van der Velde, Eelkjen Andries

Geboortenaam van der Velde, Eelkjen Andries
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 86 jaren, 11 maanden, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1771    
1
Familienaam aangenomen 1812-02-15 Oudega, Friesland, Nederland "Van der Velde"

Eelkjen Andries, wonende in de Rottevalle
nr. 62, heeft dezelve verklaard dat zij voor
zich en als moeder en voogdesse, voor hare kin-
deren bij haar wijlen man Feitze Roels in echte
getoogen (?) aanneemt de naam van Van der Velde
voor familienaam, dat zij heeft een zoon en twee
dochters te weten Grietje oud twintig Andries
oud zeven en Hiltje oud drie jaren bij haar
inwonend en heeft deze met ons verteekend den
15 februarij 1812
(ondertekend met Eelkjen Anders van der velde)

2
Lidmaat 1830-06-18 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1830
Eelkjen Anders van der Velde
 - Op 18 juni 1830 lidmaat
Doopsgezinde gemeente Rottevalle
en Het Witveen

3
Overlijden 1857-12-23 Nijega, Friesland, Nederland  

Memorie van Successie: Eelkje Andries van der Velde, wonende te Nijega.
Overlijdensakte:
86 jaar, weduwe, dochter van Andries en Hiltje

4 1

Ouders

Vader Tjeerds, Andries
Moeder Petrus, Hiltje
         van der Velde, Eelkjen Andries
    Zus     Andries, Fopkjen
    Zus     Andries, Wytske

Families

Getrouwd Man van der Velde, Feitse Roels
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1790-05-09 Rottevalle, Friesland, Nederland  

man: Feitze Roelofs afkomstig van Rottevalle
vrouw: Eelkjen Andries afkomstig van Rottevalle

5
Doop 1808-01-29 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1808
Feitse Roel
 - Op 29 januari 1808 zijn vrouw gedoopt op belijdenis
Doopsgezinde gemeente Rottevalle en Het Witveen

"1808 Den 29 janiaris sijn gedoopt
Feitse Roel en de vrouw"

3
  Kind.
 1. van der Velde, Hiltje Feitzes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Boerin (1821)
4

Naaste verwanten

 1. Tjeerds, Andries
  1. Petrus, Hiltje
   1. Andries, Fopkjen
   2. van der Velde, Eelkjen Andries
    1. van der Velde, Feitse Roels
     1. van der Velde, Hiltje Feitzes
   3. Andries, Wytske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Smallingerland
 2. Familienamen 1811
 3. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 4. Memories van Successie Friesland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle