van IJken, Jakob Lukas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geboortenaam van IJken, Jakob Lukas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 85 jaren, 8 maanden, 20 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1727-11-09    
12
Doop 1727-11-09 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Jakob zoon van Lukas Jakobs en
Wigertjen Wigers
getuige Hendrikjen Wigers

12
Ondertrouw 1754-12-20 Kampereiland, Overijssel, Nederland  

NG ondertrouw Kampen:
20 dec 1754 - Jacob van Eijken, j.m. van Zwartsluijs,
Anna Arents, van 't Camper Eijland.
attest. van Ds. Gallé ingekomen.

13
Huwelijksafkondiging 1754-12-23 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Jacob Lucas van IJken J. Swartesluijs
en Anna Arents J. Camper Eijland
inschrijving Camper Eijland 20-12-1754

14
Huwelijk 1755-01-19 Kampereiland, Overijssel, Nederland Getrouwd met Anna Arents van de Weert

Kampereiland NG ondertrouw:
20 dec 1754 - Jacob Luikas van Eijken, j.m. van Zwartsluis,
Anna Arends, j.d. van 't Kampereiland.
getrouwd in de G.K. Kampereiland 19 jan. 1755.

Het Kampereiland is de delta gevormd
door de Gelderse IJssel, omringd door
lage kadijken, die bij hoge vloeden
het water van de Zuiderzee niet konden keren.
Vandaar dat de boerderijen op terpen staan.
Veeteelt en hooibouw.
Het Kampereiland is sedert 1364 eigendom
der stad Kampen.

kadijk - smalle, lichte dijk

Anna Arents van de Weert was de dochter van
Arent Louws en Aaltien Louws.
Zij werd op 1 april 1722 te Kampen gedoopt
in de Broederkerk, dochter van Arent Louws en Aaltien Louws.
Haar jongere broer Jan werd op 20 november 1729 gedoopt
in de Gereformeerde Kerk te Kampereiland, zoon
van Arent Louws van de Weerd en Aaltje Louws
van de Weerd.

Arent Louws trouwde eerst met Merrigjen Cornelis:

NG ondertrouw Kampen:
5 mrt 1706 - Arent Lauwsen van der Weert,
Merrigjen Cornelis, j.d. van de Veeneriet.

NG trouw Kampen:
21 mrt 1706 - Arent Louwsen, j.m. van der Weert,
Marrigien Cornelis, j.d. van de Veeneriet - Buijtenkerck.

NG ondertrouw Kampen:
31 mrt 1719 - Arent Louwrensz van der Weerd, wedn.,
Aaltje Louwens van der Weerd, j.d.
attest. van Camper Eijlant.

De ouders van Anna Arents van de Weert staan
vermeld bij de Volkstelling van 1748 te Kampen:
Het Camper Eijland - Arent Lousen en Aaltien Louws,
3 kinderen boven de 10 jaar.
Aerent Louwsen was op 25 februari 1683 gedoopt
in de Gereformeerde Kerk te Kampereiland, zoon van Louw Jans en
Annichien (Anna) Jans.
Aeltien Louws was op 29 december 1693 gedoopt in de Broederkerk
te Kampen, dochter van Louwe Lubbertsen en Marrigien Lamberts.

Anna Arents van de Weert is overleden voor
1 december 1798, 77 jaar oud.

Begraven in de Buitenkerk te Kampen:
- de vrouw van Jacob van Eijken, 1-12-1798

 

Oorsprong naam "van der Weert":
De Weerden - polderland in de gemeente Kampen.

14 15 1 13 2 5
Belijdenis 1760 Kampen, Overijssel, Nederland  

Lidmaten Kampen:
- Jacob van Eik, Buitenkwartier, vóór Paschen 1760
(folio 288).

 
Overlijden 1813-07-30 Kampen, Overijssel, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Kampen
Aktenummer: 115
Aangiftedatum: 00-00-1813
Overledene Jacob van Eijken

Gedeelte akte:

"dat Jacob van Eijken den dertigsten dezer 's nagts
om elf uuren ten Zijnen huize wijk 3 N: 15 in den
ouderdom van vier en tagtig jaren en negen maanden
is overleden".

16 17

Ouders

Vader van IJken, Lukas Jakobs
Moeder Wijgerts, Wijgertjen
    Broer     van IJken, Jakob Lukas
    Zus     van IJken, Aaltjen Lukas
         van IJken, Jakob Lukas
    Broer     van IJken, Hendrik Lucas
    Broer     van IJken, Wigher Lukas
    Zus     van IJken, Jentje Lucas
    Broer     van IJken, Gerrit Lukas

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Jacob van Eijken en Anna Arents van de Weerd:

1. Aaltien, dochter van Jacob van Eijkeren en Anna van de Weert
gedoopt 19 oktober 1755 te Kampen
Bovenkerk (gereformeerd)
Peete (getuige) Elisabeth van de Weert,
zuster van Anna.

Aaltje deed belijdenis voor 29 september 1771:

Lidmaten Kampen:
- Aaltjen van Eiken, Broederkwartier, vóór 29-9-1771 (folio 13v).

Kampen, NG ondertrouw (1701-1811):
28 apr 1775 - Hendrik Montanus, j.m. van Campen,
Aeltien van Eijk, j.d.

17-5-1775 Kampen, Ger.
Broederkerk: Hendrik Montanus, j.m. van Kampen, met
Aaltien van Eijk, j.d. van Kampen.

Kampen, NG ondertrouw (1701-1811):
21 mei 1784 - Jan Evertz, j.m. van Campen,
Aaltje van Eijken, wed. van Campen.

6-6-1784 Kampen, Ger.
Buitenkerk: Jan Everts, j.m. van
Kampen, met Aaltjen van Eijken, wed. van Kampen

Aaltje van Eijken is overleden op 24 september 1808
te Kampen, zoals werd vermeld bij het huwelijk
van haar dochter Everdina Evers op 17 januari 1812
te Kampen. Bij dit huwelijk was Jacob van Eijken (rentenier),
grootvader van Everdina, aanwezig en gaf hij zijn toestemming.

2. Wiggertien, dochter van Jacob van Eijken en Anna Arens van der Weert
gedoopt 24 april 1757 te Kampen
Buitenkerk (gereformeerd)

Wichertje deed belijdenis voor 29 september 1774:

Lidmaten Kampen:
- Wichtertjen van Eijk, Broederkwartier, vóór 29-9-1774 (folio 18v).

Kampen, NG ondertrouw (1701-1811):
10 mrt 1786 - Egbert Jansz van der Woude, j.m. van Kampen,
Wichgertje van Eijken, j.d. van Kampen.

29-3-1786 Kampen, Ger.
Bovenkerk: Egbert Jans van der
Woude, j.m. van Kampen, met Wichgertje van Eijken, j.d. van Kampen.

Wiegertien is te Kampen overleden op 13 mei 1817:
"Wiegertje van Eijken, Huisvrouw van
Egbert van der Woude, oud 59 jaren,
ten haren huize staande aan de Visch markt"

3. Luckas (Lucas) zoon van Jacob van Eijken en Anna van der Weert
gedoopt 18 oktober 1758 te Kampen
Broeder (Broer) kerk (gereformeerd)

Na tien dagen werd hij al begraven:

Begraven in de Buitenkerk te Kampen:
- kind van Jacob van Eijke, 28-10-1758 (folio 51v),

4. Gerrit zoon van Jacob van Eijken en Anna van der Weert
gedoopt 14 september 1760 te Kampen
Buitenkerk

Gerrit deed belijdenis samen met zijn zuster Jentje voor 29 september 1782:

Lidmaten Kampen:
- Gerrit van Eijken, Broederkwartier, vóór 29-9-1782 (folio 29v).

Hij trouwde met Gerrigjen Willemsen Overmars, weduwe van Johannes Willem van Dijk.

NG ondertrouwboek Kampen:

11 mrt 1757 - Johannes Willem van Dijk, j.m. van Campen,

Gerrigjen Willemsen Overmars, j.d. van Raalte.

NG trouwboek Kampen:

30 okt 1757 - Johannes Willem van Dijk, j.m. van Campen,

Gerrigien Willemsen Overmars, j.d. van Raalte - Broederkerk.

NG ondertrouwboek Kampen:

20 juli 1781 - Gerrit van Eijk, j.m. van Campen,

Gerritjen Overmars, wed. van Campen.

NG trouwboek Kampen:

8 aug 1781 - Gerrit van Eijk, j.m. van Kampen,

Gerrigien Overmars, wed. van Kampen - Broederkerk.

