Jans, Wouter 1

Geboortenaam Jans, Wouter
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk     Getrouwd met Janneken Jans Meulders

Kinderen: Peeter, Anthonis, Gherken, Lijsken

1a
Overlijden voor 1660-12-15    
1b

Families

Getrouwd Vrouw Segeren, Maeijken
  Bijz.

Rechterlijk Archief Waspik, nr. 42
Fol. 87v
Datum: 15 december 1660

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Wouter Janss, schouteth, ende Maeijken Segeren sijne huijsvrouwe zaliger met namen Jan Wouterss, Seger Wouterss ende Thomas Wouterss naekijnderen van heelen bedde, Peeter Wouterss, Anthonis Wouterss, Hendrick Franss als man ende voocht van Gherken Wouters ende Lijsken Wouterss voorkijnderen vande voornoemden schouteth verweckt bij Janneken Jans Meulders, Jan Ghijsbertss ende Huijbert Ghijsbertss beijde voorkijnderen van Meijken Segers verweckt bij Ghijsbert Ghertsen. Alhier voor recht aengebrocht desen xiiije desember 1660.

 

  Kind.
 1. Zeijlmans, Johan Wouters

Bijzonderheden

Wouter Janss was schout van Waspik. Een vermelding was op 11 februari 1626:

Rechterlijk Archief Waspik, nr. 41:
Fol. 66r

"Op huijden desen xje februarij 1626 compareerden voor ons Wouter Janss, schout, ende heemraden ondergeschreven des ambachts van Sgrevelduijn Waspick"

 

Naaste verwanten

  1. Jans, Wouter
   1. Segeren, Maeijken
    1. Zeijlmans, Johan Wouters

Bronverwijzing

 1. Rechterlijk Archief Waspik
   • Datum: 1660-12-14
   • Pagina: nr. 42, folio 87v
   • Pagina: nr. 42