Sipkes, Scholte

Geboortenaam Sipkes, Scholte
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1686-10-03    
 
Doop 1686-10-03    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1686
Dopeling: Scholte
Gedoopt op 3 oktober 1686 in Warns en Scharl
Zoon van Sipke IJntjes en niet genoemde moeder

1
Huwelijk 1718-01-23 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Sytj' Douwes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1718
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 januari 1718 in Warns
Man       : Scholte Sipkes afkomstig van Warns
Vrouw     : Sytj' Douwes afkomstig van Warns

Sijtj was gedoopt in 1702:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1702
Dopeling: Sijtj
Gedoopt op 24 december 1702 in Warns en Scharl
Dochter van Douwe Annis en niet genoemde moeder

Kinderen van Scholte en Sytj',
gedoopt te Warns en Scharl:

1. Sipke, 16 oktober 1718

2. Sipke, 1 september 1720

3. Wybrig, 13 maart 1726

4. Douwe, 5 juni 1729

5. Wibrig, 10 augustus 1732

6. Scholte, 30 september 1736

2 1
Stemkohieren 1728 Warns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 2,3 en 4, aantal stemmen 3

Zakelijk gerechtigden:
Age Frieskes, eigenaar voor 1/2
Homme Frieskes, eigenaar voor 1/2
Scholte Sipkes, gebruiker

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 24 en 25, aantal stemmen: 2

Zakelijk gerechtigden:
Scholte Jans, eigenaar voor 1/2
Yntje Sipkes, eigenaar voor 1/2
Scholte Sipkes, gebruiker

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 140, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Scholte Sipkes, eigenaar voor 1/2
Wypk Jans, eigenaar voor 1/2, en gebruiker voor
     't geheel

Opm:
Yntje Sipkes was een broer van Scholte Sipkes.

3
Stemkohieren 1728 Laaxum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Laaksum (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 23, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Scholte  Sipkes, eigenaar en gebruiker

3

Ouders

Vader IJntjes, Sipke
Moeder Leuwes, Leeuwe
    Broer     Sipkes, Intie
         Sipkes, Scholte
    Zus     Sipkes, Aelk
    Zus     Sipkes, Uilk

Naaste verwanten

 1. IJntjes, Sipke
  1. Leuwes, Leeuwe
   1. Sipkes, Intie
   2. Sipkes, Scholte
   3. Sipkes, Aelk
   4. Sipkes, Uilk

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Stemkohieren Friesland