Gerrigjen Overmars trouwde als weduwe van Gerrit van Eijken
Met Reinier van Schootten:

NG trouwboek Kampen:

21 feb 1802 - Reinier van Schooten, j.m. van Kampen,

Gerritje Overmars, wed. van Gerrit van Eijken, van Raalte, won. alhier - in huis getrouwd.

Gerrit van Eijken is overleden tussen 26 januari 1795 en 23 november 1796.
(Rechterlijk Archief Kampen).

Opm:

Gerritje Overmars is op 7 mei 1817 te Kampen overleden, 84 jaar oud, huisvrouw van Reinier van Schootten.
Zij is dus geboren rond 1733. Toen zij met Gerrit van Eijken trouwde
was zij ongeveer 48 jaar oud, terwijl Gerrit toen nog maar 20 jaar oud was!

5. Jentien dochter van Jacob van Eijken en Anna van der Weert
gedoopt 11 november 1761 te Kampen
Broederkerk

Begraven de Buitenkerk te Kampen:
- kind van Jacob van Eick, 1-9-1763 (folio
63).

6. Jentien dochter van Jacob van Eijken en Anna van der Weert
gedoopt 2 november 1763 te Kampen
Buitenkerk

Jentje deed belijdenis samen met haar broer Gerrit voor 29 september 1782:

Lidmaten Kampen:
- Jentje van Eijken, Broederkwartier, vóór
29-9-1782 (folio 29v).

Ondertrouwen Stadhuis Kampen (1795-1815):
26 juli 1799 - Jan van 't Oever, J.M. van Campen,
Jentjen van Eijken, J.D. van Campen.
Getrouwd ten stadhuize 16 aug 1799.

Kampen, NG ondertrouw (1701-1811):
26 juli 1799 - Jan van 't Oever, j.m. van Campen,
Jentje van Eiken, j.d. van Campen.
met attest. naar 't Raadhuis 16 Augs.

Jentjen is te Kampen overleden op
26 oktober 1819 :
"Jentje van Eijken, huisvrouw van
Jan van 't Oever, oud 56 jaren, ten haren
huize op de Oude Straat"

7. Luckas (Lucas) zoon van Jacob van Eijken en Anna van der Weert
gedoopt 3 november 1765 te Kampen
Broederkerk

Begraven in de Buitenkerk te Kampen:
- Luckas van Eijken, 17-2-1796 (folio
134v).

In het boekje "Register van beëdiging van gildemeesters 1755-1800", een bewerking door Kees Schilder van Oud Archief Kampen,
inv.nr. 2197 (Kamper genealogische en historische bronnen, nr. 28C), de volgende beëdigingen als gildemeester
van het Kamper schippersgilde:

- Jacob van Eiken, 31-1-1755
- Jacob van Eiken, 2-1-1764
- Jacob van Eijken, 31-12-1767
- Jacob van Eijken, 31-12-1770
- Jacob van Eik, 4-1-1781
- Jacob van Eik, 31-12-1783

Zie Galerij.

In de "Klapper Transportakten 18e Eeuw":

- Jacob van Eiken en en zijn vrouw Anna van der Weerd verkopen op 25-5-1770 aan Jacobus Wamelinck
en zijn vrouw een huis, erve en where in de Buitennieuwstraat, belendend aan Dr. Bruinier en Jannegien Slegtmans (folio 149).

- Jacob van Eik en en zijn vrouw Anna van der Weerd verkopen op 12-11-1792 aan Arnoldus Modders
en zijn vrouw Grietje Wilbers een huis, erve en where in de Oudestraat, bij de Hagenpoort,
het vierde huis van de Herensmitsteeg noordwaards (folio 144v).

- Jacob van Eijken verkoopt op 5-2-1808 aan Joachim Adolf Broese een pakhuis met ruimen kelder,
Wijk 3, nr. 206, op den Burgwal bij de St. Jacobssteeg, zuidzijde, belendende aan Marcus Davids (folio 99v).

Opm:
Joachim Adolf Broese (1784-1839) was een fabrikant van laken en trijp te Kampen.
trijp - fluweelachtig weefsel bestaande uit een grondweefsel van linnen of katoen
een pool van wol (meestel geitenhaar), ook genoemd velours d'Utrecht (stoelzittingen van trijp)

- Gerrit van Eijk en zijn vrouw Gerrigje Overmars verkopen op 11-7-1793 aan Jan Staal
en zijn vrouw Lammerdina Gerrits een huis, erve en where in de Boven-Nieuwstraat, oostzijde,
belendende aan Arend ten Dam en de koper (folio 154).

In 1774 verkocht Jacob van Eijken zijn karveelschip,
Rechterlijk Archief Kampen:

279 RAK 102 FOLIO: 121
DATUM: 07-01-1774
onderwerp Schuldbekentenis
onroerend goed Karveelschip
comparanten:
Gerrit Levering, Schuldenaar, Echtgenoot van Maria Schaaf, Schuldenares
Jacob van Eiken, Schuldeiser
samenvatting:
Comparanten verklaren wegens onbetaalde kooppenningen van een schip schuldig te zijn
aan Jacob van Eiken een bedrag van ƒ1200 c.g. tegen 4 procent, na een renteloze aanbetaling met Pasen.
Als onderpand geldt het van rentheffer gekochte karveelschip met zeil en treil en de helft van een bijlbrief
op het schip van Jurjen Kreupe uit Hasselt groot ƒ2300.

Opm:
met zeil en treil - met het gehele scheepswant, met al wat ertoe behoort.
bijlbrief - koopbrief van een schip, waarin de verkoper zich voor de koopprijs van
het schip laat verpanden.

In de volgende notariële akten komen Jacob van Eijken, zijn dochter Aaltje en zoon Gerrit voor.
Na het overlijden van haar echtgenoot verklaart Aaltje voor haar kinderen een bedrag van
f 150 caroliguldens te hebben gereserveerd. De tweede akte vermeldt een lening van f 800 c.g. van Jacob van Eijken
aan zijn dochter.

RAK 103 FOLIO: 20v
DATUM: 17-05-1784 onderwerp Kinderbewijs
onroerend goed hof Kampen, buiten de Hagepoort, tussen de eigendommen van Lankhorst en Ruijl
comparanten
Aaltje van Eijken, Wed. van Hendrik Montanus, Moeder
Gerrit van Eiken, Voogd
Willem de Rooij, Voogd
Jacob van Eiken, Voogd
samenvatting
Comparante verklaart voor haar twee minderjarige kinderen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ150 c.g., waarvoor haar hof als onderpand geldt. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden instemmen.

RAK 103 FOLIO: 20v
DATUM: 17-05-1784
onderwerp Schuldbekentenis
onroerend goed Huis, erf en where met stal en huis erachter Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort,
comparanten
Aaltje van Eijken, Schuldenares Wed. Hendrik Montanus
W. Lammers, Momber Roededrager
Jacob van Eiken, Schuldeiser Vader
samenvatting
Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar vader een bedrag van ƒ800 c.g. tegen 3½ procent per jaar.
Als speciaal onderpand stelt zij haar eigen huis, e.e.a. tussen de Keizerstraat en Herensmitsteeg.
NB. In de kantlijn: op 22-03-1792 meldt schuldeiser te zijn voldaan. bijzonderheden Akte is doorgehaald

Opm:
Momber - voogd
Roededrager - gerechtsdienaar
Een lictor (Gr. Ραβδουχος, rhabdouchos, lett. ‘roededrager’) was in het Romeinse rijk een gerechtsdienaar,
een lagere ambtenaar in dienst van een praetor, dit is een stadsbestuurder belast met rechtspraak.
Vóór de praetor uit droeg de lictor een bundel roeden (Lat. fasces) met daarin een bijl, als teken van diens rechtsmacht.
(bron: christipedia.nl)

Jacob van Eijken werd een aantal malen vermeld in de Apostillen van Kampen:

De Apostillen van de stad Kampen zijn een verzameling folianten bestaande uit 21
delen die zich bevinden in het Gemeente Archief onder Oud Archief [O.A.] inventaris nr’s.
191 t/m 211 en behelzen een periode vanaf 1624 t/m 1809.
Het werk bestaat uit een groot aantal rekesten – verzoek- of bezwaarschriften – die door de
inwoners van de stad, alsmede de bewoners van het buitengebied, - wat onder de jurisdictie
van de stad viel - werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks,
onbillijks of om dergelijke gunsten te verwerven. Ook voor personen wonende buiten de
jurisdictie van Kampen, die in de stad belangen hadden verworven, was het mogelijk een
rekest in te dienen. De rekesten werden door Schepenen en Raad voorzien van een apostille,
een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek, wat meestal gunstig uitviel.

In 1780 werd Jacob van Eijken aangesteld als executeur van de nalatenschap van
Gerrigjen Overmars. Op 8 augustus 1781 trouwde zijn zoon Gerrit met deze Gerritje Overmars:

3. Eodem [3 Januarij 1780], fol.1vo.
Op den Requeste van G. Overmars Wede wijlen den E(d.) Jan Willem van Dijk, verzoekende,
dat na haar overlijden, en tot de aankomst haarer Erfgenaamen, tot Boedelredders en
Executeurs haarer nalatenschap mogten worden geauthorizeerd de persoonen van J.P. du
Hamel. J. van Eijken en T. van Nunspeet.
Was geapost: De persoonen van J.P. du Hamel, J. van Eijken en T. van Nunspeet worden
mits deezen geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld.

In 1783 vroeg Jacob van Eijken wat hij moest doen met een bedrag van f. 675, dat hij nog over had
van de verkoop van een schip van Reijnder Morra:

453. Den 8 Augustus 1783, fol.186vo.
Op den requeste van Jacob van Eijken te kennen gevende dat hij van het verkogte schip van
Reijnder Morra nog onder zig hadde de Somma van f.675 - : - verzoekende te mogen worden
gequalificeerd, op de scheepsschulden die nog onbetaald zijn te moeten voldoen, en teffens
dat hem mag worden verstaan gegeeven, aan wien hij het overschot zal uittellen.
Was geapost: Op het rapport van de Heeren Schutmeesteren word de Suppliant mitz desen
gequalificeerd om uit de per resto geprovenieerde penningen van het verkogte schip ter
Somma van f.675 - : - onder hem berustende aan de bij notitie, en met het exhibitum hujus
getekend opgegevene Crediteuren de daar bij gespecificeerde betaaling te doen, mitz dat de
Wede Schouten behoorlijk bewijs of verklaring geve, dat derselver praetensie al nog in de Sa.
van f.217 - 19 - bestaat, en daar op de Sa. van f.50 - : - niet betaald is, gelijk R. Morra heeft
opgegeeven, zullende als dan over de resterende penningen nader worden gedisponeerd.

[In marge]: Den 24 December 1783. Bij nader Apostille van heden is J. van Eijken gequalificeerd
de resteerende penn(ingen)
ad f. 52 - 11 - aan R. Morra uit te tellen.

Opm:
Wede - Weledele
praetensie - eis
gedisponeerd - beschikt
f. 217 - 19 - : 217 gulden en 19 stuivers.

In 1787 wilde Jacob het huis van Mevrouw de weduwe Staal overnemen, maar dit huis was in
zeer slechte staat. Hij vroeg een som gelds om dit op te knappen, maar dit werd geweigerd.

34. Den 18 Junij 1787, fol.11vo.
Op de Requeste van Jacob van Eijken, te kennen gevende dat Mevrouw de weduwe Staal
welgenegen zoude zijn aan den Suppliant over te doen het zogenaamde Plankenhuisie staande
tegenover desselfs huis aan de Stadsmuur; dat hij ook wel genegen zoude zijn hetzelve over te
neemen dan dit in een ruïneusen staat zijnde, en dat desselfs opbouw veel kosten vereischt
worden; diewegens verzoekende dat aan hem tot een ordentelijke opbouw van het zelve eene
aan deze extraordinaire onkosten toereikende en geëvenredigde somme mogten worden
toegelegd, en hij daar mede Stadswegen gebeneficeerd.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, en word
hetzelve afgeslagen mids deezen.

Het request van 1803 betreft de verkoop van een huis en stal in de Botervatsteeg:

1020. Den 21 April 1803, fol.272vo.
Op het request van F. van Groenou en J. van ’t Oever, in hunne qualiteit van Executeurs in den
boedel van wijlen de wede Willem de Rooij, verzoekende de approbatie dezer vergadering over
de verkoop van een huis en stal in de Botervatsteeg, aan Jacob van Eijken en Ph. Bundes
verkogt voor f.550 - : - .
Was geapost: De gelibelleerde verkoop wordt door dezen geapprobeerd.

gelibelleerd - ambtelijk aangetekend

Testamenten van Jacob Lukas van Eijken en zijn familie:

Testamenten 1778 – 1791. Bewerking van inventarisnummer 153 van het Rechterlijk Archief van Kampen, door Kees Schilder.

(Kamper genealogische en historische bronnen deel 20r, uitgegeven met medewerking van het archief der gemeente Kampen, 2001)

Nr. 52

Fol. 50. 02.09.1779, Testament van Jacob van Eijken en zijn vrouw Anna van der Weert. Zij herroepen eerder gemaakte beschikkingen en ook hun huwelijkse voorwaarden. Zij geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van al hun goed. Hun kinderen Aeltie, Wichertie, Gerrit, Jantie en Lucas de legitieme portie. Hun kinderen zullen ook hun erfgenamen zijn na de dood van de langstlevende van beiden.

Nr. 237

Fol. 219. 27.11.1785, Testament van Jan Evers en zijn vrouw Aaltje van Eik, de laatste geassisteerd met secretaris F.L. Rambonnet als haar momber.
Testator benoemt zijn vrouw tot zijn erfgename en zijn eventueel nog geboren wordende kinderen, of anders zijn moeder, tot erfgenamen voor de legitieme portie.
Testatrice benoemt tot haar erfgenamen haar beide voorkinderen (verworven bij wijlen Hendrik Montanus), haar man Jan Evers en de kinderen die zij mogelijk nog in haar tegenwoordig huwelijk zal verwerven, elk voor een kindsportie.
Mocht testatrice kinderloos komen te overlijden, dan benoemt zij haar man tot haar erfgenaam en haar ouders, als die dan nog in leven zijn, tot erfgenamen voor de legitieme portie.


Besloten Testamenten 1655-1809. Bewerking van inventarisnummers 156-162 van het Rechterlijk Archief van Kampen, door Kees Schilder

Nr. 223

Besloten testament van Jacob van Eijken en zijn vrouw Anna van der Weerd, de laatste geassisteerd met mr. Jan Jacob Sniet, secretaris van Kampen, als haar momber. Zij herroepen eerder gemaakte beschikkingen. Zij legateren hun kleren en lijfstoebehoren (linnen, wol, zijde, juwelen, goud en zilver) aan hun drie dochters Aaltjen van Eijken, vrouw van Jan Evers, Wichertje van Eijken, vrouw van Egbert van der Woude, en Jantsje van Eijken, ongehuwd. Bij vooroverlijden van die dochters komen hun kinderen in hun moeders plaats.

Testators legateren elkaar over en weer alle meubels, huisraad, linnen, wol, zilver, bedden met toebehoren, kabinetten, kisten, kasten, porselein, schilderijen en huissieraden, niets uitgezonderd. Zij legateren aan hun dochter Jantsje van Eijken, die hun steun is in hun ouderdom, het recht om tegen taxatiewaarde over te nemen hun woonhuis in de Oudestraat, het vierde huis ten noorden van het Buitengasthuis, met een huis en stal daarachter in de Buiten Nieuwstraat, met de gruttemolen met het losse en vaste gereedschap en de kruidenierswinkel. Tevens een huisje met twee pakhuizen tegenover de stal in de Buiten Nieuwstraat. Mocht de taxatiewaarde haar erfportie te boven gaan, dan moet zij de meerwaarde in de boedel storten. Aan hun dochter Jantsje legateren zij, als dank voor haar bewezen diensten, een som van 500 gulden.

Zij benoemen hun drie dochters tot erfgenamen voor de strikte legitieme portie en geven elkaar over en weer de lijftucht van het overige.

Na dode van de langstlevende benoemen zij ieder van hun dochters Wichertje en Jantsje tot erfgenamen voor een derde deel van de nalatenschap. Het overige derde deel bestemmen zij voor de kinderen van hun dochter Aaltje, stammende uit haar beide huwelijken, namelijk met wijlen Hendrik Montanus en met Jan Evers.

Aan hun dochter Aaltjen geven zij echter het vruchtgebruik van deze derde portie, die zo lang zij leeft onder beheer zal blijven van de executeurs testamentair.

Tot executeurs benoemen zij hun schoonzoon Egbert van der Woude en de burgers Harmen van Groenouw en Hendrik Benekamp. Als hun dochter Jantsje zich met hun instemming in de huwelijkse staat zal begeven, stellen zij ook diens man aan tot executeur.

Geschreven te Kampen op 18.12.1796. Ondertekend door Jacob van Eijken, Anna van der Weerdt en J.J. Sniet, die alle drie bij hun handtekening hun zegelstempel afdrukten in zwarte lak. Het toegevouwen testament werd in een papieren omslag gedaan, welke door testator werd verzegeld met zijn zegel in zwarte lak.

Het bovenstaande testament werd op 20.12.1796 bij de Burgerrepresentanten in het raadhuis gebracht, waar het in een perkamenten omslag werd gedaan, welke door twee representanten met hun zegels werd verzegeld. Op de voorzijde van de omslag staan de namen van de dienstdoende representanten en wordt melding gemaakt van de inhoud. Getekend door secretaris J.J. Sniet. De zegels van de representanten Willem Pastoor en Abraham Jilink zijn verdwenen. De omslag is gedeeltelijk losgeknipt om het testament er uit te kunnen halen.

Nr. 243

Besloten testament van Jacob van Eijken. Hij heeft met wijlen zijn vrouw Anna van der Weerd op 20.12.1796 voor schepenen alhier een testament gemaakt, waaraan hij nu het volgende verandert. In dat testament had hij aan zijn jongste dochter Jentje van Eijken het woonhuis met huis en stal daarachter, een huis en twee pakhuizen daar tegenover, de grutterij, gereedschap en kruidenierswinkel gelegateerd tegen taxatiewaarde. Om moeilijkheden te vermijden hebben zij in overleg deze taxatie zelf gedaan en de waarde gesteld op 6000 gulden.

Zijn oudste dochter Aaltjen van Eijken was benoemt tot erfgename voor de legitieme portie en de kinderen die zij had verworven bij Hendrik Montanus en Jan Evers waren benoemt tot erfgenamen. De kinderen zouden het vruchtgebruik krijgen. Nu wil testator dat hun erfdeel tegen 4 procent per jaar zal worden verhypothekeerd op het woonhuis, c.a. dat zijn jongste dochter zal toevallen. Deze is thans gehuwd met Jan van `t Oever. Na de dood van Aaltje van Eijken moet van deze hypotheek 1000 gulden worden afgelost aan Anna Montanus, Aaltjes dochter.

In het vorig testament waren benoemd tot executeurs benevens testators schoonzoon Egbert van der Woude de heren Harmen van Groenou en Hendrik Benekamp, waarvan de eerste is overleden en de laatste vertrokken uit Kampen. Nu benoemt testator tot executeurs zijn schoonzoons Egbert van der Woude en Jan van `t Oever en de fabrikeurs Tomas van Groenou en David de Greeve.

Geschreven te Kampen op 09.01.1805. Ondertekend door Jacob van Eijken, die naast zijn handtekening zijn zegelstempel afdrukte in zwarte lak.

Het toegevouwen testament werd in een papieren omslag gedaan, welke door de testator werd verzegeld met zijn zegel in zwarte lak.

Het bovenstaande testament werd op 10.01.1805 bij de schepenen gebracht, die het in een perkamenten omslag deden, welke zij met hun zegels verzegelden. Op de voorzijde van de omslag staan de namen van de dienstdoende schepenen en wordt melding gemaakt van de inhoud. Getekend door secretaris Rambonnet. De zegels in groene was van de schepenen T. Bundes en B. Kesselaar hangen aan zwarte linten. De omslag is gedeeltelijk losgeknipt om het testament er uit te kunnen halen.

Naaste verwanten

 1. van IJken, Lukas Jakobs
  1. Wijgerts, Wijgertjen
   1. van IJken, Jakob Lukas
   2. van IJken, Aaltjen Lukas
   3. van IJken, Jakob Lukas
   4. van IJken, Wigher Lukas
   5. van IJken, Hendrik Lucas
   6. van IJken, Jentje Lucas
   7. van IJken, Gerrit Lukas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Kampen
 2. Jan Rientjes (transcriptie): Trouwboek Kampen
 3. Trouwboek Kampen (Gereformeerd)
 4. Lidmatenboek Kampen
 5. Begraafboek Kampen
 6. Rechterlijk Archief Kampen
 7. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 8. 'Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809'
 9. Stadsarchief Kampen, foto B. Klappe
 10. Joachim Adolf Broese (1784-1839)
 11. Gegevens B. Klappe
 12. Doopboek Zwartsluis
 13. Jan Rientjes (transcriptie): Trouwboek Kampereiland
 14. Trouwboek Zwartsluis
 15. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 16. Burgerlijke stand Overlijden Kampen
 17. Overlijdensakte Kampen