van den Donck, Frederik 1

Geboortenaam van den Donck, Frederik
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
30e-40e penning 1726-07-15 Assen  

Belastingregister
14.
"Den 15 Julij Ontfangen van
Frederick van der Donck tot
Veenhuisen Dertigh Caroli guldens
in voldoeninge van de 50ste
penninck van twee duisent
Caroli gulden waarvoor hij van sijn
Neef Balthasar van der
Donck hadde aangekoft een
plaats tot Veenhuisen gelegen
dus 30 - 0 - 0"

 

2

Ouders

Vader van den Donck, Eduard
         van den Donck, Frederik

Families

Gehuwd Vrouw Roelfs, Froukjen
  Bijz.

Kinderen:

Gedoopt te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

1. Eduard, februari 1714

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Datum: 02-1714
Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dopeling Eduart geboren te Siegerswoude
Vader Frederik van der Donk

2. Eduart, februari 1716
idem

3. Roel, oktober 1716
Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Datum: 10-1716
Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dopeling Roel
Vader Frederik van der Donk

4. Catharina, doop niet bekend

5. Gerritje, doop niet bekend

Gedoopt te Roden:

6. Fredericus, 26 maart 1723
van Veenhuisen

7. Gerardus, 8 december 1726
van Veenhuisen

Gedoopt te Roderwolde:

8. Maria, 7 juni 1733

 

  Kind.
 1. van der Donk, Catharina Freriks
 2. van der Donk, Eduart Fredriks

Bijzonderheden

Drents Archief:

3.1. Archief van het Huis te Westervelde

3.1.4.1.1. Stukken Van den Donck:

423 Stukken betreffende het proces tussen Helprick Jacobs en Frederik van den Donck
over het weghalen van boekweit door de laatste; 1726

432 a Akte van overdracht door Frederik van den Donck en zijn vrouw Froukje Roelofs
aan Balthasar van den Donck te Utrecht van een plaats te Veenhuizen, 1732; met ouder
eigendomsbewijs en desbetreffende schuldbekentenis, 1725.

 

Naaste verwanten

 1. van den Donck, Eduard
  1. van den Donck, Frederik
   1. Roelfs, Froukjen
    1. van der Donk, Eduart Fredriks
    2. van der Donk, Catharina Freriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archieven.nl
 2. 30e/40e penningen