van Selm, Gerard Zeijlmans

Geboortenaam van Selm, Gerard Zeijlmans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 55 jaren, 10 maanden, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1726-07-14    
 
Doop 1726-07-14 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

Gerard Zeilmans, zoon van Jasper van Zelm en Adriana Zeilmans

1
Huwelijk 1758-10-10 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Kornelia de Melander

Bruidegom Gerard van Zeijlmans Zelm , jongeman , van Waspik , wonend: Nieuwveen , Predikant
Bruid Kornelia de Melander , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Kaasmarkt
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 10-10-1758
Datum ondertrouw 24-09-1758

"Den 24 September 1758
Ds. Gerard Zeijlmans van Zelm, J.M. Predikant te Nieuwveen, Geboren te Waspik
met
Kornelia de Melander J.D. Geboren alhier, wonende op de Kaasmarkt
alhier getrouwd 10 October 1758"

Cornelia de Melander werd gedoopt op 2 oktober 1736 te Rotterdam:

Dopeling Cornelia de Melander
Vader Johannis de Melander
Moeder Clara den Bonsem
Cornelis de Grient
Anna de Melander
Plaats Rotterdam
Datum doop 02-10-1736 Lomberstraad
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Cornelia de Melander is op 29 juni 1778 te Nieuwveen
overleden en aldaar begraven op 4 juli 1778:

"Ik ondergetekende bekenne bij deezen en gevolge de
ordonnantie op het middel van begraven geëmaneerd
aangeving te doen van het Lijk van mijn Huijsvrouw
genaamd Cornelia de Melander, als gehoorende
onder Classis van zes guldens, om dien Conform
het voorschreven Regt te voldoen,
Actum Nieuwveen den 4 Julij 1778
Gerard Zeijlmans van Selm, VDM in Nieuwveen"

2 3
Boekuitgave 1769-12-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Vermelding in de Leydse Courant

"DE VASTEN GROND"
Te Amsterdam bij Johannes Wessing, Willemsz., Boekverkooper
Zie Media/Galerij

 
Overlijden 1782-05-19    
 
Begrafenis 1782-05-25 Nieuwveen, Zuid-Holland, Nederland  

"Ik ondergetekende bekenne bij deesen aangeevinge
te doen van het Lijk van Dominus G.Z. van Selm
En verklare ten opzigte van het middel op het
Begraven geëmaneerd, te behooren onder de
Classe van drie guldens, omme deselve
(ingevolge de ordonnantie) te voldoen.
Actum Nieuwveen, den 25e maij 1782
C. Bosch

(In de kantlijn:)
Ofschoon volgens de ordonnantie vijftien gulden soude
moeten betaald werden, aanneemende bij memorie
de redenen zijn Edele daertoe moveerende, te zullen
opgeeven f 3: - : -

Alzoo de voorschreven aangeeving is gesuppleerd
met nog drie Gulden, zoo is dezelven bij mij Secretaris
ontfangen, Actum 20 september 1780

Bij nader Apostille op den Staat gelast de
resterende negen gulden te ontfangen
't welk is voldaan den 4 Febr. 1784
zegge f 9: - : - : "

Toelichting:

De belasting op het begraven is eerst vastgesteld op drie gulden vermoedelijk vanwege de slechte financiële positie van Ds. Zeijlman van Selm met zijn vele kinderen. De woorden "ingevolge de ordonnantie" waren doorgestreept in het eerste tekstgedeelte. De laatste negen gulden werd door de Staat betaald.

emaneren - uitvaardigen, verordenen
apostille - Een apostille of kantbeschikking is een beschikking in de vorm van een aantekening op een ander stuk geschreven of op een erbij te voegen blad papier.
C. Bosch - Cornelis Bosch, gehuwd met Johanna Maria Zeijlmans, aangetrouwd familielid van Gerard Zeijlmans van Selm.

3

Ouders

Vader van Selm, Jasper
Moeder Zeijlmans, Adriana
    Zus     van Selm, Hermina
    Zus     van Selm, Geertruij
    Broer     van Selm, Wouter
         van Selm, Gerard Zeijlmans
    Zus     van Selm, Elisabet Reijnarda
    Zus     van Selm, Adriana

Media

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Nieuwveen:

1. Casparus Joannis, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm
en Cornelia de Melander, waervan Peetoom d'Heer Casparus
van Selm en Peetmoeije Geertruij van Andel, geboren van Selm,
geboren 15 december 1759, gedoopt 23 december 1759

2. Joannis, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm en
Cornelia de Melander waervan Peetoom den Heer
Jacob van de Vijver en Peetmoeije Jannetje de Paauw,
geboren den Bonsen,
geboren 19 october 1761, gedoopt 25 october 1761

3. Adrianus, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm en
Cornelia de Melander, waervan Peetoom de Heer Adrianus
Goventus van Andel Schout van Waspik en Peetmoeij
Adriana van Selm,
geboren 15 juni 1763, gedoopt 19 juni 1763

4. Gerard Zeijlmans, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm
en Cornelia de Melander, waervan Peetoom Jan van Dusseldorp
en Peetmoeij Mej. Geertruij van Andel, geboren van Selm,
geboren 22 juli 1765, gedoopt 28 juli 1765

5. Clara, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm en Cornelia
de Melander, waervan Peetoom den Heer Jan de Pauw en
Peetmoeij Mejuff. Jannetje de Pauw,
geboren 13 december 1766, gedoopt 14 december 1766

6. Adriana Hermina, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm
en Cornelia de Melander, waervan Peetoom de Heer Wouter
van Selm en Peetmoeij Geertruij van Andel, geboren van Selm,
geboren 28 januari 1769, gedoopt 29 januari 1769

7. Cornelis, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm en
Cornelia de Melander, waervan Peetoom de Heer Cornelis
Bosch en Peetmoeij Mejuffr. Johanna Maria Zeijlmans
geboren 5 december 1770, gedoopt 9 december 1770

8. Cornelia, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm en
Cornelia de Melander, waervan Peetoom de Heer Cornelis
Rapping en Peetmoeij Mejuffr. Cornelia de Pauw
geboren 27 januari 1774, gedoopt 30 januari 1774

9. Petronella, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm
en Cornelia de Melander, waervan de HeerPeetoom Pieter
du Bois en Peetmoeij Adrianan van Selm
geboren 25 september 1775, gedoopt 1 oktober 1775

10. Sara, 't kind van Do. Gerard Zeijlmans van Selm
en Cornelia de Melander, waervan Peetmoeij Mej.
Sara de Loo
geboren 24 juni 1777, gedoopt 29 juni 1777

Toelichting:

Do. = Dominus

Op 21 augustus 1778 werd Johan Zeijlmans te Nieuwveen begraven:

"Ik ondergetekende bekenne bij deezen ingevolge
de ordonnantie op 't begraven geëmaneerd
aangeevinge te doen van het Lijk van mijn
Vader genaamd Johan Zeijlman, als ge-
hoorende onder de Classis van dertig guldens
omme dien conform de voorschreven ordonnantie
te voldoen.
Actum binne Nieuwveen den 21 Aug. 1778
C. Bosch"

Cornelis Bosch was gehuwd met Johanna Maria Zeijlmans, dochter
van de hier begraven Johan Zeijlmans. Deze Johan Zeijlmans was
een zoon van Ds. Johan Zeijlmans, oom van Gerard Zeijlmans van Selm.

Naaste verwanten

 1. van Selm, Jasper
  1. Zeijlmans, Adriana
   1. van Selm, Hermina
   2. van Selm, Geertruij
   3. van Selm, Wouter
   4. van Selm, Gerard Zeijlmans
   5. van Selm, Elisabet Reijnarda
   6. van Selm, Adriana

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Waspik
 2. Trouwboek Rotterdam
 3. Begraafboek Nieuwveen (Impost)