Huitema, Susanna 1 2 3

Geboortenaam Huitema, Susanna
Roepnaam Sanne (Zanne)
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 87 jaren, 5 maanden, 30 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1866-06-17 Groningen, Groningen, Nederland  

Geboorte 17-06-1866   Groningen
 
Kind Susanna Huitema
Geslacht v
 
Vader Foppe Holbes Huitema
Moeder Gepke Sanders van der Meulen
 
Bron Geboorteregister Groningen 1866
Aktenummer 622

Genlias:

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 622
Aangiftedatum: 18-06-1866
Kind Susanna Huitema
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 17-06-1866
Geboorteplaats: Groningen
Vader Foppe Holbes Huitema
Moeder Gepke Sanders van der Meulen
Nadere informatie ; wonende te Hommerts
gem. Wijmbritseradeelberoep vader: schipper;

- geboren in een schip liggende in het Zuiderdiep

4 5 4
Ondertrouw 1887-11-02 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland In ondertrouw met Tjebbe Nooitgedacht

Tjebbe Nooitgedacht, oud 26 Jaren,
beroep schuitenvoerder,
geboren te Leeuwarden den 25 augustus 1861
woonplaats Vinkenstraat No. 40 Buurt UU
vader: Hendrik Nooitgedacht, overleden
moeder: Johanna Geertruida Roorda, zonder
beroep, w.a.b.

Susanna Huitema, oud 21 Jaren,
zonder beroep,
geboren te Groningen, 17 juni 1866,
woonplaats Hommerts, gem. Wymbritseradeel
vader: Foppe Halbes Huitema, schipper
moeder: Gepke Sanders van der Meulen,
wonende te Hommerts

Opm:
w.a.b. - wonende als boven

6
Huwelijk 1887-11-23 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Tjebbe Nooitgedacht

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.29;fol.13v
Datum: 23-11-1887
Bruidegom Tjebbe Nooitgedacht
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Leeuwarden
Bruid Susanna Huitema
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Groningen
Vader bruidegom Hendrik Nooitgedacht
Moeder bruidegom Johanna Geertruida Roorda
Vader bruid Foppe Holbes Huitema
Moeder bruid Gepke Sanders van der Meulen
Nadere informatie beroep Bg.:schuitenvoerder;
beroep vader Bd.:schipper

In het document van de Nationale Militie
werd als beroep van Tjebbe opgegeven
"zeevarende".

Tjebbe Nooitgedacht, bootwerker,
is geboren te Leeuwarden op 25 augustus 1861:

Geboorteakte Leeuwarden, 1861
Aangiftedatum 27 augustus 1861, akte nr. 536
Tjebbe Nooitgedacht, geboren 25 augustus 1861
Zoon van Hendrik Nooitgedacht, schipper,
en Johanna Geertruida Roorda

Tjebbe is overleden op 10 december 1943 te Amsterdam.

7 8 6a 9a
Overlijden na 1953-12-16    

Susanna Huitema vertrok op 16 december 1953 naar
Castricum, Duinenbosch 3, waar zij
vermoedelijk is overleden.
Op dit adres was een Psychiatrisch Ziekenhuis.

8

Ouders

Vader Huitema, Foppe Halbes
Moeder van der Meulen, Gepke Sanders
    Zus     Huitema, Trijntje Foppes
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Halbe
    Broer     Huitema, Anne
    Zus     Huitema, Johannes
    Zus     Huitema, Hiltje
    Zus     Huitema, Afke
         Huitema, Susanna
    Broer     Huitema, Homme
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Homme
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje

Media

Bijzonderheden

Militieregisters Amsterdam:
Lotingsnummer : 2496
Tjebbe Nooitgedacht, geboren te Leeuwarden op 25 augustus 1861,
wonend te Amsterdam, zoon van Hendrik Nooitgedacht, overleden, en Johanna Geertruida Roorda,
beroep Zeevarende,
1637 millimeters
Aangezigt: rond
Voorhoofd: laag
Oogen: grijs
Neus: gewoon
Mond: klein
Kin: spits
Haar: blond
Wenkbraauwen: idem
Merkbare teekenen: Geene
Broederdienst niet vrij te stellen
22 Maart (1880 ?) Tot den Dienst aangewezen
Absent

In de verklaring van de Nationale Militie, behorende bij de huwelijksbijlagen
van zijn huwelijk in 1887 staat, dat hij in het inschrijvingsregister van de gemeente
Amsterdam van het jaar 1880 voor de ligting van 1881 is ingeschreven, en dat
hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 2496, dat, buiten oproeping
gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt (zie Galerij).

Gedeelte huwelijksakte Amsterdam, 23 november 1887:

"Tjebbe Nooitgedacht, schuitenvoerder, geboren te Leeuwarden, wonende alhier,
oud 26 jaren, meerderjarige zoon van Hendrik Nooitgedacht, overleden
en Johanna Geertruida Roorda, zonder beroep, wonende alhier
ter eenre
en
Susanna Huitema, zonder beroep, geboren te Groningen, wonende te Hommerts,
gemeente Wymbritseradeel, oud 23 jaren, minderjarige dochter van
Foppe Holbes Huitema, schipper, en Gepke Sanders van der Meulen,
wonende te Hommerts, ter andere zijde,
(door allen ondertekend)
uitgezonderd de echtgenoote, haar moeder, die verklaarden niet te
kunnen schrijven".

Kinderen van Susanna Huitema en Tjebbe Nooitgedacht waren:

1. Hendrika Nooitgedacht, geboren 1 februari 1890 te Amsterdam. Getrouwd op 26 mei 1915
te Amsterdam met Johann Hendrik Matthias Vinckemöller, magazijnbediende,
geboren op 23 februari 1891 te Amsterdam.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.3C;fol.32
Datum: 26-05-1915
Bruidegom Johann Hendrik Matthias Vinckemöller
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Hendrika Nooitgedacht
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Johann Heinrich Vinckemöller
Moeder bruidegom Dirkje Lassing
Vader bruid Tjebbe Nooitgedacht
Moeder bruid Susanna Huitema
Nadere informatie beroep Bg.:winkelbediende;
beroep vader Bg.:winkelbediende;beroep vader Bd.:bootwerker

Hendrika is 8 mei 1946 te Amsterdam overleden. Johann Vinckemöller is op 27 augustus 1967 te Amsterdam overleden.

2. Gepke Nooitgedacht, geboren op 20 januari 1891 te Amsterdam. Getrouwd met Jan Hendrik de Loor,
(werkman, wagenpoetser, tramconducteur) op 20 januari 1913 te Amsterdam.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.5D;fol.47
Datum: 25-06-1913
Bruidegom Jan Hendrik de Loor
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Gebke Nooitgedacht
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Andries de Loor
Moeder bruidegom Cornelia Margaretha Brouwer
Vader bruid Tjebbe Nooitgedacht
Moeder bruid Susanna Huitema
Nadere informatie beroep Bg.:wagenpoetser;
beroep vader Bg.:werkman;beroep vader Bd.:werkman

Jan Hendrik de Loor was op 12 maart 1888 te Amsterdam geboren.
Gepke is overleden op 8 maart 1934 te Amsterdam. Jan Hendrik de Loor is op 22 december 1971
overleden te Amsterdam.

3. Janke Nooitgedacht, geboren op 24 maart 1892 te Amsterdam. Overleden op 10 januari 1893.

4. Johanna Nooitgedacht, geboren op 23 april 1893 te Amsterdam.
Getrouwd met Nicolaas Luijting (slager, koopman slachtafvalproducten) op 19 juli 1928
te Amsterdam. Nicolaas was geboren op 25 juli 1890 te Zaandam.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.8D;fol.13v
Datum: 19-07-1928
Bruidegom Nicolaas Luijting
Leeftijd: 37
Geboorteplaats: Zaandam
Bruid Johanna Nooitgedacht
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Hendrik Luijting
Moeder bruidegom Klaasje Baltus
Vader bruid Tjebbe Nooitgedacht
Moeder bruid Susanna Huitema
Nadere informatie beroep Bg.:slager;
beroep vader Bg.:bootwerker;beroep vader Bd.:bootwerker

Nicolaas Luijting is overleden op 28 september 1959 te Amsterdam. Johanna is aldaar
op 22 april 1965 overleden.

5. Foppe Tjebbe Nooitgedacht, geboren op 28 april 1894 te Amsterdam,
overleden op 8 februari 1895 te Amsterdam.

6. Foppe Tjebbe Nooitgedacht, geboren te Amsterdam op 6 juli 1896,
overleden op 25 februari 1896 te Amsterdam.

7. Susanna Nooitgedacht, geboren op 25 augustus 1896 te Amsterdam.
Getrouwd met Willem Caldenhove (varensgezel, kraandrijver) op 24 mei 1916 te Amsterdam.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.5D;fol.2v
Datum: 24-05-1916
Bruidegom Willem Caldenhove
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Susanna Nooitgedacht
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Theodorus Johannes Caldenhove
Moeder bruidegom Geertruij Brugmans
Vader bruid Tjebbe Nooitgedacht
Moeder bruid Susanna Huitema
Nadere informatie beroep Bg.:vuurstoker;
beroep vader Bg.:magazijnmeester;beroep vader Bd.:bootwerker

Willem Caldenhove was geboren op 29 april 1894 te Amsterdam en is overleden op 1 mei 1979 te
Amsterdam. Susanna Nooitgedacht is op 17 januari 1986 te Amsterdam overleden.

Bijzonderheden

Susanna Huitema woonde voor 16 december 1953 in de Brede Vogelstraat 20,
in Amsterdam-Noord ten noorden van het IJ.

Naaste verwanten

 1. Huitema, Foppe Halbes
  1. van der Meulen, Gepke Sanders
   1. Huitema, Trijntje Foppes
   2. Huitema, Sander
   3. Huitema, Halbe
   4. Huitema, Anne
   5. Huitema, Johannes
   6. Huitema, Hiltje
   7. Huitema, Afke
   8. Huitema, Susanna
   9. Huitema, Homme
   10. Huitema, Sander
   11. Huitema, Homme
   12. Huitema, Froukje
   13. Huitema, Eelkje
   14. Huitema, Froukje
   15. Huitema, Eelkje
   16. Huitema, Froukje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakten Amsterdam
 2. Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
 3. Militieregisters.nl
 4. Geboorteregister Groningen
 5. Burgerlijke Stand - Geboorte - Groningen
 6. Huwelijksbijlagen Amsterdam
   • Datum: 1887-11-23
   • Pagina: reg. 29; fol. 13v
 7. Burgerlijke Stand Amsterdam
 8. Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
 9. Geboorteakte Leeuwarden
   • Datum: 1887-11-23