Dissius, Jannitge Jacobusdr 1 2 3 4 5 6 7

Geboortenaam Dissius, Jannitge Jacobusdr
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1627-04-25    
 
Doop 1627-04-25 't Woudt, Zuid-Holland, Nederland  

Gedeelte van het kerkenraadsverslag van Schipluiden, waarin Ds. Jacobus Dissius vermeldt welke kinderen hij heeft gedoopt.
(o.a.):
"Den 25 Aprilis gedoopt ons kint, een dochter, de naem
gegeven Jannitge, gevaertge onse moeije Jannitge Domaes."

Op 25 april 1627 werd Jannitge, het 3e kind van Ds. Jacobus Dissius, gedoopt. Getuige was moeije Jannitge Domaes. [Moeije is het oude woord voor tante.] Zij wordt tevens aangeduid als gevaertge. Dit zou de vrouwelijke vorm van gevader (peetvader) kunnen zijn, dus peetmoeder.

 

8a
Huwelijk 1648-11-25 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Simon Cloetingh

Bruidegom: Simon Cloetingh , Weduwe/ weduwnaar van , wonend: Hypolitusbuurt
Bruid: Jannitgen Dissius , jongedochter , wonend: Voorstraat
Plaats: Delft
Datum trouwen: 25-11-1648
Datum ondertrouw: 07-11-1648

Op dezelfde dag trouwde haar broer Abraham Dissius met zijn zuster Maria Cloetingh.

Simon Cloetingh was gedoopt te Delft op 19 december 1618:
Dopeling: Sijmon
Vader: Jooris Andriesz, boeckvercooper
Moeder: Barbeltgen Heijndricxdr
Plaats: Delft
Datum doop: 19-12-1618

Sijmon Cloetingh was eerst gehuwd met Geertruijt van Wassenburch:

Bruidegom: Sijmon Cloetingh , jongeman , wonend: Hippolytusbuurt
Bruid: Geertruijt van Wassenburch , jongedochter , wonend: Voorburg
Plaats: Delft
Datum ondertrouw: 03-09-1644
Opmerking: Attestatie gegeven op Voorburg 18-09-1644

Kind: Wolphert
Vader: Sijmon Kloeting en Moeder Geertruijt van Wassenburch
Getuigen: Joffer Maria van Lair en Catharina Backhuijsius
Plaats: Delft
Datum doop: 12-11-1645

Toelichting: Catharina Backhuijsius was gehuwd met Hendrick Cloetingh, broer van Sijmon Cloeting.

Op 6 januari 1646 werd Geertruijt van Wassenburch begraven te Delft:

Huisvrouw van Sijmon Cloeting
Plaats: Delft
Datum begraven: 06-01-1646 (Oude Kerk)
aen de Cooremarct

 

6 3 4
Overlijden voor 1676-06-08    
 
Begraven 1676-06-08 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene: Jannetje Dissuis
Huisvrouw van Simon Kloeting, boekvercoper bij de Haegpoort in de kerk - (nalatende) kinderen
Plaats: Delft
Datum begraven: 08-06-1676 (Oude kerk)

Kort daarna overleed Simon Cloetingh:

Overledene: Sijmon Kloeting, boekvercoper aen de Haegpoort
Plaats: Delft
Datum begraven: 01-08-1676 (Oude kerk)

 

4

Ouders

Vader Dissius, Jacobus Arentsz
Moeder van Starbergen, Maria Jansdr
    Broer     Dissius, Abraham Jacobusz
    Broer     Dissius, Jacobus Jacobus
         Dissius, Jannitge Jacobusdr
    Broer     Dissius, Carolus
    Zus     Dissius, Petronella Jacobsdr

Media

Bijzonderheden

Sijmon Cloetingh, getrouwd met Jannitge Jaconusdr Dissius, behoorde met zijn neef, oom,
vader en grootvader tot het St Lucasgilde te Delft.
De informatie hieronder vermeld is afkomstig van de "Meesterboeken van Obreen":
Fr. D. O. Obreen was adjunct bibliothecaris-archivaris van Rotterdam. Hij heeft in 1877-1878
stukken verzameld over kunst in Nederland. Dit is uitgegeven onder de titel "Archief voor
Nederlandse Kunstgeschiedenis". Deze boeken zijn bekend geworden onder de naam
"Meesterboeken van Obreen".

