Ottes, Menno

Geboortenaam Ottes, Menno
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Volwassendoop 1704-05-02 Wyckel, Friesland, Nederland  

Gaasterland, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Menno Ottes
Gedoopt op belijdenis op 2 mei 1704 in Wijckel

"Den 2 Maij 1704 is op belijdenisse van sijn Geloof
gedoopt Menno Ottes"

1
Overlijden 1711-08-04 Wyckel, Friesland, Nederland  

Gaasterland, dopen, geboortejaar 1711,
doopjaar 1711
Dopeling: Mintje
Geboren op 1 augustus 1711
Gedoopt op 9 augustus 1711 in Wijckel
Kind van Minne Ottes en
niet genoemde moeder

Opmerking: De vader is overleden op 4 augustus 1711

"Den 9 Augusti 1711 is gedoopt de doghter van
Minne Ottes en is op de 1 Augusti gebooren,
zijnde naa haar vader, welck de 4 dito overleden is,
Mintie genaamt"

1
Stemkohieren 1728 Wyckel, Friesland, Nederland  
2

Ouders

Vader Rintjes, Otte
Moeder Minnedr, Griet
    Zus     Ottes, Aafke
    Zus     Ottes, Sipck
         Ottes, Menno
    Broer     Ottes, Lauw
    Broer     Ottes, Wiebe

Families

Getrouwd Vrouw Ages, Wypk
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1703-11-18 Wyckel, Friesland, Nederland  

Gaasterland, huwelijken 1703
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 18 november 1703 in Wyckel
Man : Menno Ottes afkomstig van Wyckel
Vrouw : Wijpk Ages afkomstig van Nijemirdum

"Menno Ottes j.m. van Wijckel
en Wijpk Ages van Nijemirdum
hebben in 't jaar 1703 hare houwlijkse
gebooden gehad
De I Den 28 October
De II Den 4 November
De III Den 11 November
En zijn op den 18 November (na vertooninge
van attestatie van Nijemirdum) 's agtermiddags
't samen in de houwlijkse staet in onse cerke
alhier bevestigt"

3
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Wijckel:

1. Grietjen, 15 februari 1705

2. Age, 5 december 1706

3. Bents, 7 oktober 1708

4. Mintie, 9 augustus 1711

  Kind.
 1. Minnes, Grietje

Naaste verwanten

 1. Rintjes, Otte
  1. Minnedr, Griet
   1. Ottes, Menno
    1. Ages, Wypk
     1. Minnes, Grietje
   2. Ottes, Aafke
   3. Ottes, Sipck
   4. Ottes, Lauw
   5. Ottes, Wiebe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel