Heineman, Eefjen Claes 1

Geboortenaam Heineman, Eefjen Claes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 20 jaren, 11 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1645-05-04    
 
Doop 1645-05-04 Koudum, Friesland, Nederland  

5. Gedoopt op 4 mei 1645 in Koudum
Dopeling: Eefjen, dochter
Vader: Klaas
Moeder: Fed

2
Overlijden na 1666-04-19    
 

Ouders

Vader Heineman, Claas
Moeder Wybes, Fettie
    Zus     Heineman, Maria Claes
    Broer     Heineman, Wybe Claes
    Zus     Heineman, Pier Claes
         Heineman, Eefjen Claes
    Zus     Heineman, Dieu Claes
    Broer     Heineman, Borrus Claas

Bijzonderheden

Weesboek Staveren (R.A. Leeuwarden deel 27.)
d.d. 27-03-1666
Op huyden den 27 Marty 1666, heb ick Douwe Andries Ockes praesederende Burgemr. met Jan Jacobs Haarsma
ten verzoeke van de kinderen, Erfgenamen van Fed Wybes ?laetste vrouw? van Claes Heyneman,
ten sterfhuyse van Wybe Claes Heyneman, in leven harbargier buyten inde Stadtsherbarg der voors. Stede
erfgename van deselve ter presentie van Pier Claes ende Borres Heynemans sampt andere kinderen op't kleyn
kamertien boven't Kantoor

Weesboek Staveren
d.d. 19-04-1666
Op huyden den 19 april 1666 zyn voor my Douwe Andries Ockes enz. ten verzoeke van
Maria olt 26 jaeren
Ina?? olt 22 jaeren
Eefjen olt 20 jaeren ende
Dieuwke Claes Heineman, gesusteren ende
Borres Claes Heineman olt 15 jaeren, alle kinderen ende erfgenamen van
Claes Heyneman ende Fod Wybes dr. EchteLieden alhier gewoont hebbende.
In de inventaris zijn lepels met de volgende letters: FW; MW; PD.DB.CH CH; WH 1663; BH;
FS FW; CH FW en: CLAES HEYNEMAN, FETTJE WYBES 1653
Op huyden den 26 May 1666 ten sterfhuyse van Wybrandus Heyneman enz. enz.
o.a. een hantschrift tot laste van Ruadus Hocqwarda, ten profyte van Wybrandus Heyneman 01-11-1662

Naaste verwanten

 1. Heineman, Claas
  1. Wybes, Fettie
   1. Heineman, Maria Claes
   2. Heineman, Wybe Claes
   3. Heineman, Pier Claes
   4. Heineman, Eefjen Claes
   5. Heineman, Dieu Claes
   6. Heineman, Borrus Claas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Staverse families - Heineman
 2. Doopboek Hervormde gemeente Koudum