Reins, Wybe

Geboortenaam Reins, Wybe
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

Vermoedelijk was Wybe Reins een zoon van Rein Hinnes
en was Sjoerd Wijbes zijn grootvader aan moederszijde.

Rein Hinnes en zijn schoonvader Sjoerd Wijbes
komen voor in de volgende tekst (1722):

"Aldus gekogt van IJte Haenties in de Gaastmeer voor de
helfte, Rein Hinnes aldaer als gelastigde
van sijn schoonvader Sjoerd Wijbes daer
voor de rato caverende voor ¼ Haeijtse Jo-
hans, Rouke Oeges en Rein Baukes mede
in de Gaastmeer en tot Parrega respectivelijk "

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Gaastmeer, Friesland, Nederland  

Wijbe Reins
Aangeboden Capitalen: 12
Personen: 5
Gaastmeer

2
Quotisatie 1749 Gaastmeer, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Wybe Reins, Wymbritseradeel
               Plaats:  Gaastmeer
         Omschrijving:  redelijk boer
           Gezin volw:  3 en kind: 3
              Aanslag:  41-0-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Wymbritseradeel, fol. 25v

3

Families

Getrouwd Vrouw Douwes, Lijsbert
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1735-04-24 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland  

Wymbritseradeel, huwelijken 1735
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 april 1735
Man : Wybe Reins afkomstig van Gaastmeer
Vrouw : Lijsbert Douwes afkomstig van Oudega

4
  Kind.
 1. Wijbes, Bauk

Naaste verwanten

  1. Reins, Wybe
   1. Douwes, Lijsbert
    1. Wijbes, Bauk

Bronverwijzing

 1. Skrok en Hennaard binnen Hennaerderadeel in nedergerecht en cultuurhistorie
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum