Teekes, Jacob

Geboortenaam Teekes, Jacob
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1702-07-23    
 
Doop 1702-07-23 Engwierum, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1702
Dopeling: Jacob
Gedoopt op 23 juli 1702 in Engwierum
Kind van Teeke Heyns en niet genoemde moeder

1
Stemkohieren 1728 Engwierum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Engwierum (Oostdongeradeel)
Stem nr. 1, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Grietman Hans Willem van Aylva weduwe, eigenaar voor 3/4
Petrus Bergsma, eigenaar voor 1/4
Jacob Taekes, gebruiker

2
Overlijden voor 1736-05-21    
 

Ouders

Vader Heyns, Taecke
         Teekes, Jacob
    Broer     Taeckes, Bote

Families

Getrouwd Vrouw Ubeles, Aeltje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1727-03-09    
 
  Bijz.

Kinderen:

1. Teeke, gedoopt 9 maart 1727 te Engwierum
2. Hein, gedoopt 3 april 1729 te Engwierum
3. Gertje, gedoopt 28 oktober 1731 te Ee
4. Oebele, gedoopt 7 maart 1734 te Ee

  Kind.
 1. Jacobs, Taeke

Naaste verwanten

 1. Heyns, Taecke
  1. Teekes, Jacob
   1. Ubeles, Aeltje
    1. Jacobs, Taeke
  2. Taeckes, Bote

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
 2. Stemkohieren Friesland