IJpes, Jan

Geboortenaam IJpes, Jan
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1707-02-27 Wouterswoude, Friesland, Nederland  
 
Doop 1707-02-27    

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1707
Geboren in Wouterswoude
Gedoopt op 27 februari 1707
Dopeling: Jan, zoon
   Vader: IJpe Dircks

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Dantumawoude, Driesum en
Wouterswoude, doop 1697

1
Belijdenis 1740-08-18 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Dantumadeel, 1740
  Man: Jan Ypes
Vrouw: Jelske Heerkes
 - Op 18 augustus 1740 belijdenis te Rinsumageest

2
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Jan IJpes
Aangeboden capitalen: 3 Gls.
Persoonen: 9

3
Quotisatie 1749 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Dantumadeel Quotisatie 1749
Plaats: Rinsumageest

Omschrijving : welgestelde boer
Perso(o)n(en): Jan  Ypes
Aant. volw.  : 2
Aant. kind.  : 4
Aanslag      : 49:14:00
Verhoging    : -
Vermogen     : -

4

Ouders

Vader Dircks, IJpe
Moeder Dircks, Aukje
         IJpes, Jan

Families

Getrouwd Vrouw Heerkes, Jelske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1738-05-15 Reitsum, Friesland, Nederland  

Ferwerderadeel, huwelijken 1738
Vermelding: Derde proclamatie op 11 mei 1738 in Hogebeintum
Bruidegom: Jan Ypes afkomstig van Hogebeintum
Bruid: Jelske Heerkes afkomstig van Reitsum
Opmerking : attestatie naar Rinsumageest

Ferwerderadeel, huwelijken 1738
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 mei 1738 in Reitsum
Bruidegom: Jan Ypes afkomstig van Hogebeintum
Bruid: Jelske Heerkes afkomstig van Reitsum

5 6
  Bijz.

Boeren bij de Buitenwiel te Rinsumageest,
net ten zuiden van het Klaarkamper meer.

  Kind.
 1. Viersen, Aukje Jans

Naaste verwanten

 1. Dircks, IJpe
  1. Dircks, Aukje
   1. IJpes, Jan
    1. Heerkes, Jelske
     1. Viersen, Aukje Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
 2. Lidmatenboek Dantumadeel
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard