Bonebacker, Reijnier 1 2 3 4 5

Geboortenaam Bonebacker, Reijnier
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1657-07-05 Utrecht, Utrecht, Nederland  
2
Huwelijk 1657-08-09 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Trijntie Hendrics

In de Buerkerck den 9 aug. 1657
getrouwt
Reinier Dircsz j. m. uit Lant van Gulick
en
Trijntie Hendricx J. D. uit Utrecht
Beijde woonende in de Weert

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

1. Trijntjen, 2 februari 1658, Anthonij Gasthuijs,
dochter van Reijnier ende Trijntjen Henricks
woonende aen het Swarte water

2. Grietjen, 12 februari 1660, Jacobikerk,
dochter van Reinier Boonebacker en
Trijntjen Henrics aen't Swartwater

3. Dirck, 11 maart 1663, Domkerk, zoon
van Reinier Boonebackers en Trijntjen
Henderix

4. Henric, 30 juli 1665, Geertekerk, zoon
van Reijnier Boonenbacker en Trijntjen
Henrix woonende op 't Geertekerchof

5. Annichjen, 29 augustus 1667, Jacobikerk,
dochter van Reijnier Boone en Trijntjen
Reijniers woonende aen de Weertpoort

6. Geertruijd, 9 augustus 1669, Jacobikerk,
dochter van Reijnier Bonebacker en Trijntje
Henricks

7. Johanna, 27 juli 1671, Jacobikerk, dochter
van Reijnier Boonebacker en Trijntjen Henrix
bij de brouwerij de Swaen

8. Jan, 29 december 1672, Jacobikerk, zoon
van Reijnier Boonesaeijer en Trijntje
Henderix

9. Belichjen, 25 februari 1676, Buurkerk,
dochter van Reijnier Bonebacker en Trijntjen
Henrix

10. Reijnier, 16 april 1678, Catharijnakerk,
zoon van Reijnier Boonebacker en Trijntjen
Henrics in 't Magdalena Clooster

11. Johanna, 31 juli 1681, Catharijnakerk,
dochter van Reijnier Boonenbacker en
Trijntjen Henrics in de Magdalenesteegh

12. Johanna, 2 september 1683,
Catharijnakerk, dochter van Reijnier
Boonebacker en Catharina Henderix
in de Magdalena steegh

 

2
Ingekomen burger 1677-04-07 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Reijnier Bonebacker
beroep: drapier

 

6
Procuratie 1685-08-19 Utrecht, Utrecht, Nederland Notariële akte

Notariële akte; procuratie - om erfenis van Geertje van der Puth, nicht, te regelen
Aktenummer: 18
Datum: 19-08-1685
Notaris: J. VAN NOORTDYCK

Zie Media/Galerij.

 

1a
Testament 1710-08-29 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Testament
Aktenummer: 26
Datum: 29-08-1710
Notaris:
B. J. VAN ZWEERD
Personen:
Testateur: Reynier Boonebacker
Echtgenoot: x Catharina Henrixe
Woonplaats: Utrecht, Madeleneklooster
Erfgenaam: Tryntje Boonebacker
Erfgenaam: Grietje Boonebacker
Erfgenaam: Dirck Boonebacker
Erfgenaam: Henrik Boonebacker
Erfgenaam: Annigje Boonebacker
Erfgenaam: Jan Boonebacker
Erfgenaam: Beligjen Boonebacker
Erfgenaam: Reynier Boonebacker
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende

 

1
Overlijden 1712-03-01 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Reijnier Bonebacker, laet na sijn vrouw
met mundige kinderen in de Magdalenesteegh
8 d(ragers) Nicolaaskerk"

Zijn vrouw Catharina Hendrix overleed op 4 maart 1721 te Utrecht en werd begraven in de Nicolaaskerk:

"Catharina Hendrix weduwe van Reijnier
Bonebacker, laet na mundige kinderen
aen de Nieuwe Gragt bij de Groenesteeg
8 d(ragers), Nicolaaskerk"

 

3

Ouders

Vader Bonebacker, Dirck
Moeder Jansz, Trijntjen
    Broer     Bonebacker, Jan
         Bonebacker, Reijnier
    Zus     Bonebacker, Annichjen
    Zus     Bonebacker, Margareta
    Broer     Bonebacker, Johannes

Media

Bijzonderheden

Reijnier Bonebacker komt voor in de een notariële akte uit 1685, ter regeling van
de erfenis van Geertje van der Puth, met zijn broers en zusters.
Opvallend is, dat de geconstitueerde afkomstig is uit Hinsberghen, Gulickerlandt,
waar Reijnier zelf ook vandaan komt.

Notariële akte  Procuratie - om erfenis van Geertje van der Puth, nicht, te regelen
Aktenummer: 18
Datum: 19-08-1685
Notaris: J. VAN NOORTDYCK
Personen:
Constituant: Reynier Bonebacker
Woonplaats: Utrecht, Magdaleneclooster
Constituant: Margariet Bonebacker
Constituant: Johan Bonebacker
Beroep: sergiant
Constituant: Johannes Bonebacker
Woonplaats: Haerlem
Constituant: Anichje Bonebacker
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: Simon Simons, zoon van Jeunes Simonsen
Woonplaats: Hinsberghen, Gulickerlandt

Deze akte is, met transcriptie en toelichting, opgenomen in de galerij, zie
aldaar.

Reijnier Bonebacker was erfgenaam in het volgende testament.
Hij was lakendrappier van beroep.

Notariële akte Testament
Aktenummer: 45
Datum: 24-10-1689
Notaris H. VAN WOUDENBERGH
Personen:
Testateur: Maria Leenderts van Swol
Echtgenoot: gehuwd met Alexander Westerhout
Woonplaats: Utrecht
Erfgenaam: Reynier Boonebacker
Echtgenoot: x Catharina Henrickx
Beroep: lakendrappier

Notariële akte Voogdbenoeming - over de minderjarige kinderen of erfgenamen
Datering: 16-10-1693
Aktenummer: 10
Datum: 16-10-1693
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: H. HOUTMAN
Personen:
Constituant: Dirk Bonebacker
Echtgenoot: x Geertruyd van Oudcoop
Beroep: mr drapier ofte mr laakenmaaker
Woonplaats: Utregt
Geconstitueerde: langstlevende
Geconstitueerde: Reynier Bonebacker
Beroep: mr wolle lakenmaaker ofte drapier
Woonplaats: Utregt

Gegevens van de kinderen van Reijnier Bonebacker en Trijntje Henrix:

1. TRIJNTIE BONEBACKER trouwde op 19 april 1681 te Utrecht met Willem van Bemmel:

"Den 19 Aprill 1681 in de Catar. k. getrout
Willem van Bemmel j.m.
en
Trijntie Bonebacker j.d.
(beide) wonende in Magdalenesteeg
getuigen:
Ariaentie Pouwels sijn moeder
Trijntie Hendriks haer moeder"

Willem van Bemmel was op 10 december 1656 te Utrecht gedoopt
als zoon van Jan van Bemmel en Adriaentjen Pauwels.
Catharina Boonebacker is overleden op 13 januari 1743 te Utrecht:

"Catharina Boonebakker, weduwe van Willem van Bemmel,
op de Oude Gragt bij de Jacobi brug, laat naa meerderjaarige
dochters, begraven 8 dragers f 2 -. -. - Catharinakerk"

2. GRIETJE BONEBACKER trouwde op 12 april 1680 met Paulus Wapster.

"Den 12 april 1680 in de Catarine kerk
getrouwt
Paulus Wapster j.m. in de Schalkwijksteeg
en
Grietien Boonebakkers j.d. in de Madelenesteeg
Getuigen:
Johannes van Dokkum, sijn stiefvader
Trijntie Hendrikx haer moeder"

Grietje Bonebacker overleed op 2 oktober 1744 te Utrecht:

"Margarita Bonebacker, weduwe van Paulus Wesper,
op de Nieuwe Gragt bij de Groenesteegh, laat na
bejaerde kinderen begraven gratis, Claaskerk"

3. DIRK BONEBACKER trouwde op 25 oktober 1687 met Geertruit Oukoop.

"Den 25 october 1687 in de Catharinekerck
getrout
Dirk Boonebakker J.m. in de Madleenesteeg
en
Geertruit Oukoop J.d. in de Donkerstraat
Getuigen:
Reinier Boonebakker sijn vader
.... Jannechie Corn. haer buervrouw"

Dirck Bonebackers was koopman in wolle lakenen (1704). Na het overlijden van
Geertruit Oukoop, trouwde hij met Judith Helmont op 21 juni 1694 te Utrecht.
Zij overleed op 26 oktober 1723 te Utrecht:

"Judith van Helmont, huijsvrouw van Dirck Bonebakker,
laet na haer man en mundige kinderen aen d 'Oudegragt
tusschen Backer en St. Jansbrugh 8 dragers"

4. HENRICK BONEBACKER trouwde op 24 oktober 1693 te Utrecht met Wendelina Holsappel:

"In de Cath. Kerk den 24 October 1693 getrout
Henrick Boonebakker j. m. woonende op 't Magdalene
Klooster en
Wendelina Holsappel, j. d. wonende aent Jans kerkhoff
getuigen:
Reijnier Boonebacker, sijn vader
Trijntje Henrix, sijn moeder"

Nadat Wendelina Holsappel was overleden, trouwde Henrick Bonebacker
met Femma Christina te Hage op 14 mei 1700 te Utrecht. Zij overleed
op 26 februari 1701 te Utrecht:

"Femma Catharina ten Haagen huijsvrouw van Hendrik Bonebacker
laet nae haer man met onmundige kinderen, 8 dragers, Buerkerck"

Vervolgens trouwde Hendrik Bonebacker op 20 november 1701 met
Elisabeth Pitiscus.Hendrick Bonebacker was coopman in laeckens.

Hij overleed op 18 maart 1727 te Utrecht:

"Hendrick Boonebakker laet na sijn vrouw en geen kinderen
aen d'Oudegracht aen d'Reguliersbrugh 12 dragers en
te laet in d' kerck"

5. ANNICHJE BONEBACKER trouwde op 21 april 1695 in het Waal met Antonius van Lent:

De ondertrouw vond op 7 april 1695 te Utrecht plaats:

"Ondertrouwd in het Waal
Den 21 april acte om aldaer
te trouwen
Antonius van Lent, weduwnaar van Maria van Beek
en Annetje Boonebakker j. d. alhier"

Antonij van Lendt was secretaris van Tull en 't Waal.
Tull - buurtschap aan de Lekdijk ten zw. van Schalkwijk
't Waal - dorpje aan de Oude Lek tussen Schalkwijk en Vreeswijk

Eén van hun zonen heette Reynier.

6. GEERTRUIJD BONEBACKER trouwde op 13 april 1696 te Utrecht met Willem Roloos:

"Den 13e april 1696 in Catth. kerk getrouwt:
Willem Roloos j.m.
en
Geertruijd Boonebacker j.d.
getuigen Adriaen Roloos sijn vader
Trijntje Henrix haer moeder"

Geertruijd Bonebacker is overleden op 28 januari 1696 te Utrecht:

"Geertruij Boonebacker huijsvrouw van Willem Rooloos, laet nae
haer man met een onmondig kind in de Magdalenesteeg 8 dragers
Nicolaaskerk"

7. JOHANNES (JAN) BONEBACKER trouwde op 25 april 1702 met Margarita van Breukelen:

"In Anth. Gasthuis den 25e april 1702 getrout
Johannes Bonebacker j.m.
en
Margarita van Breukelen j.d.
Getuigen:
Reinier Bonebacker, Bruidegoms Vader
Elisabeth La Meer Bruidts goede bekende"

Jan Bonebacker overleed op 11 maart 1718 te Utrecht:

"Jan Bonebacker, laet na sijn vrouw met onmundige kinderen
in de Magdalenesteegh 8 dragers Nicolaaskerk"

Hij was fabricquer binnen Utrecht. Tijdens zijn leven heeft hij tulpen verzameld.
De Opregte Haarlemsche courant van 16 april 1718 vermeldt hierover het volgende:

"Vermits het overlijden van Jan Bonebakker, adverteert deszelfs Weduwe by desen
aen alle Heeren en Liefhebbers van Flora, dat sy van voornemen is uytterhand te
verkopen alle de Tulpanen, bestaende in curieuse Baguetten en andere fijne soorten,
by haer man zalr. by een vergadert in lange jaren met veel moeyte en overgroote
kosten, waer onder eenige dit Jaer door den Overledene selfs uyt Brabant mede
gebragt zyn; ymand in het geheel of een gedeelte van dien speculatie makende,
adressere zig aen de Weduwe voornt., wonende in 't Magdalene klooster tot Utrecht."

Toelichting:
Baguettes waren tulpen, die ontwikkeld waren door Vlaamse kwekers.
Zij behoorden tot de meest gewenste tulpen tijdens de overgang van de
17e naar de 18e eeuw. De bloemen hadden lange, dikke stelen. De bloemen
zelf waren groot en rond.

Notariële akte Procuratie - om in Utrecht en Haarlem tulpen te verkopen
Aktenummer: 12
Datum: 06-04-1719
Notaris: B. J. VAN ZWEERD
Samenvatting: om in Utrecht en Haarlem tulpen te verkopen
Personen:
Constituant: Margarieta van Breuckelen
Echtgenoot: wed. Johan Bonebakker
Beroep: in leven coopman te Utrecht
Geconstitueerde: Reinier Bonebakker
Beroep: coopman
Woonplaats: Utrecht

Op 4 november 1718 werd hun zoon Eilias Johannes gedoopt:

"Eilias Johannes, Soon van Jan Boonebakker overleden voor omtrent
agt maanden en Margrieta van Breukelen in Leven sijnde 't Samen
Egt lieden wonende in de Magdalene Steeg"

De notariële akte van uitkoop van 27 september 1719 vermeldde
de kinderen van Jan Bonebacker en Margrieta van Breukelen:
Josua 9 jaar, Jan 13 jaar, Eva 11 jaar, Cornelis 9 jaar, Hendrik 7 jaar,
Catharina 3 jaar en Elias 9 maanden.

Margrita van Breukelen is op 11 december 1744 te Utrecht overleden:
"Margrita van Breukelen weduwe van Johannes Bonebacker
in 't Drieharingsteegje"

Enige gegevens van hun kinderen Elias en Cornelis:

Elias Johannes deed in april 1744 belijdenis in 's- Hertogenbosch,
wonende in de Koorstraat. Op 18 april 1747 vertrok hij naar Gorinchem.

Cornelis Bonebacker, zoon van Johannes Bonebacker en Margarita van Breukelen
werd gedoopt te Utrecht in de Catharijnekerk op 8 december 1709.

Hij vertrok naar Breda, waar hij op 30 maart 1733 belijdenis deed:

"Cornelis Bonebakker, d. 30 maart 1733 op belijdenis
aengenomen in de tegenwoordigheid van den heer ouderling
van Riel"

Op 27 december 1737 ging Cornelis Bonebacker in ondertrouw met
Mechelina Fijnenbuijk te Breda:

"Kornelis Bonebakker J.M. van Utregt
met
Mechlina Fijnenbuijk J.D. van Breda, beijde wonende alhier.
Den 27 december in extraordinaire ondertrouw opgenomen
in praesentie van de Heren ouderlingen Delvziel en Westermans
ontvangen 5 gulden, welke zijn overgeteld aan den Diaken van Opstal
getrouwd den 13 Januari 1738 zeg. 20 St."

In 1739 werd Cornelis Boonebacker poorter van Breda. De acte vermeldt:

"Cornelis Boonebacker Geboortigh van
Utrecht is borger geworden, heeft ten dien
eijnde eed gedaen in handen van d'Heer Schepen
A. Geerts ( :Loco praetoris:) de geregtigheijd daertoe Staende
betaeld, Ende voor hem ister ordinaire Somme van
driehonderd guldens (:Indien deszelfs kinderen tot s'
Armens off Weeshuijsen laste alhier mogte komen te
geraeken:) Borge gebleeven Sr Willem Fijnenbuijk,
Borger alhier, Actum in Collegio deesen 15e Junij 1739"

Kinderen, gedoopt te Breda:

1. Johannes, 4 januari 1739

2. Willem, 14 mei 1741

In januari 1742 kwam hij met zijn vrouw Mechelina Fijnenbuijk naar 's-Hertogenbosch.
Het lidmatenboek vermeldt:
Januari 1742 Cornelis Bonebakker met attestatie van Breda
Januari 1742 Mechelina Fijnenbuijk met attestatie van Breda

In 's-Hertogenbosch werden de volgende kinderen gedoopt:

3.  Maria Catharina, 30 juni 1743, overleden 15-1-1824 te Loenen.
Zij deed op Pasen 1761 belijdenis te 's- Hertogenbosch in de Grote Kerk.
Zij vertrok op 1 oktober 1776 naar Utrecht. Zij overleed op 15 januari 1824
te Loenen.

4. Maregrieta, 11 augustus 1745

5. Maregrieta, 8 september 1747

6. Johannis, 1 januari 1749
Johannes deed belijdenis in oktober 1773 te 's-Hertogenbosch,
wonende in de Peperstraat.

7. Jacobus, 21 oktober 1750

8. Eva, 23 april 1756

Cornelis Bonebacker overleed op 13 oktober 1797 te 's-Hertogenbosch,
Gereformeerd Weeshuis 910. Zijn doodsoorzaak was ouderdom.

Utrechtsche Courant, 16 oktober 1797:

"Heden Morgen circa half zes uuren, heeft het den Heere van Leven en Dood
behaagt, onzen waarde en zeer geliefde Vader CORNELIS BONEBACKER, in den
ouderdom van omtrent 88 Jaren, zoo wy op goede gronden betrouwen, in
zyne eeuwige Heerlykheid tot zich te nemen - ons volkomen verzekerd houdende
van de deelneming onzer Naastbestaanden en Vrienden, verzoeken wij van
Condoleantie brieven verschoont te blijven.
JOHANNES BONEBACKER
MARIA CATHARINA VAN DER WELL
gebore Bonebacker
's Bosch, den 13. October 1797"

Op 17 oktober 1797 werd hij begraven te 's-Hertogenbosch, vermoedelijk
in de Grote Kerk (St. Jan):

Hinthamerstraat
De Heer Cornelis Bonebacker12--
Het regt van Een uur Grootgelui13--
de Koets voor de Kerk6--
de Rouwkoets6--
Kerkregt Eijgen Kelder
No. 32 in het Lieve vrouwe
Koor voor de Eerste maal daar
in Begraven12--
de hooge Baar210-
N.4    f  5110-

In de 's Hertogenbossche courant van 13 april 1798 stond de volgende advertentie:

"Op Maandag den 16 deezer, zal er ten Huizen van wijle d'Heer CORN: BONEBACKER
verkogt worden, een zindelyken INBOEDEL, bestaande in Lits d'Anges, Cabinetten,
Bufetten, Laade en andere Taafels, Stoelen, extra mooie Schilderyen, Porcelynen,
Koper, Tin en verderen Huisraad, alles op Zaterdag den 14 des 's morgens van 9 tot
12 en des namiddags van 2 tot 5 uuren voor een ieder te zien"

Toelichting:
Lits d'Anges - hemelbed

8. BELIGNE BONEBACKER trouwde op 28 mei 1703 te Utrecht met Johannes De Roij:

"Den 28e Maij 1703 in de Cath. kerk getrout
Johannes de Roij j.m.
en
Beligie Bonebakkers j.d.
Getuigen:
mater spousi
mater spousa"

Toelichting:
De getuigen waren de moeders van bruid en bruidegom.

Beligne Bonebacker overleed op 3 mei 1766 te Utrecht:

"Beligne Boonebakker, weduwe van Jan de Rooij,  in 't Diaconiehuis,
laat na mondige kinderen, begraven gratis, Buurkerk"

9. REINIER BONEBACKER trouwde op 3 oktober 1702 te Utrecht met Mechteld van der Steeg:

"Den 3 oct. 1702 in 't Anthonius Gasthuis getrout
Reinier Boonebakker j.m.
en
Mechteld van der Steeg j.d.
Getuigen: utriusque parentes"

Toelichting: utriusque parentes - wederzijdse ouders

Reijnier Bonebacker, weduwnaar van Magtelt Versteeg, trouwde te Utrecht op 29 mei 1730
met Magteld Groenendaal.

Reijnier Bonebacker was schoolmeester, voorleser en voorsanger Domskerck (1731).

Hij overleed op 4 september 1747 te Utrecht:

"Reijnier Bonebakker, op het Oude Kerkhof, laet
na sijn vrouw en twee meerderjarige kinderen
begraven 8 dragers f 2-.-.- "

Zijn zoon Antoni Bonebacker (gedoopt op 7 november 1703), wonende op  het Oudkerkhof,
trouwde te Utrecht op 7 april 1722 met Christina Everhards.Hij werd schoolmeester te
Oudewater. De 's Gravenhaegse courant van 23 december 1722 vermeldt het volgende:

"Antoni Bonebakker, Schoolmeester der Stede Oudewater, (beroepen
door Kerkenraed en Magistraet), presenteerd aen alle en een yder
zyn dienst, om kinderen voor een civile prys in de Kost aen te neemen,
om dezelve niet alleen op een gemakkelyke wyze in korte tyd de Franse
en Duytse Tael wel te leeren Leezen, Schryven en Verstaen; maar ook
in alle goede zeede op te voede: Die geneegen mogte zyn zyne kinderen
aen zyn onderwys te betrouwen, addressere zig te plaetse voornt., daer
hun in alles goed contentement gegeven zal worden."

's Gravenhaegse courant, 25 juli 1725:

"De Heeren Officier, Burgemeesteren en Schepenen der Stede Oudewater,
maken bekend, dat vermits het vertrek van Antony Boonebakker, Schoolmeester
en Voorzanger aldaer, een ander in deszelfs plaetse staet beroepen te worden,
op 22 gulden 's jaers 's Lands Tractement, en andere Douceurs, indien de
Beroepene door zyn bequaemheyd en gedrag zig bij de Magistraet aengenaem
maekt."

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Lakendrappier (1689)

Lakendrapier: lakenbereider

 

Naaste verwanten

 1. Bonebacker, Dirck
  1. Jansz, Trijntjen
   1. Bonebacker, Reijnier
   2. Bonebacker, Annichjen
   3. Bonebacker, Margareta
   4. Bonebacker, Johannes
   5. Bonebacker, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
   • Datum: 1685-08-19
   • Pagina: Notaris J. van Noortdyck, Inventarisnummer: U106a003, aktenummer 18
 2. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 4. 's Gravenhaegse courant
 5. Opregte Haarlemsche Courant
 6. Ingekomen burgers Utrecht