Dokkum, Jelle Jans

Geboortenaam Dokkum, Jelle Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 61 jaren

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1735    
 
Huwelijk voor 1756   Getrouwd met Hitje Willems

In 1752 is Hitje Willems te Molkwerum als volwassene gedoopt (Doopsgezind). Jelle Jans kwam in 1758 met attestatie van Sandvirderrijp naar de Doopsgezinde gemeente van Molkwerum.

Toelichting:
Sandvirden: dorpje in de gemeente Wymbritseradeel ten zuiden van de Oudegaaster Brekken; daarbij de buurtschap Sandfirderrijp op de noordoever (Rijp = oever).

1
Volkstelling 1795 Hemelumer Oldeferd 1795 Molkwerum, Friesland, Nederland  

"Nr. 149, Jelle Jans
4 perzoonen
Boven de 60 jaar: 1 mansperzoon
Van 16 tot 60 jaar: 1 mansperzoon
Van 't vrouwlyk geslagt: 2 perzoonen
Domestiquen: 2 perzoonen
Huwelyken: 2
Doopsgesind
Boer"

Toelichting:
Blijkbaar woonden zoon Willem Jelles en zijn vrouw Aukjen Aukes ook op de boerderij. Jelle Jans was boven de 60 jaar en is dus geboren voor 1735.

2
Overlijden 1796 Molkwerum, Friesland, Nederland  

1796: Door de dood afgegaan:
Jelle Jans
1798: Hitjen Willems

1

Ouders

Vader Dokkum, Jan Jansen
Moeder Jelles, Lolck
    Zus     Dokkum, Meinouw Jans
    Broer     Dokkum, Lolke Jans
         Dokkum, Jelle Jans

Media

Bijzonderheden

Kinderen:

1. FOEK

Foek Jelles trouwde in 1786 met Sipke Joukes.

Foek Jelles en Sipke Joukes werden als volwassene gedoopt in Molkwerum (Doopsgezind):

"Door de Christelijke Waterdoop bediend:
1781 - Sipke Joukes
1783 - Foek Jelles

Bron: DTB Trouwen
Datum: 31-12-1786
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sipke Joukes wonende te Molkwerum
Bruid Foekjen Jelles Dokkum wonende te Molkwerum

Foek Jelles is in 1793 te Molkwerum overleden. Het lidmatenboek Doopsgezind vermeldt:

"1793 - Door de dood afgegaan: Foek (Fock?) Jelles"

Volkstelling 1795, Hemelumer Oldeferd, Molkwerum:

"Nr. (168), Sipke Joukes
4 Perzoonen
Van 16 tot 60 jaar: 1 mansperzoon
Van 't vrouwlyk geslagt: 3 perzoonen
Doopsgesind
Schippersgesel"

2. LOLKJEN

Lolkjen Jelles werd als volwassene gedoopt te Molkwerum (Doopsgezind):

"Heijlige Waterdoop Bedient:
31 januari 1779:
Lolkjen Jelles"

Lolkjen Jelles trouwde in 1785 met Fokke Tietjes:

Bron: DTB Trouwen
Datum: 21-08-1785
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Fokke Tietjes wonende te Warns
Bruid Lolk Jelles wonende te Molkwerum

In 1793 kwam Fokke Tietjes met attestatie naar de Doopsgezinde gemeente van Molkwerum:

"Met attestatie tot ons overgegaan Fokke Tietjes van Warns"

Volkstelling 1795, Hemelumer Oldeferd, Molkwerum:

"nr. 112 - Fokke Tietjes
5 perzoonen
Van 16 tot 60 jaar: 1 mansperzoon
Onder de 16 jaar: 2 mansperzoonen
Van 't vrouwlyk geslagt: 2 perzoonen
Doopsgesind
Schippersgesel"

Volgens het Doopsgezinde lidmatenboek is Fokke Tietjes in 1806 te Molkwerum overleden.

Register van overledenen Grietenij Hemelumer Oldeferd
Bron: DTB Begraven
Datum: 05-08-1806
Overledene
Fokke Tietjes overleden - te Molkwerum

Volkstelling 1810 Molkwerum:

Nr. 18: Lolk Jelles
Ongehuwden: 3
kinders: 2
Doopsgezind

3. WILLEM

Willem Jelles werd in 1788 te Molkwerum (Doopsgezind) als volwassene gedoopt:

"Met de waterdoop bediend:
1788 - Willem Jelles"

Bron: DTB Trouwen
Datum: 18-05-1794
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Willem Jelles wonende te Molkwerum
Bruid Aukjen Aukes wonende te Molkwerum

Op 6 november 1801 werd zijn boerderij te koop aangeboden.
(Zie Media/Galerij).

Volkstelling 1810, Molkwerum:

Nr. 66, Willem Jelles
Getrouwd: 5
Kinders: 3
Doopsgezind

4. TRIJNTJE

Trijntje Jelles werd in 1788 te Molkwerum (Doopsgezind) als volwassene gedoopt:

"Met de waterdoop bediend
1788 - Trijntje Jelles"

Trijntje Jelles trouwde in 1789 met haar neef Jan Lolkes, zoon van Lolke Jans Dokkum:

Bron: DTB Trouwen
Datum: 10-05-1789
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jan Lolkes wonende te Molkwerum
Bruid Trijntje Jelles wonende te Molkwerum

Naaste verwanten

 1. Dokkum, Jan Jansen
  1. Jelles, Lolck
   1. Dokkum, Lolke Jans
   2. Dokkum, Meinouw Jans
   3. Dokkum, Jelle Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
 2. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795