van Benthem, Johan

Geboortenaam van Benthem, Johan
Geslacht mannelijk

Families

  Kind.
 1. van Benthem, Geertken Jansz
 2. van Benthem, Jacob Jansz

Bijzonderheden

"Bouwen in de late middeleeuwen: stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht"
- Dirk J. de Vries, Matrijs 1994

Enige tekstgedeelten:

"Zowel in als buiten Zwolle was steenhouwersgezel Johan van Benthem bij tal van bouwwerken actief"

".... aan de goten van de Zwolse Michaelstoren in 1561 en reisde in 1550 naar Hasselt om de daar
geleverde zandsteen voor het raadhuis te ..."

Naaste verwanten

  1. van Benthem, Johan
    1. van Benthem, Geertken Jansz
    2. van Benthem, Jacob Jansz