Veenstra, Klaas Brands

Geboortenaam Veenstra, Klaas Brands
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 61 jaren, 4 maanden, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1769 Rottevalle, Friesland, Nederland  
 
Doop 1800-01-31 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1800
Klaas Branties
 - Op 31 januari 1800 gedoopt op belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Het Witveen,
lidmaten 1737-1850
DTB 633 blad 40

1
Familienamen 1811 1812-02-14 Oudega, Friesland, Nederland  

Oudega, deel 1 folio 21 verso
Veenstra, Klaas Brandtjes, Rottevalle 24
Kinderen:
Brandtje 14, Andries 12, Lieppe 5, Hiltje 3, Petrus 37 weken

"Klaas Brandtjes wonende in de Rottevalle No. 24
heeft dezelve verklaard dat hij aanneemt de naam
van "Veenstra" voor familienaam,
dat hij heeft vier zoonen en eene dochter te weten
Brandtje oud veertien, Andries oud twaalf,
Lieppe oud vijf, Hiltje oud drie jaren
en Petrus oud zeven en dertig weken
bij hem inwonende behalve de oudste welke
woont te Oostermeer en heeft deze met ons
verteekend den 14 Februarij 1812".

Opm:
Brandtje en Andries zijn kinderen uit het huwelijk
met Fopkjen Andries.
Lieppe, Hiltje en Petrus zijn kinderen uit het huwelijk
met haar zuster Wytske Andries.

2
Overlijden 1830-05-02 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1830
Aangiftedatum 3 mei 1830, blad nr. 15
Klaas Brands Veenstra, overleden 2 mei 1830, 61 jaar, man
Weduwnaar

"Klaas Brands Veenstra, oud een en zestig jaren, van
beroep herbergier geboren en wonende te Rottevalle, zoon
van Brand Feedzes en Teetske Lippes in leven echtelieden
Schoenmakers aldaar, weduwnaar van Fokjen Andries en
thans gehuwd met Wijtske Andries herbergiersche aldaar".

Lidmatenboek Smallingerland, 1830
Klaas Brands
 - Op 2 mei 1830 overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Het Witveen, lidmaten 1737-1850
DTB 633 blad 56

3

Ouders

Vader Feitses, Brand
Moeder Lippes, Teetske
         Veenstra, Klaas Brands
    Broer     Veenstra, Feitse Brands
    Zus     Veenstra, Pietje Brands

Families

Getrouwd Vrouw Andries, Fopkjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1796-05-29 Witveen, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1796
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1796
Man : Klaas Brantjes afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Fopkjen Andries afkomstig van Oostermeer (Witveen)

Smallingerland, huwelijken 1796
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1796
Man : Klaas Brandjes afkomstig van Rottevalle
Vrouw : Fopkjen Andries afkomstig van Rottevalle
Opmerking : gehuwd te Witveen in de Doopsgezinde kerk

4 5
  Bijz.

Kinderen:

1. Brandtje, geboren rond 1797

2. Andries, geboren rond 1800

  Kind.
 1. Veenstra, Brand Klazes
Getrouwd Vrouw Andries, Wytske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1805-09-15 Witveen, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1805
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 september 1805
Man : Klaas Brantjes afkomstig van Rottevalle
Vrouw : Wytske Andries afkomstig van Rottevalle
Opmerking : gehuwd te Witveen in de Doopsgezinde kerk

5
  Bijz.

Kinderen:

1. Lieppe, geboren 1806-1807, te Rottevalle

2. Hiltje, rond 1809, te Rottevalle

3. Petrus, rond juni 1811, geboren te Rottevalle

Petrus is overleden op 10 oktober 1812
op de leeftijd van 1 jaar en vier maanden,
te Rottevalle.

4. Pietje, geboren 14 november 1813 te Rottevalle,
vader Veldwagter

5. Teetske, 1 februari 1817 te Rottevalle,
vader Veldwagter

6. Sytske, 22 augustus 1824 te Rottevalle,
vader Herbergier

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep herbergier (1830)
 

Naaste verwanten

 1. Feitses, Brand
  1. Lippes, Teetske
   1. Veenstra, Feitse Brands
   2. Veenstra, Pietje Brands
   3. Veenstra, Klaas Brands
    1. Andries, Fopkjen
     1. Veenstra, Brand Klazes
    2. Andries, Wytske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 2. Familienamen 1811
 3. Overlijdensakte Achtkarspelen
 4. Trouwregister Gerecht Tietjerksteradeel
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle