de Witte, Leintje Pieterse 1 2a 2b 3 2c 4 5 6a

Geboortenaam de Witte, Leintje Pieterse
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 59 jaren, 8 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1748    

geboren in oktober 1748

4
Huwelijk voor 1769   Getrouwd met Willem Janusse Stroodekker

Willem Janusse Stroodekker is overleden op
24 april 1804 te Westkapelle.
Hij was de zoon van Janis Stroodekker en
Anna de Pagter.

Kinderen:

1. Janis, geboren rond 1769

2. Willem, geboren 6 januari 1772,
gedoopt 12 januari 1772 te Westkapelle

3. Kornelia, geboren rond 1775

4. Anna, geboren rond december 1777

5. Janna, geboren rond 1783

6. Pieter, geboren ?

7. Lein, geboren 7 oktober 1786 te
Westkapelle

8. Jacobus, geboren rond 1788 te Westkapelle

7
Overlijden 1807-09-17 Westkapelle, Zeeland, Nederland  

Westkapelle 1A overlijdensregister 1806-1810

Begrafenis Leintje Pieterse de Witte, 17-9-1807
Begraven te: Westkapelle
Overledene: Leintje Pieterse de Witte
Opmerking: Oud 58 jaar en 11 maanden, gehuwd geweest, 6 kinderen
Begraafdatum: 1807
Overlijdensdatum: 17-9-1807
Plaats begraven: Westkapelle

Opm: Leintje is dus geboren in oktober 1748.

De 6 kinderen waren Willem, Anna, Janna, Pieter,
Lein en Jacobus. Janis en Kornelia waren al overleden.

4
Begrafenis na 1807-09-17 Westkapelle, Zeeland, Nederland  
4

Ouders

Vader de Witte, Pieter Jacobse
Moeder Brasser, Cornelia Leinse
         de Witte, Leintje Pieterse
    Zus     de Witte, Kornelia Pieterse
    Zus     de Witte, Jacoba Pieterse
    Broer     de Witte, Jacobus Pieterse
    Broer     de Witte, Lein Pieterse
    Broer     de Witte, Samuel Pieterse
    Zus     de Witte, Willemina Pieterse
    Broer     de Witte, Jan Pieterse

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen van Willem Janusse Stroodekker en Leintje Pieterse de Witte:

1. Janus trouwde met Susanna Pieterse Brasser.
Op 25 april 1794 werd voor dit huwelijk trouwgeld betaald
te Westkapelle.
In de huwelijksbijlagen van het huwelijk van dochter Catharina op 19 september 1818
te Westkapelle werd het overlijden van haar vader vermeld:

"In het jaar 1799 den 24 september is alhier te Westkapelle overleden
Janis Willemse Stroodekker in den ouderdom van 30 Jaaren"

Janis Willemse Stroodekker is dus geboren rond 1769.

2. Willem trouwde op 30 april 1836 te Westkapelle met Kornelia Dommisse.
Hij was ten tijde van het huwelijk 64 jaar en van beroep Dijksopzichter.
In de huwelijksbijlagen komt een extract uit het doopboek van Westkapelle voor:

"Extract uit het Doopboek der Hervormde Gemeente te Westkapelle.

Is geextraheerd dat op den 6e Januarij des jaars 1772 is geboren
den 12e dito gedoopt
Willem
V. en M.
Willem Janusse Stroodekker en
Leintje Pieterse de Witte"

Willem Willemse Stroodekker is op 29 april 1858 te Westkapelle
overleden, 86 jaar oud, dijkwerker, weduwnaar van Cornelia Dommisse.

3. Kornelia trouwde met Laurus Minderhoudt.
Op 23 november 1798 werd er trouwgeld voor dit huwelijk betaald
te Westkapelle.
In de huwelijksbijlagen van haar zoon Willem Minderhoud, getrouwd op 30 augustus 1823
te Westkapelle, werd haar overlijden vermeld:

"In het jaar 1802 den 21 maart is binnen de gemeente Westkapelle
overleden Kornelia Stroodekker in den ouderdom van 27 jaar".

Hieruit blijkt, dat Kornelia geboren is rond 1775.

4. Anna trouwde met Willem Adriaanse Huibregtse.
Op 18 september 1801 werd er trouwgeld voor dit huwelijk betaald te Westkapelle.
Anna Willemse Stroodekker is overleden op 8 juni 1809 te Westkapelle,
oud 31 jaar, 7 maanden, gehuwd 1 kind.
Anna is dus geboren rond december 1777.

5. Janna trouwde met Pieter Cornelis Dane.
Voor dit huwelijk werd op 8 april 1803 trouwgeld betaald te Westkapelle.
Janna Willemse Stroodekker is overleden te Westkapelle op 25 augustus 1810,
oud 27 jaar, gehuwd, 2 kinderen.
Janna is dus geboren rond 1783.

6. Pieter Willemse Stroodekker deed op 10 april 1805
belijdenis te Westkapelle. Het is niet bekend wanneer hij geboren is,
vermoedelijk rond 1785.
Ook zijn overlijden is niet bekend.

7. Lein Willemse Stroodekker trouwde op
13 november 1811 te Westkapelle-Binnen
met Klara Janse Ingelse.

"Lein Willemse Stroodekker, geboren den 7 October 1786
te Westkapelle, oud zijnde 25 Jaren, bedrijf Dijkwerker,
woonachtig te Westkapelle, Meerderjarige zoon van Willem Janisse Stroodekker,
overleden den 24 April 1804 te Westkapelle, en van Leintje Pieterse de Witte,
overleden den 17 September 1807 te Westkapelle"

Getuige bij dit huwelijk o.a.:

"Lein de Witte, oud 53 Jaren, bedrijf Ondercommis, woonachtig te Westkapelle".

Opm: Lein de Witte was de broer van Leintje de Witte.

Lein Willemse Stroodekker is overleden te Westkapelle op 23 november 1814,
28 jaar oud, gehuwd met Klara Janse ingelse.

8. Zoon Jacobus trouwde met Laurina Adriaan Ingelse.
Hij overleed op 21 september 1811 te Westkapelle,
geboren te Westkapelle, 23 jaar oud.
Jacobus is dus geboren rond 1788.

Naaste verwanten

 1. de Witte, Pieter Jacobse
  1. Brasser, Cornelia Leinse
   1. de Witte, Leintje Pieterse
   2. de Witte, Kornelia Pieterse
   3. de Witte, Jacoba Pieterse
   4. de Witte, Jacobus Pieterse
   5. de Witte, Lein Pieterse
   6. de Witte, Samuel Pieterse
   7. de Witte, Willemina Pieterse
   8. de Witte, Jan Pieterse

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwgeld Zeeuwse eilanden
 2. Huwelijksbijlagen Westkapelle
   • Datum: 1818-09-19
   • Pagina: Aktenr. 8
   • Datum: 1836-04-30
   • Pagina: Aktenr. 7
   • Datum: 1823-08-30
   • Pagina: Aktenr. 10
 3. Overlijdensakte Westkapelle
 4. Overlijdensregister Westkapelle 1806-1811
 5. Lidmatenregister Westkapelle
 6. Huwelijksakte Westkapelle
   • Datum: 1811-11-13
   • Pagina: Aktenr. 10
 7. Voorouders van Huib Westerbeke