HET SINT-LUCASGILDE TE DELFT

Tot dit gilde behoorden:
Alle degeenen, die haar generen met de schilderkunst, hetzij met pencelen
of andersints, in olye of waterverwen, als oock glaseschryvers, glasemakers,
glasverkoopers, plattielbackers, tapissiers, borduurwerckers, plaetsnyders,
beeldsnyders, werkende in hout ende steen, ofte andere substantie, scheemakers,
konstdruckers, bouckverkoopers, hoedanig die souden mogen zijn.

Voor het verkrijgen van het Meesterrecht moest worden betaald:
Een Inboorling ƒ 6.-.-
Een Vreemdeling ƒ 12.-.-
Een Meesterszoon. ƒ 3.-.-
Een schilder, zonder Kunstoefening. ƒ 1. 5.-

Meermalen konden de "Hooftmans" niet zonder moeite de verschuldigde gelden invorderen van
kunstenaars, wier werken niet zelden na hun dood op hoogen prijs gesteld werden, maar die hun
even vaak in bekrompen omstandigheden doorbrachten.

St. Lucas Gilde tot Delfft. Meestersboeck begint 1613, eijndigt 1649.

In 1613 werden vermeld bij de
VERLICHTERS ENDE CONSTVERCOOPERS ENDE BOECKVERCOOPERS:
(o.a.)
nr. 17. Jan Andriesz
nr. 18. Joris Andriesz
nr. 34a Andries Cloeting

Dit waren respectievelijk de oom, vader en grootvader van Sijmon Cloetingh.
Op 22 oktober 1629 liet zijn neef Andries Jans Cloetingh zich inschrijven bij het gilde:

"Op den 22 October ao. 1629 heeft hem als meester boeckbinder laeten intekenen
ANDRIES JANSZ. CLOETING en als meesters zoon zynde heeft daervoor betaeld drie gulden"

Op 13 oktober 1645 heeft Sijmon Cloetingh zichzelf laten inschrijven:

"Bouckbinder. Den 13 October 1645 heeft SIJMON KLOETING hem doen aenteijkenen
als meester synde een Meesters soon, betaelt 3.0.0."

Sijmon Cloetingh woonde in de Hippolytusbuurt te Delft. Tegenwoordig is in dit pand Bistro de Pijpenla,
Hippolytusbuurt 10, gevestigd. Op hun site: http://www.bistrodepijpenla.nl/ zijn de bewoners vermeld
vanaf 1516:

"HISTORIE
1516 - Cornelis Henricsz. Lettersnyder
1543 - Neeltgen Printers
1553 - Symon Janszoon (printer)
1580 - Maritgen Symonsdr. boeckcoopster , Joris Andryeszn. Cloetingh en
Barbara Hendriksdr. van Lent, zijn weduwe
1653 - Simon Joriszn. Cloetingh
1656 - Karel Disius, franse cramer
1687 - Ottho van Aerninck, mr. cleermaker"
(enz.)

Toelichting:
Maritgen Sijmonsdr was de grootmoeder van Sijmon Cloetingh, gehuwd met Andries Cloetingh.
Vermoedelijk was zij de dochter van Symon Janszoon.
Joris Andryszn Cloetingh en Barbara Hendriksdr van Lent waren de ouders van Sijmon Cloetingh.
Karel Dissius was de broer van zijn vrouw Jannitge Dissius.

Kinderen van Sijmon Cloetingh en Jannitge Dissius, gedoopt te Delft:

1. Geertruijt
Vader: Sijmon Cloeting en Moeder Janneken Dissius
Getuigen: Jacobus Dissius en Maria Cloetings
Datum doop: 03-04-1650

Dit dochtertje werd binnen twee maanden begraven:

Begraafboek Delft:
Kind van Sijmon Cloeting
Plaats: Delft
Datum begraven: 02-06-1650 (Oude Kerk)
Hippolytusbuurt

2. Jacobus
Vader: Sijmon Kloeting en Moeder: Jannetgen Dissius
Getuigen : Do. Jacobus Dissius, predicant en Barbertgen Heijndricx
Datum doop: 27-09-1651

3. Joris
Vader Sijmon Cloetingh en Moeder Jannetgen Dissius
Getuigen Do. Jacobus Dissius, predicant en Barbertgen Heijndricxdr
Datum doop :10-06-1653

Joris werd na 1 maand begraven:

Begraafboek Delft:
Kind van Sijmon Cloetingh
Datum begraven: 09-07-1653 (Oude Kerk)

4. Maria
Vader: Sijmon Cloetingh en Moeder Jannetgen Dissius
Getuigen: Maria van Starrebergen en Abraham Dissius
Datum doop: 09-06-1654

5. Joris
Vader: Sijmon Kloeting en Moeder: Jannetgen Dissius
Getuigen: Carel Dissius en Barbertgen Heijndricx
Datum doop: 25-06-1656

Begraafboek Delft:
Kind van Sijmon Cloetijn
Datum begraven 23-08-1656 (Oude Kerk)
Hippolytusbuurt

Kinderen, gedoopt te Woerden:

6. Joris,
Vader: Zijmon Cloetingh en Moeder Jannitgen Dissius
Getuigen Barbara Heijndricks en Abraham Dissius
Datum: 9 november 1657

7. Barbara,
Vader: Zijmon Cloeting en Moeder Jannitjen Dissius
Datum: 26 augustus 1659

8. Andries,
Vader: Sijmon Cloetingh en Moeder Jannitgen Dissius
Datum: 9 januari 1661

9. Barbara,
Vader: Sijmon Cloetingh Diacon en Moeder Jannitgen Dissius
Getuigen: Maria Cloetingh in wiens plaetse is geprenseert Baartien Dircks Scheij huisvrouw van Josua Fareth en Josua Fareth.
Datum: 25 februari 1663

Toelichting: Josua Fareth en BaertgenDircks Scheij waren de ouders van Jan en Abigael Fareth, die allebei
in 1656 met een Dissius waren getrouwd. Jan Fareth trouwde met Petronella Dissius en Abigael Fareth
trouwde met Jacobus Dissius. Zij waren broer en zuster van Jannitgen Disssius.

Kinderen, gedoopt te Delft:

10. Geertruijt
Vader: Sijmon Kloeting en Moeder Jannetge Dissius
Getuigen: Joffer Maria van der Laar en Mr. David van Rassenburg
Datum doop: 26-08-1665

11. Petronelle
Vader: Sijmon Cloetingh en Moeder Jannetje Dissius
Getuigen: Carel Dissius en Wijvetje Jans van Starbergen
Datum doop: 30-08-1667

Begraafboek Delft:
Kind van Sijmon Kloetingh
Datum begraven: 18-10-1667 (Oude kerk)
bij de Haagpoort

12. Joannes
Vader: Sijmon Kloetingh en Moeder: Jannetje Dissius
Getuigen: Wijvina van Sterreberge en Karel Dissius
Datum doop: 05-10-1668

13. Hendrik
Vader Sijmon Kloetingh en Moeder Jannetje Dissius
Getuige Maria Cloetingh
Datum doop 31-10-1669

Begraafboek Delft:
Dochter Simon Kloeting
Datum begraven 05-07-1676 (Nieuwe kerk)
bij dolhuis

Toelichting:
Dit zou Maria kunnen zijn, gedoopt in 1654.

Huwelijksgegevens van de kinderen van Sijmon Cloetingh en Jannitge Jacobusdr Dissius:

Zoon JACOBUS CLOETINGH trouwde met Elisabeth Boreel:

Bruidegom: Jacobus Cloetingh , jongeman , afkomstig uit Zuijdenden
Bruid: Elisabeth Boreel , jongedochter , wonend: Voorstraat
Plaats: Delft
Datum trouwen: 02-05-1677
Datum ondertrouw: 17-04-1677
"Den 2e Meij 1677 Acte gegeven op Naald: (wijk?) ende op dato aldaer getrout"

Doop van één van de kinderen:

Kind: Simon
Vader: Jacobus Cloeting en Moeder Elisabeth Boreel
Getuigen: Carel Dissius en Maria van Sterbergen
Plaats Delft
Datum doop: 15-10-1680

Op 30 maart 1684 waren Jacobus Cloetingh en zijn vrouw getuigen bij de doop van Jacobus,
zoon van Arent van Sanen, zoon van Arent van Sanen en Adriana Arentsdr Dissius,
oudtante van Jacobus Cloetingh, zuster van zijn grootvader dominee Jacobus Dissius:

Dopeling: Jacobus
Vader: Arent van Sanen en Moeder Quijrijna Voorheul
Getuigen: Jacobus Cloeting en Elijsabet Boreel
Plaats: Delft
Datum doop: 30-03-1684

Zoon JORIS CLOETINGH trouwde met Catharina Middelwaert:

Bruidegom: Joris Cloetingh , jongeman , wonend: Nieuwe Langendijk , attestatie van 9-3-1681 Schipluiden
Bruid: Catharina Middelwaert , jongedochter , wonend: Noordeinde
Plaats: Delft
Datum ondertrouw: 22-02-1681
Opmerking: huw. Schipluiden

Dochter BARBARA CLOETINGH trouwde met Cornelis van de Boogaert:

Bruidegom: Cornelis van den Boogaert , jongeman , wonend: Oosteinde , kruidenier
Bruid: Barbara Cloetingh , jongedochter , wonend: Oosteinde
Plaats: Delft
Datum trouwen: 19-02-1696
Datum ondertrouw: 05-02-1696

Dochter GEERTRUIJD CLOETINGH trouwde met Johannes Mensert:

Bruidegom: Johannes Mensert , Weduwe/ weduwnaar van , wonend: Hippolytusbuurt
Bruid: Geertruid Cloetingh , jongedochter , wonend: Oude Delft
Plaats: Delft
Datum trouwen: 10-06-1696
Datum ondertrouw: 26-05-1696

Zoon JOHANNES CLOETINGH ging op 31 december 1695 met Jannetje Oosterman in ondertrouw:

De ondertrouw vond plaats in Amsterdam:
Inschrijvingsdatum: 31-12-1695
Naam bruidegom: Kloetingh, Johannis, Blookemaker , van Delft, oud 27 jaar, ouders dood, op 't Bickers Eijlant.
Naam bruid: Oosterman, Jannetje Dircx

Doop van één van de kinderen:

Dopeling: Sijmon
Vader: Johannis Simonse Cloeting en Moeder: Jannetje Costerman
Getuigen: Jacobus Cloeting en Elisabet Boreel
Plaats: Delft
Datum doop: 16-10-1696

Zoon ANDRIES CLOETINGH trouwde in 1689 met Engeltge Hogervorst:

Bruidegom Andries Cloeting , jongeman , wonend: Gasthuislaan
Bruid Engeltge Hogervorst , jongedochter , wonend: Oosteinde
Plaats Delft
Datum trouwen 01-05-1689
Datum ondertrouw 16-04-1689

Doop van één van de kinderen:
Dopeling: Sijmon
Vader: Andries Kloeting en Moeder Engeltie Hogervorst
Getuigen: Joannis Kloeting en Jannetie Oosterman
Plaats: Delft
Datum doop: 17-07-1701

 

Naaste verwanten

 1. Dissius, Jacobus Arentsz
  1. van Starbergen, Maria Jansdr
   1. Dissius, Abraham Jacobusz
   2. Dissius, Jannitge Jacobusdr
   3. Dissius, Petronella Jacobsdr
   4. Dissius, Carolus
   5. Dissius, Jacobus Jacobus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
 2. http://www.bistrodepijpenla.nl/new/?menuid=70
 3. Doopboek Delft
 4. Begraafboek Delft
 5. Doopboek Woerden
 6. Trouwboek Delft
 7. Ondertrouwregisters Amsterdam
 8. DTB Schipluiden
   • Datum: 1627
   • Pagina: DTB 15, blz 141