van de Kinckhorst, Femmichjen Coops

Geboortenaam van de Kinckhorst, Femmichjen Coops
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk 1685-02-11 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Albert Jansen Buckink

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91),
11 februari 1685, pagina 11
Huwelijksdatum: 11-02-1685.
Bruidegom: Albert Jansen Buckinck, jongeman.
Bruid: Femmighjen Coops van de Kinckhorst,
weduwe van Albert Wichers.

Vermoedelijk was Albert Jansen (Wessels)  Buckink de
zoon van Jan Jansen Buckingh, die op 18 augustus 1691 te
Meppel werd begraven:

"Den 18 augusti 1691  is verluijt Jan Jansen Buckingh
schipper van de klocke vrij"

In 1672 en 1691 werd deze Jan Bucking vermeld als betaler van
Haardstedegeld:
Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Meppel:
10 Roth, 1672 (1672), pagina 2542
Vermelding: Jan Bucking, veerschipper
Bedrag: ƒ 02-00-00

Ook zijn zoon Albert Wessels (Buckink) werd vermeld in de
Oude Staten Archieven van 1691 - 1695:
Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Meppel:
Het 10 Rot, 1695 (1695), pagina 2677
Vermelding: Albert Wessels
Bedrag: ƒ 02-00-00

Kinderen van Albert Jansen Buckinck en Femmighjen Coops,
gedoopt te Meppel:

1. Op 9 september 1685 werd er een kind van Albert
Wessels begraven te Meppel:
"Den 9 7bris is Albert Wessels kint verluijt en heeft
de klocke"

2. Jentje, 11 april 1686, dochter van Albert Wessels

3. Jentje, 20 maart 1687, dochter van Albert Wessels

Op 8 mei 1687 werd er te Meppel een kind begraven
van Albert Wessels (Jans) Buckingh:
"Verlut het kint van Albert Wessels Buckingh
is vrij"

4. Jan Albers, 25 november 1689, zoon van Albert
Wessels Buckingh

Op 19 juli 1690 werd er een kind van Albert Wessels te
Meppel begraven:
"Verluit Albert Wessels schippers kindt van de klocke vrij"

5. Hendrickje, 1 juni 1691, dochter van Albert Jans
Buckink

Op 30 juli 1691 werd er een kind van Albert Wessels
te Meppel begraven:
"is verluit het kindt van Albert Wessels schipper
van de klocke vrij"

Op 5 oktober 1693 werd er een kind van Albert
Wessels te Meppel begraven:
"is verluijdt het kendt van Albert Wijssels van
dije kloecke is vrij"

5. Jan Buckingh, gedoopt 13 november 1693,
zoon van Albert Wessels

1 2 3
Overlijden voor 1701-01-05    

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91), 5 januari 1701, pagina 74
Huwelijksdatum: 05-01-1701.
Bruidegom: Albert Janssen Buckinck,
weduwnaar van Femmighjen Coops; herkomst: Meppell.
Bruid: Ziertjen Andries, jongedochter; herkomst: Hoge Linthorst.
NB: getrouwd te Coekange.

Linthorst: buurtschap in de gemeente De Wijk,
ten zuiden van Koekange.

Kinderen van Albert Janssen Buckink en Ziertjen Andries,
gedoopt te Meppel:

1. Op 31 december 1701 werd er te Meppel een kind
begraven van Albert Jans Buckking:

"Den 31 december is verluijt het kraemkint van
Albert Jans Buckking en heeft de Clocken gekoft
voor zijn vrou Sijijertijn Andrijs soo dat zij en haar
beijde nakomelingen vrij zijn
betaelt 3 - 0 - 0"

2. Femmighje, 1 april 1703, dochter van Albert Wessels
Buckink

3. Grietje, 18 augustus 1705, dochter van Albert Jans
Buckink

4. Grietje, 2 november 1707, dochter van Albert
Bokking

5. Grietjen, 27 december 1711, dochter van Albert
Bukking

Van 1701 tot 1707 stond Albert Buckingh op de lijst
van ouderlingen, die op de nominatie stonden tot
ouderling.

1 4 2 5

Families

Getrouwd Man Wijchers, Albert
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1678 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1625-1681; DTB 90),
1 januari 1678, pagina 263
Huwelijksdatum: 01-01-1678.
Bruidegom: Albert Wijchers, weduwnaar van Grietjen Everts; beroep: mulder; herkomst: Kinckhorst.
Bruid: Femmichjen Coops, jongedochter; herkomst: Ruijnerwolt.
NB: huwelijksdatum niet bekend.

Kinckhorst: voormalig kasteel te Meppel.

1
  Bijz.

Op 24 februari 1679 werd er een kind van Albert Wijchers
mulder begraven te Meppel:

"Is verluijt Albert Wijchers mulder sijn kijnt en is voorts
verackordijert van wegen de klocke Albert Mulder
is vrij voorts voor de vroue en sijn nakomelinghe
deer voor betaelt 2 - 10 - 0"

Overzicht van de kinderen van Albert Wijchers en
Femmigjen Coops:

1. Kind, geboren voor 24 februari 1679

2. Marrigjen Alberts Kinckhorst

  Kind.
 1. Kinckhorst, Marrigjen Alberts

Media

Naaste verwanten

  1. van de Kinckhorst, Femmichjen Coops
   1. Wijchers, Albert
    1. Kinckhorst, Marrigjen Alberts

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Meppel
 2. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 3. Haardstedegeld Drenthe
 4. Doopboek Meppel
 5. Lidmatenboek Meppel