van der Meer, Jacob Tjemmes

Geboortenaam van der Meer, Jacob Tjemmes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 40 jaren, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1868-03-01 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  
1
Overlijden 1908-03-29 Molkwerum, Friesland, Nederland  

"dat Jacob van der Meer, oud veertig jaren,
Smid, geboren te Molkwerum en wonende te
Nijega, ongehuwde zoon van Tjemme Douwes
van der Meer, overleden, en van Jaai Kornelis
de Roos, zonder beroep, wonende te Molkwerum,
op den 29e Maart dezes jaars, des voormiddags
ten zeven ure te Molkwerum is overleden"

Opmerking:
In de overlijdensadvertentie staat 28 maart.

2

Ouders

Vader van der Meer, Tjemme Douwes
Moeder de Roos, Jaai Cornelis
    Broer     van der Meer, Kornelis Tjemmes
    Broer     van der Meer, Douwe Tjemmes
         van der Meer, Jacob Tjemmes
    Zus     van der Meer, Aag Tjemmes
    Broer     van der Meer, Anne Tjemmes
    Zus     van der Meer, Antje Tjemmes
    Broer     van der Meer, Lieuwe Tjemmes
    Zus     van der Meer, Jaapje Tjemmes
    Zus     van der Meer, Sibbel Tjemmes
    Zus     van der Meer, Bauk Tjemmes
    Zus     van der Meer, Zwaantje Tjemmes

Media

Naaste verwanten

 1. van der Meer, Tjemme Douwes
  1. de Roos, Jaai Cornelis
   1. van der Meer, Kornelis Tjemmes
   2. van der Meer, Douwe Tjemmes
   3. van der Meer, Jacob Tjemmes
   4. van der Meer, Aag Tjemmes
   5. van der Meer, Anne Tjemmes
   6. van der Meer, Antje Tjemmes
   7. van der Meer, Lieuwe Tjemmes
   8. van der Meer, Jaapje Tjemmes
   9. van der Meer, Sibbel Tjemmes
   10. van der Meer, Bauk Tjemmes
   11. van der Meer, Zwaantje Tjemmes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 2. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd