van Delft, Dirck Dircks 1 2 3 4

Geboortenaam van Delft, Dirck Dircks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop 1628-07-27 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Dirck, 27 juli 1628
zoon van Dirck Aerjaensz van Delfft
en Elijsabet van Steenwinckel
Oude Kerk
getuige: Maijke van Steenwinckel

5 6
Geboorte voor 1628-07-27    
 
Huwelijk na 1650-08-27 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Cornelia Dircks van Beets

inschrijvingsdatum: 27-08-1650
naam bruidegom: [v.] Delff, Dirk Dirksz
naam bruidegom: [van] Delt, Dirk
naam bruid: [van der] Beets, Cornelia Dirks

"Dirck Dirckss van Delff van A. Steenkoper
woont op de o Leligracht geasst. met Dirck
van Delft zijn vaeder ende
Cornelia Dircks van der Beets van A. woonende
op de Princegracht out 22 Jaeren geasst. met
haer vaeder Dirck Wijnants van der Beets
(handtekening)
Dirck van Delft
Corneleja van der Beets"

Cornelia van der Beets was gedoopt in 1627
te Amsterdam:

kind:  Neeltje
doopdatum: 28-03-1627
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Wijnantsz, Dirck
moeder: Cornelis, Maritje

Cornelia van der Beets is in 1689 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: Beets, Cornelia
datum begrafenis: 12-01-1689
begraafplaats: Wester Kerk
- op de Princegraft

3
Overlijden voor 1653-03-31    
 
Begrafenis 1653-03-31    

ingeschrevene: [van] Delft, Dirck
datum begrafenis: 31-03-1653
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
- op de Princegraft

4

Ouders

Vader van Delft, Dirk Adriaens
Moeder van Steenwinckel, Lijsbeth
    Zus     van Delft, Cornelia Dircks
    Broer     van Delft, Willem Dircks
         van Delft, Dirck Dircks
    Broer     van Delft, Daniel Dircks
    Broer     van Delft, Abraham Dircks

Bijzonderheden

Op 5 september 1653 werd de inventaris van de nalatenschap
van Dirck Dircks van Delft opgemaakt:

"Inventaris van alle de goederen actien en gerechticheden mitsgaders in ende
uytschulden metter doot ontruijmt en achtergelaten by Dirck van Delft de jonge
in sijn leven steencoper sulcx de selve by Cornelia van der Beets syne weduwe
tegenwoordich ... beseten. Beschreven opt aengeven van de selve weduwe en
te haeren overstaen by my Albert Eggericx notaris ... in Amsterdam residerende
in presentie van de ..naergenoemde getuygen"

Cornelia van der Beets trouwde in 1663 met Jan Foureau:

inschrijvingsdatum: 17-02-1663
naam bruidegom: Foureau, Jan
naam bruid: Beets, Cornelia
naam eerdere man: [van] Delft, Dirk

"Jan Foureeau van sGravenhage schout tot
Waveren Botshol en Ruijgewillisse oud
38 Jare geas. met de Hr. Nicolaes van Waveren
outschepen woont tot Waveren end
Cornelia Beets van A. wed. Dirck van Delft
op de Princegragt
(handtekening)
Jan Foureau Cornelia Beets"

Opmerking:
Ruijgewillisse - Ruige Wilnis - buurtschap bij Waverveen,
gem. Vinkeveen, oude heerlijkheid.
Botshol - buurtschap ten noorden van Vinkeveen in de
provincie Utrecht
Waveren - oude heerlijkheid in het noorden van de gem. Vinkeveen en Waverveen.

Jan Foureau is begraven in 1672 te Amsterdam:

ingeschrevene: Foureau, Jan
datum begrafenis: 28-12-1672
begraafplaats: Wester Kerk

Cornelia Beets is in 1689 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: Beets, Cornelia
datum begrafenis: 12-01-1689
begraafplaats: Wester Kerk

 

Naaste verwanten

 1. van Delft, Dirk Adriaens
  1. van Steenwinckel, Lijsbeth
   1. van Delft, Cornelia Dircks
   2. van Delft, Willem Dircks
   3. van Delft, Abraham Dircks
   4. van Delft, Dirck Dircks
   5. van Delft, Daniel Dircks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
 2. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 5. Doopboeken Amsterdam
 6. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)