Tjemmes, Pieter

Geboortenaam Tjemmes, Pieter
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1658-07-04    
 
Doop 1658-07-04 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1658
Gedoopt op 4 juli 1658 in Koudum
Dopeling: Pijter, zoon
   Vader: Tijemme Jelmers
  Moeder: Fock Pijters

1
Belijdenis 1679-11-23 Koudum, Friesland, Nederland  

Den 23 9ber 1679
Nachtmael Gehouden Voor de
92 Mael, doen Aengecomen nae
Voorgaende belijdenisse des
Geloofs:
(o.a.)
Pijtter Tiemmes V. G.

2
1e Huwelijk 1683-12-02 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Yske Abes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 december 1683
in Koudum
 Bruidegom: Pijtter Tjemmes
     Bruid: Yske Abes

 Yske Abes was de dochter van
Abbe Winkes en Ann Wijbes:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1655
Gedoopt op 13 mei 1655 in Koudum
Dopeling: Ysck, dochter
   Vader: Abbe Winkes
  Moeder: Ann Wijbes

Kinderen:

1. Gedoopt op 12 oktober 1684 in Koudum
Dopeling: Abe, zoon
   Vader: Pijter Tjemmens
  Moeder: IJsck Abes

2. Gedoopt op 20 september 1685 in Koudum
Dopeling: Abe, zoon
   Vader: Pieter Tjemmes
  Moeder: Iske Abes

3. Gedoopt op 23 oktober 1687 in Koudum
Dopeling: Fock, dochter
   Vader: Pieter Tjemes
  Moeder: IJsck Abes

4. Gedoopt op 24 augustus 1690 in Koudum
Dopeling: Abe, zoon
   Vader: Pieter Tjemmes
  Moeder: Isck Abes

Yske Abes is voor 1695 overleden.

3
Lidmaat 1695-05-09 Koudum, Friesland, Nederland  

Langs de Wal na het Oosten:
(o.a.)
Pieter Tjemmes weduwnaar met sijn suster Anne Tjemmes

2
Lidmaat tussen 1700 en 1701 Koudum, Friesland, Nederland  

Pieter Tjemmes weduwnaar

2

Ouders

Vader Jelmers, Tjemme
Moeder Pijters, Fock
    Broer     Tjemmes, Jolmer
    Zus     Tjemmes, An
    Zus     Tjemmes, Jouck
         Tjemmes, Pieter

Families

Getrouwd Vrouw Wiebes, Hinke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1715-04-28 Koudum, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 28-04-1715
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Pieter Tiemmes
Bruid Hinke Wiebes

3
Lidmaten 1718-09-04 Koudum, Friesland, Nederland  

Pieter Tjemmes en Henke Wiebes, egteluijden

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Koudum:

1. Gedoopt op 2 februari 1716 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Hinke Wiebes

2. Gedoopt op 30 juli 1719 in Koudum
Dopeling: Trijntie, dochter
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Hinke Wiebes

  Kind.
 1. Pieters, Tjemme
 2. Pieters, Trijntje

Naaste verwanten

 1. Jelmers, Tjemme
  1. Pijters, Fock
   1. Tjemmes, An
   2. Tjemmes, Jouck
   3. Tjemmes, Jolmer
   4. Tjemmes, Pieter
    1. Wiebes, Hinke
     1. Pieters, Tjemme
     2. Pieters, Trijntje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Lidmatenboek Koudum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum