Asma, Sjouckjen Jans

Geboortenaam Asma, Sjouckjen Jans
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Bloemker, Jan Jans
  Kind.
  1. Jans, Wytske

Naaste verwanten

    1. Asma, Sjouckjen Jans
      1. Bloemker, Jan Jans
        1. Jans, Wytske