Heisman, Johan Ernst 1 2 3 4

Geboortenaam Heisman, Johan Ernst
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw van Benthem, Anna
  Bijz.

Overzicht van alle kinderen, gedoopt te Hasselt:

1. Berenardus, 20 december 1668, Joan Erenestis Heijsman, Anna van Bentem
getuige vrouw van Bentem (grootmoeder?)

2. Julijus Areng..., 21 december 1670, Jan Ernst Heisman, Anna van Bentem

3. ..........., 12 juni 1672, Joan Ernst Heisman, Anna van Benthem

4. ..........., 12 maart 1673, Joan Ernst Heismae, Anna van Benthem
getuige die Heer Joan
(door de vader ten doop gehouden)

5. Peter, 18 april 1675, Jan Ernst Heisman, Cameraer deser Stadt,
Anna van Benthem

Opmerking:
Van twee kinderen werd geen naam vermeld.
Cameraer - Kameraar, beheerder van de geldmiddelen van een stad.

  Kind.
 1. Heisman, Bernardus

Bijzonderheden

De doop van Johan Ernst Heisman is (nog) niet gevonden.
Helaas is er een hiaat in het doopboek van Hasselt van 19 december 1638
tot 29 maart 1648.

Van 1661 tot 1667 was Johan Ernst Heisman rector van de Latijnse school
te Hasselt, zoals beschreven in onderstaande tekst uit het artikel "Regenten van
een kleine stad" van Dr. F.W. Smidt:

"In de zeventiende eeuw was Hasselt nog een Latijnse school rijk. In 1661
solliciteerde Johannes Monscavius in het Latijn naar de baan van preceptor.
Hij kreeg de ban aangeboden. Een paar maand later werd Joan Ernestes Huisman
voor een traktement van 250 gulden per jaar tot rector aangesteld. Lang heeft hij
deze functie niet bekleed, want zes jaar later werd Joan Stuilen de nieuwe rector
van de triviale school."

(preceptor - leraar klassieke talen aan een gymnasium of leermeester)

Op 24 juni 1672 gaf Hasselt zich over aan de Bisschop van Munster en Hasselt bleef
tot 1674 bezet. Johan Ernst Heisman heeft tijdens die bezetting enige malen met
de M√ľnstersen onderhandeld. Op 22 mei 1674 behoorde J.E. Heismann tot degenen,
die aangesteld werden als "regenten en hopluijden".
In november 1674 vertrokken de burgemeesters Waterham en J.E. Heismann naar
's Gravenhage om de Prins (WIllem III) uitvoerig te feliciteren met de verovering
van Grave op de Fransen. Op de 22e vond dit verlangde onderhoud plaats.
Op 19 februari 1675 werd J.E. Heismann benoemd tot schepen van Hasselt.

Bron: Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.

Hoogschoutambt Hasselt (Archieven.nl):

84 Dnus Joannes Ernestus Hoisma arrestant en eischer ca Juffer Clara Mooks gearresteerde en gedaagde.
Eisch dat gedaagde hare rekening ten laste van eischer en rechten zal verklaren, 1669 - 1674.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep rector, cameraer, burgemeester, schepen.
 

Naaste verwanten

  1. Heisman, Johan Ernst
   1. van Benthem, Anna
    1. Heisman, Bernardus

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hasselt
 2. Dr. F.W. Schmidt: Regenten van een kleine stad
 3. Het Geslacht Waterham, door de eeuwen heen.
 4. Archieven.nl