Gerbens, Binne

Geboortenaam Gerbens, Binne
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1728 Hijlaard, Friesland, Nederland  

stem nr. 17
Binne Gerbens, gebruiker

1

Ouders

Vader Gaetses, Gerben
Moeder Ypts, Maeyke
         Gerbens, Binne

Families

Getrouwd Vrouw Oebles, Eelkjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1724-02-27    

Op 27 februari 1724 werd hun zoon Gerben gedoopt
in de Hervormde kerk van Oenkerk, Giekerk en Wijns.
(Hij is na ongeveer acht weken overleden).

2
  Kind.
 1. Binnes, Gerben

Naaste verwanten

 1. Gaetses, Gerben
  1. Ypts, Maeyke
   1. Gerbens, Binne
    1. Oebles, Eelkjen
     1. Binnes, Gerben

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns