van Selm, Geertruij 1

Geboortenaam van Selm, Geertruij
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1721-12-17    
 
Doop 1721-12-17 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

Geertruij, gedoopt op 17 december 1721 te Waspik

"Den 17 December 1721 Het kind van Jasper van Selm en Adriana Zeilmans"

1
Huwelijk 1755-12-15 Waspik, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Adrianus Govardus van Andel

"Den 6 December 1755
De Heer Adriaenus Govardus van Andel, J.M. schout alhier, gebooren te Dongen 15 - . -
met
Mejuffr. Geertruij van Selm J.D. geboren en bejde woonden alhier te Waspik 15 - . - "

"Wij ondergetekenden Dirk van Dusseldorp, Thomas Compeer en Adriaen Schouten Schepenen van 's Grevelduijn, Groot Waspik en 11 1/2 hoeven hebben in wettigen ondertrouw opgenomen de Heer Adrianus Govardus van Andel J.M. Schout alhier, gebooren te Dongen met Mejuffr. Geertruij van Selm J.D. geboren alhier en beijde woonende alhier, versoekende dat der behoorlijk proculamatien alhier of ter plaatse daer men sulx gewoon is te doen, ten eijnde offer imant was die ietwes tegen de voornoemde persoonen hadden in te brengen, koomen ter behoorlijke tijdt en plaatse.
Aldus gedaen ende gepasseert in presentie als boven, Actum Waspik den 6 December 1755
(handtekeningen:)
D. Dusseldorp
Thomas Compeer
A. Schouten"

"Wij ondergetekenden Dirk van Dusseldorp, Thomas Compeer en Adriaen Schouten Schepenen van 's Grevelduijn, Groot Waspik en 11 1/2 hoeven doen Cont, dat wij op den 15 December 1755 wettelijk in den huwelijke staat hebben ingesegent, den Heer Adriaenus Govardus van Andel J.M. gebooren te Dongen met Mejuffr. Geertruij van Selm J.D. gebooren en beijde woonende alhier te Waspik, na dat ons alvorens was gebleeken, de huwelijke proculamatien alhier des wegens ter behoorlijke tijd en plaatse (gedaen en gepubliceert) waere geschiet sonder eenige verhinderinge gehadt te hebben en des ten oirconde deses bij ons onderteijkent op den 15 December 1755,
(handtekeningen:)
D. Dusseldorp
Thomas Compeer
A. Schouten"

Adrianus Govardus van Dongen was op 17 september 1728 te Dongen gedoopt:

"Een kind gedoopt door Dom. Eko Ekoma den 19 september 1728 van Dom. G. van Andel predicant alhier te Dongen en Elizabeth Schoorn, sijn huijsvrouw met den naemen Adrianus Govardus"

Toelichting:
Ds. Godefridus van Andel was predikant te Dongen van 1724 tot 1755.

2 3 4
Overlijden voor 1787-07-05    
 
Begrafenis 1787-07-05 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

14 januari 1777
" 't Lijck van de Heer Adrianus Govardus van Andel Schout van Waspik f 15 - : - "

5 juli 1787
" 't Lijck van Juffr. Geertruij van Selm weduwe van de Heer Adrianus Govardus van Andel f 3 - : - "

5

Ouders

Vader van Selm, Jasper
Moeder Zeijlmans, Adriana
    Zus     van Selm, Hermina
         van Selm, Geertruij
    Broer     van Selm, Wouter
    Broer     van Selm, Gerard Zeijlmans
    Zus     van Selm, Elisabet Reijnarda
    Zus     van Selm, Adriana

Bijzonderheden

Kind:

Govert, gedoopt op 8 december 1755 te Waspik,

"Den 8 December 1755 is hier een kind gedoopt, waar van de vader is
Adrianus Govardus van Andel Schout alhier en moeder Geertruij van
Selm, De vader heeft het zelve ten doop opgeheven, het kind is
genaamd Govert"

Toelichting:
De doop vond 2 dagen na de ondertrouw van de ouders plaats!

Naaste verwanten

 1. van Selm, Jasper
  1. Zeijlmans, Adriana
   1. van Selm, Hermina
   2. van Selm, Geertruij
   3. van Selm, Wouter
   4. van Selm, Gerard Zeijlmans
   5. van Selm, Elisabet Reijnarda
   6. van Selm, Adriana

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Waspik
 2. Trouwen Waspik (schepenbank)
 3. Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
 4. Doopboek Dongen
 5. Begraafboek Waspik