Sjoerds, Jan

Geboortenaam Sjoerds, Jan
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Wybes, Ibel
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1680-07-11 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1680
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 juli 1680
in Oostermeer
Man : Jan Sjoerds afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Ibel Wybes afkomstig van Bergum

1 2
  Bijz.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1682
Man : Jan Sioerds
Vrouw: Ybel Wybes
Woonplaats: in buurtschappen
- Op 7 juni 1682 lidmaat

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1682
Man : Jan Sioerds, herbergier
Vrouw: Eebel Wybes
- Op 17 november 1682 vertrokken naar Garijp

Hervormde gemeente Oostermeer, Eestrum

  Kind.
 1. Jans, Simen

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep herbergier (1682)
 

Naaste verwanten

  1. Sjoerds, Jan
   1. Wybes, Ibel
    1. Jans, Simen

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Bergum