Ofkes, Gabriel

Geboortenaam Ofkes, Gabriel
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden na 1649    
 

Families

Getrouwd Vrouw Lieppes, Ipke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1649    
 
Lidmaten 1649 Oudega, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1649
Man  : Gabriel Ofkes
Vrouw: Ipke Lubbes
 - Op 25 november 1649 zij ingekomen van Bergum

"Den 25e november 1649 is des heeren heijlich
Nachtmaal geholden in Oldega en sijn dae
ter tijt tot de Gemeijnte des heeren gedaan
(o.a.)
Ipke Lubbes de huijsvrouwe van Gabriel Ofkes
met attestatie van Bergum"

1
  Kind.
 1. Gabriels, Lieppe

Naaste verwanten

  1. Ofkes, Gabriel
   1. Lieppes, Ipke
    1. Gabriels, Lieppe

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Smallingerland