Jans, Antje

Geboortenaam Jans, Antje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Speciekohier 1773 Bergum, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1773
Bergum nr. 211, post 3

Halbe Sierds weduwe
1773: hoofdbewoner, van post 2
1776: wordt inwonend

1
Speciekohier 1776 Bergum, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1776
Bergum nr. 211, post 5

Halbe Sierds weduwe
1776: inwonend, was hoofdbewoner
1777: naar Bergum nr. 252
Opm.  1776: zoon dient

1
Overlijden 1777-07-24 Bergum, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1777
Overleden: de weduwe van Halbe Sierds
Datum    : 5 december 1777

Tekst    : "uit boedel w(ij)l(en) Halbe Sierds wed(uwe)
                ontvangen aan zuiver geld"

Ontvangen 9-0-0

2 3
Speciekohier 1778 Bergum, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1777
Bergum nr. 252, post 12

Halbe Sierds weduwe
1777: hoofdbewoner, van Bergum
1778: overleden

1

Families

Getrouwd Man Sierds, Halbe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1751-05-02 Hoorn, Noord-Holland, Nederland  

Antje Jans afkomstig van Lutjebroek

Opm:
Lutjebroek - buurtschap in de gemeente Grootebroek,
ten westen van Enkhuizen.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1752 (Bergum)
Man : Halbe Zierds
Vrouw: Antje Jans
- Op 6 augustus 1752 ingekomen van Hoorn

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1761 (Bergum)
Man : Halbe Sierds
Vrouw: Antje Jans
Woonplaats: op de Buurt ten westen
- Op 1 november 1761 lidmaat
- In 1773 hij overleden

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1772 (Bergum)
Man : Halbe Zierds
Vrouw: Antje Jans
Woonplaats: het West
- Op 1 mei 1772 lidmaat
- In 1773 hij overleden
- Op 24 juli 1777 zij overleden

2 1 4 5
  Bijz.

Overzicht van de kinderen van Halbe Sierds
en Antje Jans:

1. Grietje, gedoopt 18 april 1752 te Hoorn.

gedoopt te Bergum:

2. Dyvertje, 6 januari 1754

3. Sierd, 14 september 1755

4. Elizabeth, 2 april 1758

5. Vroukjen, 20 maart 1761

6. Janke, 13 februari 1763

7. Hiltje, geboren 31 oktober 1766, gedoopt 30 november 1766

8. Jan, geboren 6 januari 1769, gedoopt 5 februair 1769

  Kind.
 1. Halbes, Grietje
 2. Halbes, Dievertje
 3. Wagenaar, Sierd Halbes
 4. Halbes, Froukje
 5. Halbes, Hiltje

Naaste verwanten

  1. Jans, Antje
   1. Sierds, Halbe
    1. Halbes, Grietje
    2. Halbes, Dievertje
    3. Wagenaar, Sierd Halbes
    4. Halbes, Froukje
    5. Halbes, Hiltje

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Genealogie Koopmans
 3. Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
 4. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 5. Lidmatenboek Tietjerksteradeel