Cornelis, Jaeij

Geboortenaam Cornelis, Jaeij
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Volwassendoop 1680-07-23 Warns, Friesland, Nederland  

Gedoopt de huisvrouw van Geert Geerts van Scharl, en genaemt Jaeij

1
Belijdenis 1681-09-22 Warns, Friesland, Nederland  

Geert Geerts en Jaeij Cornelis sijn huisvrouw

1
Lidmaat 1692-12-12 Scharl, Friesland, Nederland  

Jaei Cornelis - obiit

1
2e Huwelijk 1694-11-26 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Andries Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Datum: 26-11-1694
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
Hij is geboren in Denemarken
Bruidegom Andries Jans wonende te Warns
Bruid Jaei Korneelis wonende te Scharl

Andries Jans, woonachtig tot Scharl, deed belijdenis te Warns op 9 mei 1695. Hij hoorde bij de lidmaten tot Scharl en is overleden op 29 september 1703 of 1701.

2 1
Overlijden na 1694-11-26    
 
Stemkohieren 1698 Scharl, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden: Locatie: Scharl
Stemnr.: 11
Ligging: een huissteed
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Grietman Jacob Wayen
Gebruiker Andries Jans

3

Families

Getrouwd Man Geerts, Geert
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1680-11-07 Warns, Friesland, Nederland  

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 07-11-1680
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Geert Geerts wonende te Scharl
Bruid Jaeij Cornelis wonende te Scharl

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Rinner - 8 januari 1682, vader Geert Geerts
2. Anne - 9 april 1683, idem
3. Harmen - 12 oktober 1684, idem
4. Beijts - 17 januari 1686, idem
5. Geert - 19 februari 1688, idem
6. Harmen, 4 mei 1690, moeder Jaeij Kornelis

Blijkbaar is Geert Geerts overleden voor 4 mei 1690.

  Kind.
 1. Geerts, Anne
 2. Geerts, Rinner

Naaste verwanten

  1. Cornelis, Jaeij
   1. Geerts, Geert
    1. Geerts, Rinner
    2. Geerts, Anne

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Stemkohieren Friesland