van der Kleij, Aertje Adriaans

Geboortenaam van der Kleij, Aertje Adriaans
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1655-04-23   Getrouwd met Jan Hermans Bronckhorst

Jan Hermans Bronckhorst, laeckencoper, was weduwnaar van Jannigjen Hermans Bijl.

 
Overlijden voor 1674-12-05    
 

Ouders

Vader van der Kleij, Adriaen Willems
Moeder Sweren, Anna
         van der Kleij, Aertje Adriaans
    Broer     van der Kleij, Willem Adriaensz
    Zus     van der Kleij, Trijntje Adriaens
    Broer     van der Kleij, Gijsbert Adriaans

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Lexmond:

1. Aellie, 18 november 1655
"Jan Hermensz kint op cortenoever Aellie hier over
stont die vader met een vrouwspersone"

Toelichting:
Cortenoever is waarschijnlijk Kortenhoeven.
Kortenhoeven is een buurtschap in de gemeente Zederik,
in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het ligt in het
noorden van de gemeente dicht bij de Lek aan de weg
tussen Lexmond en Vianen.

2. Anne, 17 janauri 1658
"Jan Hermans Bronckhorst kint Anne, hier over stont
die vader selfs met Trijntie Adriaensz des moeders suster"

3. Neeltjen, 6 december 1660
"Jan Hermansz Bronckhorst kint Neeltjen
getuijgen: de vader selfs en Aertjen Hermans Bronckhorst
sijn suster"

4. Herman, 27 april 1662
"Herman, het kint van Jan Hermansz van Bronckhorst
getuijgen: de Vader
sijn dochter
(doorgestreept: Aartjen huijsvr.)
Jannette van Bronckhorst"

Toelichting:
Jannette van Bronckhorst was een dochter uit het eerste
huwelijk van Jan Hermansz van Bronckhorst met Jannigjen
Hermans Bijl gedoopt op 15 oktober 1643 te Lexmond.

5. Johannes, 27 september 1663
"Johannes 't kint van Jan Hermansz van Bronckhorst
getuijgen: de vader selfs en
Aartjen Dircx huijsvrou van Willem Adriaensz Verkleij"

6. Jannigjen, 10 mei 1665
"Jannigjen, 't kint van Jan Hermansz Bronckhorst
getuijgen: de vader selfs
Maria Jans Bronckhorst hielt 't kint ten doop"

Toelichting:
Maria Jans Bronckhorst, ook uit het eerste huwelijk,
werd in juli 1642 gedoopt te Lexmond.

7. Adrianus, 14 maart 1667
"Adrianus, 't kint van Jan Hermansz Bronckhorst
getuijgen: de vader selfs en
Trijntjen Adriaans Verkleij 'tkints moeij"

8. Gerrigjen, 3 mei 1668
"Gerrigjen, kint van Jan Hermansz Bronckhorst
getuijgen: de Vader en
Maria van Bronckhorst het kints suster"

9. Hermijntjen, 28 november 1669
"Hermijntjen, 't kint van Jan Hermansz van
Bronckhorst
getuijgen: de Vader selfs
Jannet van Bronckhorst hielt het kint ten doop"

10. Hermen, 11 december 1671
"Hermen, 't kint van Jan Hermensz Bronckhorst
getuijgen: de Vader selfs
ende Jannetten sijn dochter"

Jan Hermansz van Bronckhorst is overleden voor 8 mei 1674, zoals uit de onderstaande
akte blijkt. Het is niet duidelijk of Aertje Adriaans van der Kleij dan al is overleden.
Sijlof Bastiaensz was gehuwd met Jannette van Bronckhorst.

8-5-1674 Lexmond RA.9 foto 098
Comp. Peter Meertensz als man en voocht van Maria van Bronckhorst voor een 7e part
erfgenaam in de nagelaten goederen van Jan Hermansz van Bronckhorst zijn schoonvader aan
Sijlof Bastiaensz [Lossert] zijn swager en mede erfgenaam en Gijsbert Adriaensz van der
Cleij als voochten van de onmondige kind(eren) van vs-Bronckhorst

Uit de volgende akte blijkt dat Aertgen Adriaans van der Kleij voor 5 december 1674 is overleden:

5-12-1674 Lexmond RA.9 foto114-115 uijtcoop
Comp. voor schout en schepenen van Lexmond; Gijsbert Adriaens van de Cleij voor
hemzelve, neffens Sijlof Bastiaens [getr. met Jannetie Jans van Bronckhorst] alhier mede
present inde qualite als voocht van de onmondige kinderen van Willem Adriaens van de Cleij
en van de onmondige kinderen van Jan Hermense van Bronckhorst, geprocureerd bij Aertgen
van de Cleij in haer leven echteluijden te Lexmond mitsg. Trijntje van de Cleij geassisteert
met ds. Cuperus predikant alhier te samen kinderen ende erfgenamen van Adriaen Willem van
de Cleij haer vader en bestevader.

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Adriaen Willems
  1. Sweren, Anna
   1. van der Kleij, Gijsbert Adriaans
   2. van der Kleij, Willem Adriaensz
   3. van der Kleij, Trijntje Adriaens
   4. van der Kleij, Aertje Adriaans

Voorouders