Adius, Tjetscke (of Titia) 1

Geboortenaam Adius, Tjetscke (of Titia)
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 37 jaren, 5 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1654-12-10    
2
Doop 1654-12-10 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1654
Dopeling: Tyetske
Gedoopt op 10 december 1654
in Leeuwarden
Kind van Lambartus Aedius
en niet genoemde moeder

2
Belijdenis 1675-09-03    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1675
Tietske Adius
 - Op 3 september 1675 belijdenis

Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk
en Wijns

3
Huwelijksafkondiging 1681-03-25 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1681
Vermelding: Ondertrouw op 25 maart 1681
Man       : Lucas van Greven afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Tieetske Adius afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is notaris publicus en eerste klerk

4
Huwelijk 1681-04-10 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Lucas Greven

Leeuwarden, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 april 1681
Man       : Lucas van Greven afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Tieetske Adius afkomstig van Leeuwarden

Lucas van Greven had zich op 27 september 1676
als nieuw lid van de Nederduits Hervormde Gemeente te Leeuwarden
laten inschrijven.

5 6
Overlijden 1692-06-08 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Huisvr. van Lucas van Greven

7
Begrafenis 1692-06-16 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Westerkerk, zerk m1 Leeuwarder bos

Leeuwarden overlijden/begraven 1692
Begraven: Titia Adius, fiscaal van Griven
Datum   : 16 juni 1692
Begraven op het Westerkerkhof

8 7

Ouders

Vader Adius, Lambertus
Moeder Gravius, Agniet Martensdr
    Broer     Adius, Adigerus
    Zus     Adius, Geescke
    Zus     Adius, Maria
         Adius, Tjetscke (of Titia)
    Zus     Adius, Barbara

Media

Bijzonderheden

Informatieboeken
Aktenummer: c003-208
Samenvatting:
Jacobus Elgersma. Procureur Postulant voor het Gerechte van Leeuwarden,
en wonende aldaar. Oud: 29 jaren.
Aangifte van dronkenschap en belediging van Lucas van Greven, door de
Procureur Postulant: Michiel van Jever.
Aktedatum: 1684-06-09

Autorisatieboeken
Aktenummer: w007-210b
Samenvatting:
de Heere Adigerus Ab Adjes, mede gecommendeerde in de Raad der Admmiraliteit
tot Harlingen wegens hem en verdere crediteuren van wijlen Johannes Heemstra.
Martijnus van Wijckel, captain van een compagnie infanterie, gelastigde van :
Juffvrouw Elisabeth van Heidoma, weduwe Schuiringh.
Curator: Lucas van Greven, notaris publicaris en prenier clerk der stad Leeuwarden,
in plaats van overleden curator Dirck de Horn.
Aktedatum: 1684-05-14

Naaste verwanten

 1. Adius, Lambertus
  1. Gravius, Agniet Martensdr
   1. Adius, Geescke
   2. Adius, Maria
   3. Adius, Tjetscke (of Titia)
   4. Adius, Adigerus
   5. Adius, Barbara

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 2. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 4. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 6. Lidmaten Leeuwarden
 7. Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550-1805 Leeuwarden
 8. Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen