Sweren, Dirck 1 2

Geboortenaam Sweren, Dirck
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1628   Getrouwd met Jannigje Hermans Bijl

Kinderen:

1. Sweer Dircks, gedoopt op 8 maart 1629 te Lexmond:

"Dirck Sweeren soone Assueeris genaemt
hierover stont die oom Evert Sweeren
ende Anne Sweeren ende Egbert Hermens

Toelichting:
Evert Sweeren was een halfbroer van Dirck en Anna Sweeren.

2. Marrigje Dircks, gedoopt op 21 november 1630 te Lexmond:

"Dirck Sweeren kint Marijen
hierover stont die vader en
andere getuijgen"

3. Aartje Dircks, gedoopt op 9 juni 1633 te Lexmond:

"Dirck Sweeren kint Aertie
hierover stont die vader, Anne Sweeren ende andere"

4. Cornelia, geboren rond 1636. Doopboek van deze tijd ontbreekt.

3
Overlijden voor 1638-03-06    
 

Ouders

Vader Everts, Assuerus
    Zus     Sweren, Anna
         Sweren, Dirck

Bijzonderheden

10-6-1632 Lexmond RA.5 foto 046
Comp. Dirck Sweeren en transporteert aan Adriaen Willemsz [van de Cleij] zijn swager de
helft van een huijsinge en hofstede aan de westzijde van Lexmond

6-3-1638
arrest
Lakerveld RA.4 foto 032
Compareerde de schout Stout en verklaarde vanwegen Jannegen Hermens (Bijl) weduwe
van Dirck Sweren, gearresteert te hebben onder Barth Hermensz Haeck dat hij als
erfgenaam van Gijsbert Hermensz Haeck schuldig is

Toelichting:
Dirck Sweeren is dus overleden voor 6 maart 1638.

22-2-1639
Lexmond RA.5 foto178
vertichting
Comp. Jannegen Hermensdr [Bijl] weduwe van Dirck Swerensz geassisteert met Hermen
Egbertsz Bijl hare vader en Roelof Stout schout van Lakerveld hare gecoren voocht ter eenre
en Evert Sweren mitsg. Adriaen Willemsz [van de Cleij] als oom en respectieve aen
gehouwde oom van Aswerus out tien jaar Merrichjen 8 jaar, Aentgen 6 jaar en Cornelia
Dircksdr out 3 jaar tesamen kinderen en erfgenamen van Dirck Sweren hare vader zaliger
geprocureerd bij Jannegen Hermens ter andere de kinderen 2000 gl.etc.
In marge Aswerus Dircks en Aeltgen Dircks mitsg. Jan Tonisz als man en voocht van
Cornelia Dircks uit handen van Jan Hermens Bronckhorst voldaan te wezen 11-7-1654

Uit deze akte blijkt, dat Dirk Sweren is overleden voor 22 februari 1639.
Na het overlijden van Dirck Sweeren trouwde zijn vrouw Jannigjen Hermens Bijl met Jan Hermans
Bronckhorst. Jannigjen Hermens Bijl overleed voor 1655 en toen werd de volgende akte opgemaakt:

23-4-1655 Lexmond RA.7 foto 126-27 [zie ook foto 139-40]
Comp. Jan Hermans Bronckhorst, weduwnaar van Jannigen Hermens ter eenre, Aswerus
Dircks, Aertge Dircksdr. geassisteert met Wijn Peters de Rhie haer voocht, Jan van Cappel
wonende te Lexmond als man en voocht van Cornelia Dircks, [3 kinderen uit haer 1e huw. met
Dirck Sweeren] Egbert Hermans Bijl schout tot Lakervelt als oom en voocht van Jannetge en
Maria onm. kinderen van Jan Hermans Bronckhorst ende erfgenamen van vs-Jannetgen
Hermans hare moeder ter andere zijde deling van 2 huizen ende erven, het ene genoemd het
grote huis en den ander het kleine huis.
[dit is na zijn 2e huw.met Aertge Adriaens v.d. Kleij].

Jan Hermans Bronckhorst trouwde dus voor 23 april 1655 met Aertge Adriaans van der Kleij
(persoon op deze site). Hun eerste kind Aellie werd gedoopt op 18 november 1655 te Lexmond.

Naaste verwanten

  1. Everts, Assuerus
    1. Sweren, Anna
    2. Sweren, Dirck

Voorouders

Bronverwijzing

  1. Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven 1588-1592, 1604-1668
  2. Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
  3. Doopboek Lexmond