Tjoelker, Klaas 1 2

Geboortenaam Tjoelker, Klaas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 60 jaren, 6 maanden, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1873-08-20 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Achtkarspelen, 1873
Aangiftedatum 22 augustus 1873, akte nr. 198
Klaas Tjoelker, geboren 20 augustus 1873
Zoon van Meindert Wytzes Tjoelker, koopman
te Augustinusga, en Aafke Gooitzens Luimstra

-des namiddags ten elf ure

3
Doop 1874-04-29 Augustinusga, Friesland, Nederland  
4
Huwelijk 1899-05-13 Dantumadeel (Damwoude), Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Dantumadeel, 1899
Man   : Klaas Tjoelker, oud 25 jaar, geboren te Augustinusga, gemeente
        Achtkarspelen
Ouders: Meindert Wytses Tjoelker en Aafke Goitzens Luimstra
Vrouw : Tjitske Akkerman, oud 19 jaar, geboren te Rinsumageest
Ouders: Tjitze Martens Akkerman en Adriaantje Reinders Tuininga
Datum : 13 mei 1899, akte nr. 19

5
Overlijden 1934-02-21 Huizum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1934
Aangiftedatum 22 februari 1934, akte nr. 33
Klaas Tjoelker, overleden 21 februari 1934, 60 jaar, man
Gehuwd

-des namiddags ten vier ure te Huizum
overleden
-oud zestig jaren zonder beroep

6
Begrafenis   Huizum, Friesland, Nederland  
7

Ouders

Vader Tjoelker, Meindert
Moeder Luimstra, Aafke Gooitsens
    Zus     Tjoelker, Grietje
    Broer     Tjoelker, Goitzen
    Broer     Tjoelker, Wytze
         Tjoelker, Klaas
    Broer     Tjoelker, Jan
    Broer     Tjoelker, Jilles Meinderts
    Zus     Tjoelker, Antje
    Broer     Tjoelker, Anne

Media

Bijzonderheden

Klaas Meinderts Tjoelker was later bakker,
eerst Veenwoudsterwal, later Kimswert,
Akkrum en verschillende plaatsen in Leeuwarden.

Notariële archieven:

In 1908 woonde Klaas in Veenwoudsterwal,
hij kocht er een huis met erf en weg te
Veenwouden, koopsom fl. 1200 op 27 mei 1908.

Op 7 november 1916 verkocht hij het huis met hok
en grond te Veenwouden weer voor fl. 3500.

Op 7 juli 1921 liet hij een testament opmaken
te Kimswert.

Op 12 mei 1923 sloot hij een lening af te
Leeuwarden.

Op 19 december 1925 liet hij te Akkrum
een koopakte opmaken.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep bakker
1

Naaste verwanten

 1. Tjoelker, Meindert
  1. Luimstra, Aafke Gooitsens
   1. Tjoelker, Grietje
   2. Tjoelker, Goitzen
   3. Tjoelker, Wytze
   4. Tjoelker, Klaas
   5. Tjoelker, Jan
   6. Tjoelker, Jilles Meinderts
   7. Tjoelker, Antje
   8. Tjoelker, Anne

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 2. Notariële archieven Friesland
 3. Geboorteakte Achtkarspelen
 4. http://www.pknaugustinusga.nl/grafAugustinusga/kerkhof-00049.htm
 5. Huwelijksakte Dantumadeel
 6. Overlijdensakte Leeuwarderadeel
 7. http://www.graftombe.nl