Harmens, Trijntje 1

Geboortenaam Harmens, Trijntje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1752-07-16 Suawoude, Friesland, Nederland Gehuwd met Gerryt Wybrens

Tietjerksteradeel, huwelijken 1752
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juli 1752 in Suawoude
Man       : Gerryt Wybrens afkomstig van Suawoude
Vrouw     : Trintie Harmens afkomstig van Suawoude

2

Families

Getrouwd Man Jarigs, Eeltie
  Kind.
 1. Eeltjes, Jarich

Bijzonderheden

Quotisatiekohieren 1749:
Wed. Eeltie Jarigs
plaats: Suawoude
omschrijving: gemeene boerinne, hebben tamelijk
reeuw en beslagh
gezin: volw: 3
aanslg: 30 - 16 - 0

Naaste verwanten

  1. Harmens, Trijntje
   1. Jarigs, Eeltie
    1. Eeltjes, Jarich

Bronverwijzing

 1. Quotisatie 1749
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk