Jotjes, Age

Geboortenaam Jotjes, Age
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden voor 1698    
1
Stemkohieren 1698    

Stemkohier 1698 Oudemirdum (Gaasterland)
Stem nr. 6, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Age Jotties weduwe, Berns, eigenaar
Jelis Hajes, gebruiker

 

Families

Getrouwd Vrouw Feddes, Berns
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1676-10-25    

Op 25 oktober 1676 werd hun dochter
Reinsck geboren:

Gaasterland, dopen, geboortejaar 1676,
doopjaar 1676
Dopeling: Reinsck
Geboren op 25 oktober 1676 in Nijemirdum
Gedoopt op 29 oktober 1676 in Nijemirdum
Dochter van Age Jottis en
niet genoemde moeder

2
  Kind.
 1. Ages, Wypk

Naaste verwanten

  1. Jotjes, Age
   1. Feddes, Berns
    1. Ages, Wypk

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel