Lieuwes, Ids

Geboortenaam Lieuwes, Ids
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 35 jaren, 8 maanden, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1749-01-03    
 
Doop 1749-01-05    

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1749, doopjaar 1749
Dopeling: Ids
Geboren op 3 januari 1749
Gedoopt op 5 januari 1749
Dochter van Lieuwe Hiddes en Atje Simons

1
Huwelijk 1781-03-25 Hemelum, Friesland, Nederland Getrouwd met Anne Harmens

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 maart 1781 in Hemelum
Man       : Anne Harmens afkomstig van Bakhuizen
Vrouw     : Ids Lieuwes afkomstig van Hemelum

Kind:

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Dopeling: Ids
Geboren op 15 augustus 1784 in Hemelum
Gedoopt op 5 september 1784 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Dochter van Anne Harmens en Ids Lieuwes
Doopheffer: Harmen Geerts, grootvader

Opm.: De vader is mennist, de moeder is overleden

Anne Harmens was de zoon van Harmen Geerts en Wyb Annes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1745
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 januari 1745 in Hemelum
Man       : Harmen Geerts
Vrouw     : Wijb Annes afkomstig van Hemelum

2 1
Overlijden voor 1784-09-05    
 

Ouders

Vader Hiddes, Lieuwe
Moeder Simens, Attje
    Broer     Lieuwes, Hidde
    Zus     Lieuwes, Tietj
    Broer     Lieuwes, Symen
    Zus     Lieuwes, Bauk
    Zus     Lieuwes, Eeuw
    Zus     Lieuwes, Reintien
         Lieuwes, Ids

Naaste verwanten

 1. Hiddes, Lieuwe
  1. Simens, Attje
   1. Lieuwes, Hidde
   2. Lieuwes, Tietj
   3. Lieuwes, Symen
   4. Lieuwes, Bauk
   5. Lieuwes, Eeuw
   6. Lieuwes, Reintien
   7. Lieuwes, Ids

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen