Jentes, Marten

Geboortenaam Jentes, Marten
Geslacht mannelijk

Families

   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1643-12-01    

Op 1 december 1643 werd zijn kind Jente
gedoopt.

1
  Kind.
  1. Martens, Wytske

Naaste verwanten

    1. Jentes, Marten
        1. Martens, Wytske

Bronverwijzing

  1. Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten