Schuuring, Roelof Jans 1 2 3 4

Geboortenaam Schuuring, Roelof Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 68 jaren, 5 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1793-09-23 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
5
Doop 1793-09-27 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Roelof, zoon van Jan Filips Schuuring
en Jentje Faken,
getuige Aaltje Filips Schuuring

5
Huwelijk 1822-02-06 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Elizabeth Mulders

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.083
Inventarisnr: 3923
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 12
Datum: 06-02-1822
Bruidegom Roelof Schuring
Geboortedatum: 23-09-1793
Geboorteplaats: Zwartsluis
Bruid Elizabeth Mulders, dienstmeid
Geboortedatum: 04-09-1796
Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Vader bruidegom Jan Filips Schuring
Moeder bruidegom Jentje Faken
Vader bruid Cornelis Mulders
Moeder bruid Johanna Gerardina Hogenkamp

Elisabeth is op 4 september 1796 gedoopt
te 's Hertogenbosch, Grote Kerk.

Kinderen:

1. Jan Roelof, geboren 19 mei 1822 te 's Hertogenbosch,
vader Roelof Schuuring, wachtmeester bij het korps Rijdende artillerie,
alhier in garnisoen.
Jan Roelof is overleden op 29 april 1908 te Amersfoort.

2. Cornelis Roelof, geboren 4 december 1824 te 's Hertogenbosch,
beroep vader idem,
overleden 30 juni 1894 te Hees bij Nijmegen.

3. Jentje, geboren 3 februari 1827 te 's Hertogenbosch,
beroep vader idem.

4. Johanna Gerdina, geboren 1 juli 1829 te Breda,
vader Roelof Jan Schuuring, opperwachtmeester
bij het Korps Rijdende Artillerie,
Johanna Gerdina is overleden op 18 december 1914
te Capelle (N.B.)

5. Elisabeth, geboren 12 mei 1831 te Amersfoort,
vader Roelof Jan Schuuring, opperwachtmeester
van het Corps Rijdende Artillerie, thans te Vught,
Elisabeth is overleden op 26 april 1870 te
Capelle (N.B.)

6. Aaltje Roelof, geboren op 19 september 1833 te Stratum
(vader opperwachtmeester),
overleden op 27 oktober 1881 te Heusden
(zie bijzonderheden)

7. Leuntje, geboren 2 september 1835 te Haaren
(vader opperwachtmeester),
overleden op 11 november 1902 te 's Gravenhage

8. Hendrica Roelof, geboren 21 juli 1837 te Veghel,
vader Roelof Jan Schuuring, Sergeant Majoor
bij de Rijdende Batterij titeller (?) Nummer Drie,
zonder vaste verblijfplaats alhier gekantonneerd,
Hendrica Roelof is overleden op 4 april 1839 te Amersfoort,
vader opperwachtmeester.

Elizabeth Mulders is na 27 oktober 1881 overleden,
vermoedelijk te Heusden.

3 6 7 8 9 10 11 4 12 13 14
Volkstellingregister 1829 Breda, Noord-Brabant, Nederland  

Op zich zelve woonende Officieren, Onder-Officieren
en andere Militairen:

Ginnekenstraat 42

Roelof Jan Schuuring, 36 jaar, geboren Zwartsluis,
Opperwachtmeester bij het Korps Rijd. Artillerie

Elisabeth Mulders, 33 jaar, geboren 's Bosch

Jan Schuuring, 7 jaar, geboren 's Bosch
Cornelis Schuuring, 5 jaar, geboren 's Bosch
Jentje Schuuring, 2 3/4 jaar, geboren 's Bosch
Johanna Schuuring, 1/2 jaar, geboren Breda

Opm:
's Bosch = 's Hertogenbosch

15
Overlijden 1862-03-09 Heusden, Noord-Brabant, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4332
Gemeente: Heusden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 12
Overledene Roelof Schuring
Overlijdensdatum: 09-03-1862
Vader Jan Filips Schuring
Moeder Jantje Faken
Partner Elisabeth Mulder
Relatie: Echtgenoot van

"Roelof Schuring, echtgenoot van Elisabeth Mulder,
oud 68 jaren en vijf maanden, van beroep zonder,
wonende te Heusden, geboren te Zwartsluis,
zoon van wijlen de echtelieden Jan Filips Schuring
en Jentje Faken."

1

Ouders

Vader Schurink, Jan Philips
Moeder Fokken, Jentjen
    Broer     Schuuring, Filip Jans
    Broer     Schuuring, Filip Jans
    Broer     Schuuring, Faake Jans
    Broer     Schuuring, Herm Jans
    Zus     Schuuring, Leuntje Jans
         Schuuring, Roelof Jans
    Zus     Schuuring, Hendrikje Jans
    Broer     Schuuring, Herm Jans
    Zus     Schuuring, Geesje Jans
    Zus     Schuuring, Aaltje Jans

Media

Bijzonderheden

Gedeelte huwelijksakte 's Hertogenbosch van Roelof Schuring en Elisabeth Mulders (1822):

"Roelof Schuring, wachtmeester bij het korps rijdende artillerie
jongman oud 28 jaren, geboren te Zwartsluis, den 23 september 1793,
alhier in garnisoen, meerderjarige zoon van Jan Filips Schuring, schipper, en van
Jentje Faken, beide woonachtig wonende te Zwartsluis, consenterende tot het
voltrekken dezes zoo als blijkt uit hunne akte van toestemming gepasseerd
voor Coenraad Jurgen Freislich, openbaar Notaris, residerende te Hasselt"

"zijnde de Contractant mede tot het aangaan van het tegenwoordige huwelijk
gemagtigd door den Luitenant Kolonel kommanderende, bij afwezigheid van den Kolonel,
het korps der Rijdende artillerie blijkens toestemming afgegeven door denzelven
den 22 Januarij laatstleden"

en

"Elisabeth Mulders, dienstmeid, oud 25 jaren, jonge dochter, geboren binnen deze stad,
gedoopt den 4 september 1796, meerderjarige dochter
van Cornelis Mulders, stadsbode, en van Johanna Gerardiana Hogenkamp,
beide wonende binnen deze stad".

Dochter Aaltje Roelof Schuuring werd geboren op 19 september 1833,
dochter van Roelof Jan Schuuring, oud 40 jaren, van beroep
opperwachtmeester gecantonneerd te Stratum en Elisabeth Mulders,
oud 37 jaren, mede wonende te Stratum.

Toelichting:

gecantonneerd - ingekwartierd

Aaltje Schuuring is overleden op 27 oktober 1881 te Heusden:

Aangever (o.a.):
"Hendrik Schuuring, oud 27 jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Heusden,
zoon van de overledene"

"Aaltje Schuuring, ongehuwd, oud 48 jaren, van beroep zonder, wonende te Heusden,
geboren te Stratum, dochter van de echtelieden Roelof Schuuring overleden en
Elisabeth Mulder, zonder beroep, wonende te Heusden"

Opmerking: Haar moeder Elisabeth Mulders leefde nog op 27 oktober 1881
en is dus na die datum overleden.

Dochter Leuntje Schuuring trouwde te Heusden op 13 november 1856
met Andries van Pelt.
Vader Roelof Jan Schuuring was toen Sergeant Majoor der Artillerie, wonend te Heusden.

Naaste verwanten

 1. Schurink, Jan Philips
  1. Fokken, Jentjen
   1. Schuuring, Filip Jans
   2. Schuuring, Filip Jans
   3. Schuuring, Faake Jans
   4. Schuuring, Herm Jans
   5. Schuuring, Leuntje Jans
   6. Schuuring, Roelof Jans
   7. Schuuring, Hendrikje Jans
   8. Schuuring, Herm Jans
   9. Schuuring, Geesje Jans
   10. Schuuring, Aaltje Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Heusden
 2. Geboorteakte Stratum
 3. Huwelijksakte 's Hertogenbosch
 4. Huwelijksakte Heusden
 5. Doopboek Zwartsluis
 6. Stadsarchief 's Hertogenbosch
 7. Overlijdensakte Amersfoort
 8. Overlijdensakte Nijmegen
 9. Geboorteakte Breda
 10. Overlijdensakte Capelle (N.B.)
 11. Geboorteakten Amersfoort
 12. Overlijdensakte 's-Gravenhage
 13. Huwelijksakte Amersfoort
 14. Doopboek 's Hertogenbosch
 15. Volkstellingregister Breda