van der Veen, Henderik Willems

Geboortenaam van der Veen, Henderik Willems
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1725 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Jentje Jans Oostinjen

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1718-1741; DTB 92),
1 januari 1725, pagina 209
Huwelijksdatum: 01-01-1725.
Bruidegom: Hendrick Willems van der Veen,
jongeman; herkomst: Beilen.
Bruid: Jentje Jans Oostinjen, jongedochter.
NB: huwelijksdatum niet bekend.

Jentje Jans Oostinjen is gedoopt op 14 oktober
1703  te Meppel, dochter van Jan Alberts.
Jan Alberts Potser was getrouwd te Meppel in 1691:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717;
Huwelijksdatum: 25-01-1691.
Bruidegom: Jan Alberts Potser, jongeman; herkomst: Meppell.
Bruid: Marrichjen Arents, jongedochter; herkomst: Meppell.

Kinderen:

1. Marrighje, gedoopt op 10 februari 1726
te Meppel.
Zij is overleden voor 20 januari 1734, want toen
werd haar (half)zusje Marrighje gedoopt.

2. Geesjen, gedoopt op 6 juli 1727 te Meppel.

Een van de meisjes is begraven te Meppel op
8 maart  1730. Eerst kocht Hendrik Willems
van der Veen het regt van de Klok.
Het begraafboek vermeldt:

"Ontvangs van Cloecke gelt
8 meert 1730 voldoet Hendrek Wiellems van der
Veen, Jan Albes schiepper, swager, het Regt van
de kloecke, zijn vrou Jentin Jans is vrij van de
kloecke sijt jaar 1709 den 15 maart soo dat
zij nu beijde vrij zijn en haar nakomelinge
daar voor betalt 3 gulden"

"1730 den 8 meert is verluidt het kint van
Henderk Willems van der Veen, is vrij van
de cloecke sijt tegen 8 meert op de ander
katte"

Op 15 maart 1709 staat er in het begraafboek:

"Den 15 dijto is verluijdt het kraamkint  van
Jan Aelberts scheppers  vrou die klocke vrij"

Jan Aelberts schepper was de schoonvader
(swager) van Henderik Willems van der Veen
en dus de vader van Jentje Jans Oostinjen.
Blijkbaar is haar moeder Marrigje Arents
ook in die tijd overleden, want in 1710  
trouwt Jan Alberts opnieuw:
 
Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91),
Huwelijksdatum: 12-11-1710.
Bruidegom: Jan Alberts Scholten, weduwnaar van Marrigie Arents.
Bruid: Hendrikje Andries, jongedochter; herkomst: Hesselinge.

Het tweede meisje is begraven op 29 maart 1730
te Meppel.
"29 maart 1730 is verluidt het kindt van Hendrek
Wijllems van de veen vrij siet op den 8 meert
laestleeden van de kloecke"

Jentje Jans Oostinjen is begraven op 21 maart 1731
te Meppel:

"1731 den 21 meert is verluidt de huisvrouw van
Hendrik Willems van der Veen vrij van de Klock
ziet het Jaar 1730 den 8 meert"

1 2 3

Families

Getrouwd Vrouw van de Kinckhorst, Femmighje Koerts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1731-10-31 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1718-1741; DTB 92),
31 oktober 1731, pagina 249
Huwelijksdatum: 31-10-1731.
Bruidegom: Hendrik van der Veen, weduwnaar van Jentje Oostindjen.
Bruid: Femmighje Koerts van de Kinkhorst, jongedochter.

1
Lidmatenboek 1735-10-28 Meppel, Drenthe, Nederland  

Met attestatie zijn vertrokken
Hendrik Willems van der Veen en
Femmigje Koerts van de Kinkhorst
Echtelieden naar De Wijk

4
Lidmatenboek voor 1738 IJhorst, Overijssel, Nederland  

De Wijk:
Hendrik Willems van der Veen
Femmichjen Koerts van de Kinckhorst
echteluiden met att(estatie) van Meppel

5
  Bijz.

Hendrik Willems van der Veen en Femmighje Koerts van de
Kinckhorst kregen 12 kinderen, waarvan er 6 op jonge leeftijd
overleden.
Zij verhuisden rond 1735 van Meppel naar De Wijk.
Daar was Hendrik Willems bakker van beroep.

  Kind.
 1. van Veen, Coert Hendriks
 2. van der Veen, Willem Hendriks
 3. van der Veen, Marrighje Hendriks
 4. van der Veen, Willem Hendriks
 5. van der Veen, Willem Hendriks
 6. van der Veen, Marrigje Hendriks
 7. Uitterwijk, Willem Hendriks
 8. van Veen, Albert Hendriks
 9. Uitterwijk, Peter Hendriks
 10. van der Veen, Marrigje Hendriks
 11. Uitterwijk, Marrigje Hendriks
 12. Uitterwijk, Hendrik Hendriks

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep bakker (1735, 1737, 1743)
 

Naaste verwanten

  1. van der Veen, Henderik Willems
   1. van de Kinckhorst, Femmighje Koerts
    1. van Veen, Coert Hendriks
    2. van der Veen, Willem Hendriks
    3. van der Veen, Marrighje Hendriks
    4. van der Veen, Willem Hendriks
    5. van der Veen, Willem Hendriks
    6. van der Veen, Marrigje Hendriks
    7. Uitterwijk, Willem Hendriks
    8. van Veen, Albert Hendriks
    9. Uitterwijk, Peter Hendriks
    10. van der Veen, Marrigje Hendriks
    11. Uitterwijk, Marrigje Hendriks
    12. Uitterwijk, Hendrik Hendriks

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Meppel
 2. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 3. Doopboek Meppel
 4. Lidmatenboek Meppel
 5. Lidmatenboek IJhorst/De Wijk