de Boer, Jan Arends

Geboortenaam de Boer, Jan Arends
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 74 jaren, 9 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1757-01-07 Zuider Drachten, Friesland, Nederland  
1
Doop 1757-02-06 Drachten, Friesland, Nederland  

Dopeling Jan, kind van Arent Jans en Geelke Andries

 

1
Familienamen 1811 1812-02-21 Oudega, Friesland, Nederland  

Voor ons Maire der Gemeente Oudega
kanton Beetsterzwaag Arondissement Herenveen
departement vriesland Gecompareerd zijnde Jan
Aans wonende te Opeinde No 20 heeft dezel
ve verklaard dat hij aanneemt de naam
De Boer voor familienaam dat hij
heeft Zonen en dochters te weten Arend
dertig Henke oud zeven en twintig Gielke
oud vier en twintig Janke oud drie en twintig
Wiebren oud een en twintig Hiltie oud zeven
tien en Wietske oud veertien jaren wonende
te Opeinde en heeft deze met ons vertekend
den 21 Februarij 1812

(ondertekend)
Jan Aans de boer

 

2
Overlijden 1831-10-30 Opeinde, Friesland, Nederland  

Memorie van Successie, Kantoor Gorredijk:
Jan Arends de Boer, wonende te Opeinde.

Supplementaire memorie (er blijkt toch een testament en saldo ad. ƒ. 408,40 te zijn).
De primaire memorie is hier bijgevoegd:
huisman, vader van Arend, arbeider te Drachten, Hinke (vrouw van Wytze Gerrits Wijma, voerman aldaar: heet in supplementaire memorie "Wietze Gerrits Hollander, wagenaar, aldaar"), Janke (vrouw van Haage Aukes Pijl, arbeider Nijega), Wieberen, idem aldaar, Gielke, dienstmeid aldaar, Hiltje (vrouw van Diemer Sjoerds de Jong, koopman Drachten) en Wietske Jans de Boer (thans vrouw van Hans Jacobs, arbeider aldaar); legaat voor zijn dienstmeid Mekke Wiegers Tiekstra, thans arbeidster Nijega.

Overlijdensakte Smallingerland:
Jan Arends de Boer, 76 jaar, weduwnaar, zoon van Arend Jans en Gjilke Andries

 

3 4

Ouders

Vader Jans, Arend
Moeder Andries, Geelke
         de Boer, Jan Arends

Families

Getrouwd Vrouw Wybrens, Aattje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1780-02-27 Drachten, Friesland, Nederland  

Man: Jan Arends afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw: Aat Wybrens afkomstig van Zuiderdrachten

 

5
  Kind.
 1. de Boer, Hinke Jans

Bijzonderheden

Notariële archieven:

16 april 1829, Notaris K. J. van der Veen, Drachten:

Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst ƒ. 1919
- Jan Arends de Boer te Opeinde verkoper

20 juli 1831, Notaris K. J. van der Veen, Drachten:

Testament
- Jan Arends de Boer, huisman te Opeinde

12 november 1831, Notaris K. J. van der Veen, Drachten:

Verkoping
Betreft verkoop van haver en boelgoed, koopsom ƒ. 1132
o.a. de erven van Jan Arends de Boer, huisman te Drachten (koper?)

12 april 1832, Notaris K. J. van der Veen, Drachten:

Verkoping
Betreft de verkoop van hooi, koopsom ƒ. 75
o.a. de erven Jan Arends de Boer te Opeinde (koper?)

 

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep huisman
3

Naaste verwanten

 1. Jans, Arend
  1. Andries, Geelke
   1. de Boer, Jan Arends
    1. Wybrens, Aattje
     1. de Boer, Hinke Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Drachten
 2. Familienamen 1811
 3. Memories van Successie Friesland
 4. Overlijdensakte Smallingerland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Drachten