van den Donck, Gerardus 1

Geboortenaam van den Donck, Gerardus
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk     Getrouwd met Agneta Rijs
 
2e Huwelijk 1683-09-23 Roden, Drenthe, Nederland  

Bron Huwelijkscontracten Groningen 1683
Collectie huwelijkscontracten (toegang 1534)
Inventarisnummer 3501

Bruidegom Gerhard van der Donck
Bruid Elizabeth Schoock

Huwelijkscontract Groningen:
Akte datum: 22-08-1683

Bruidegom Gerhard van der Donck
Bruid Elizabeth Schoock
Bruidegoms zijde Everhard van der Donck, broer
Bruidegoms zijde Fredrick Krijthe
Bruids zijde Abraham Schoock, broer
Bruids zijde Lodewijck Asserhuijs

Bron: Huwelijkscontracten Groningen 1683
Collectie huwelijkscontracten (toegang 1534)
Inventarisnummer 3501

Ondertrouw Groningen:
Registratie datum: 27-09-1683
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Groningen

"Saturni den 25 Augustus 1683
Gerard van den Donck present
Elisabeth Schoock pro qua Doctor Abraham Schoock als Broeder compareerde

den 23 7br (september) naestvolgende tot Rhoon getrouwt door den Eerwaarde Pastoor Neander"

Toelichting

Rhoon - Roden
Ds. Deodatus Carolus Neander was predikant te Roden van 1647 tot 1696.

2 3

Ouders

Vader van den Donck, Balthasar
Moeder van der Merwe, Elisabeth
    Broer     van den Donck, Everhard (Evert)
         van den Donck, Gerardus

Bijzonderheden

Drents archief:

0615 Huis te Westervelde en de oudste tak geslacht Tonckens

3.1.4.1.1.2. Stukken betreffende het geslacht Van den Donck

428 Stukken betreffende de overdracht van een gedeelte van de Veenhuizer
Venen door de erfgenamen van Arnoud Gijsels van Lier, de erfgenamen van
de heren Putmans en Coeckebacker aan Gerard van den Donck en zijn
vrouw Agneta Rijs, 1680, 1681; met retroacta, 1577, 1639, 1641. Regest 31.

Toelichting

Arnoud Gijsels van Lier was een neef van Balthasar van den Donck, vader van
Evert en Gerard. Arnoud Gijsels van Lier was rijk geworden door de VOC.

430 Akte van overdracht door Evert van den Donck, namens zijn broer Gerard
van den Donck, aan Abraham Schook en zijn vrouw Theodora ter Braeck te
Groningen van de helft van al hun venen te Veenhuizen; 1685; concept

431 Stukken betreffende het geschil tussen de markegenoten van Veenhuizen
en Evert van den Donck omtrent de eigendom van het boekweit in de marke
Veenhuizen, 1715, 1716; met retroacta, 1566, 1589, 1660, 1706. Regesten 24, 25 en 34.

N.B. Hoe en wanneer deze stukken op het huis te Westervelde terecht gekomen zijn is niet met
zekerheid te zeggen. Balthasar van den Donck, oorspronkelijk afkomstig uit het Brabantse Oosterhout,
werd omstreeks 1645 aangesteld als administrateur van de compagnie tot ontginning van de Veenhuizer
Venen, die daartoe een octrooi van Ridderschap & Eigenerfden had gekregen. Na zijn benoeming ging hij
in Veenhuizen wonen, maar aangezien de compagnie nooit tot een activiteit van enige omvang is gekomen
werd hij in 1663 weer ontslagen. Hij bleef echter wel in Veenhuizen wonen. Ook zijn nakomelingen hebben
hun domicilie nog daar gehad tot omstreeks 1770. Ze hebben, vooral gedurende de eerste periode van hun
verblijf in Veenhuizen, de venen van de overige deelhebbers in de compagnie opgekocht. In 1804 kochten
Joachimus Lunsingh Tonckens en R. Hofsteenge alle bezittingen van de Van der Doncks te Veenhuizen voor
ƒ 10.000. Misschien zijn toen deze stukken in zijn bezit gekomen en heet hij ze naar Westervelde laten
overbrengen.

Naaste verwanten

 1. van den Donck, Balthasar
  1. van der Merwe, Elisabeth
   1. van den Donck, Gerardus
   2. van den Donck, Everhard (Evert)

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archieven.nl
 2. Trouwboek Groningen
 3. Huwelijkscontract Groningen