van der Verwe, Daniël 1

Geboortenaam van der Verwe, Daniël
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 69 jaren, 2 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1680-04-02 Leerdam, Zuid-Holland, Nederland  

Vermoedelijk te Leerdam geboren.

2
Doop 1680-04-02 Leerdam, Zuid-Holland, Nederland  

2 April 1680
Daniel Soon van Adriaan van der Verwe
en jenneken

 

3
Voogd 1737-11-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

In 1737 is Daniël van der Verwe voogd over Adrianus Katenbeek, de zoon van zijn overleden zuster Sara van der Verwe.

 

2
Getuige 1749-06-29 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

In 1749 was Daniël van der Verwe getuige bij de doop van Sara, dochter van Adrianus Caatenbeek, zoon van zijn zuster Sara van der Verwe.

Kind: Sara
Doopdatum: 29-06-1749
Kerk: Westerkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Caatenbeek, Adrianus
Moeder: Bos, Margrietje
Getuige: [van der] Verwe, Daniel
Getuige:Buijsing, Catrina

 

4
Overlijden na 1749-06-29    
 

Ouders

Vader van der Verwe, Adriaan
Moeder Caats, Jannetje
    Zus     van der Verwe, Sara
         van der Verwe, Daniël
    Broer     van der Verwe, Johannes

Families

Getrouwd Vrouw Buijsingh, Catrina
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1705-05-15 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Daniel van der Verwe van Leerdam mannefacktuurwerker
oud 25 jaar inde Goutblomstraet geassisteert met zijn
vader Adriaan van der Verwe
en Catrina Buijsings van Amsterdam oud 23 jaren
in de Tuijnstraat geassisteert met haar vader
Johannis Buijsingh

 

2
Huwelijk na 1705-05-15    
2
  Bijz.

Overzicht van alle kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Jannetje, 17 maart 1706, getuigen: Adriaan van der Verwe en Hermina van Enst
Hervormd Noorderkerk
Begraven 3 augustus 1706, Karthuizer Kerkhof,
"Kind van Daniel Werve".

2. Johannes, 2 augustus 1707, getuigen: Johannes Buijsingh en Jannetje Caats
Hervormd Nieuwe kerk
Begraven 5 september 1708, Karthuizer Kerkhof
"Kind van Daniël van Werven".

3. Jannetje, 23 juli 1709, getuigen: Adriaan van der Verwe en Harmpie Buijsingh
Hervormd Nieuwe kerk
Begraven 1 november 1737, Noorder kerk en Kerkhof,
"Jannetje van der Verwe".

4. Johannes, 20 januari 1711, getuigen: Johannes Buijsingh en Jannetje Caats
Hervormd Nieuwe kerk
Begraven 19 maart 1711, Karthuizer Kerkhof,
"Kind van Daniël van der Verwe".

5. Hermina, 27 april 1712, getuigen: Adriaan van der Verwe en Hermina van Enst
Hervormd Noorderkerk

6. Karelina, 25 december 1714, getuigen: Jan Buijsingh en Joanna van der Verwe
Hervormd Noorderkerk

7. Sara, 21 oktober 1716, getuigen: Gerrit Catenbeek en Hermina van Enst
Hervormd Noorderkerk

8. Joannes, 21 november 1717, getuigen: Joannes Buijsingh en Sara van der Verwe
Hervormd Noorderkerk,
Begraven 18 januari 1718, Karthuizer Kerkhof,
"Kind van Daniël Verve".

9. Adrianus, 18 juni 1719, getuigen: Jan Buijsingh en Hermina van Enst
Hervormd Noorderkerk
Begraven ?, Karthuizer Kerkhof,
"Kind van Daniël van der Werve".

10. Johannes, 22 december 1720, getuigen: Jan Buijsingh en Harmina van Enst
Hervormd Noorderkerk

11. Adrianus, 5 juli 1722, getuigen: Jan Buijsingh en Hermanus van Enst
Hervormd Noorderkerk
Begraven 30 juli 1722, Karthuizer Kerkhof,
"Kind van Daniël van der Werwe".

 

  Kind.
 1. van der Verwe, Jannetje
 2. van der Verwe, Carolina

Media

Bijzonderheden

Op 17 maart 1729 kocht Daniël van der Verwe een achterhuis aan de Anjeliersgracht te Amsterdam,
dat in bezit was van Anthonij Plokhoij (⅔ deel) en Stijntje Bussing (⅓ deel):

17-03-1729
Verkoper: Plokhoij, Erven Anthonij (?)
Koper: [van] Verwe, Daniel
Straatnaam: Leliegang
Straatnaam in bron: Leliegang
Omschrijving: Achterhuis en erf, bij de Westerstraat (Anjeliersgracht) NZ
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21663283

 

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Manufactuurwerker (1705), trekwerker (1729)

Manufacturen - voortbrengselen van weverij, m.n. zijden, katoenen,
linnen of wollen stioffen.

5

Naaste verwanten

 1. van der Verwe, Adriaan
  1. Caats, Jannetje
   1. van der Verwe, Sara
   2. van der Verwe, Daniël
    1. Buijsingh, Catrina
     1. van der Verwe, Jannetje
     2. van der Verwe, Carolina
   3. van der Verwe, Johannes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. Doopboek Leerdam (Nederlands Hervormd)
 4. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 5. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale