Liebbes, Wolter 1 2

Geboortenaam Liebbes, Wolter
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

Wolter Liebbes was de zoon van Liebbe Jans
en Jetske Popes.

1
Stemkohieren 1698 Opeinde, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Opeinde (Smallingerland)
Stem nr. 4, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Draevis Annes, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
     voor 1/7, gebruiker voor 't geheel
Jeip Lieuwes, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor
     13/28
Poope Liebbes, eigenaar voor 3/70
Wolter Liebbes, eigenaar voor 3/70
Auck Eyntes twee weeskinderen, eigenaar
     voor 37/140
Opm. Curator: Draevis Annes
Jel Liebbes weeskind, eigenaar voor 3/70
Opm. Curator: Poppe / Poope Liebbes, broer van Jel

3
Stemkohieren 1698 Twijzel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Twijzel (Achtkarspelen)
Stem nr. 43, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Wouter Liebbes, eigenaar en gebruiker

3
Stemkohieren 1728 Twijzel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Twijzel (Achtkarspelen)
Stem nr. 43, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Wolter Liebbes, eigenaar en gebruiker

Stemkohier 1728 Twijzel (Achtkarspelen)
Stem nr. 54, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Wolter Liebbes, eigenaar
Andries Roels, gebruiker

3

Ouders

Vader Jans, Liebbe
Moeder Popes, Jets
    Broer     Liebbes, Poope
         Liebbes, Wolter

Families

Getrouwd Vrouw Sytses, Lysbeth
  Kind.
 1. Wolters, IJbeltje
 2. Wolters, Sijtse

Bijzonderheden

Wytse Tjoelker vermeldt in zijn boek "De Tjoelkers en de Tsjoele"
over Wolter Liebbes:

"Wolter Liebbes en Lysbeth Sytses kochten in 1692 een hele plaats (Twijzel stem 43),
waar ze al op boerden en waar Lysbeth de helft al van bezat. In 1640 was die plaats
van Jan Hayes, getrouwd in 1622 te Drogeham met Baukjen Poppes.
Lysbeth haar vader Sytse was een zoon van (die) Jan Hayes.
Wolter Liebbes is tot aan zijn dood in 1748 boer in Twijzel geweest.
Na een erfenis van een rijk getrouwde nicht kocht hij in 1722 ook
de plaats Twijzel stem 54.
Naast Iebeltje hadden zij een "krankzinnige" dochter Jetske
en een zoon Sytse Wolters (x Antie Klases).
Wolter zijn ouders waren Liebbe Jans en Jetske Popes, die op 11 december 1642
al getrouwd waren in Oudega (Sm.), 1657 in Garijp, 1660 in de Kooten.
Naast Wolter hadden ze een zoon Pope (ook boer in Twijzel) en dochters
Jel en Meyns."

Meyns trouwde met Jarich Gerbens:

Jarich Gerbens,
overl. Garijp voor 1697, tr. 1. Minke / Meins Liebbes, tr. 2. Garijp 7 feb.
1686 Ypkje Sytses (bdn v Garijp), op belijd. ged. Garijp 11 feb. 1672; TIE S15
27, S16 157 (de wed. 1697 te Z. Drachten); ki. (ged. Garijp): Geertje /
Geertsen, 8 okt. 1671, Wytske en Gerben (tweelingen ?) 24 okt. 1675, Jan en
Anne (tweelingen ?), 25 mei 1679, Jan, 19 dec. 1686 (enkele jaren oud), ex 2:
Sytse, 19 dec. 1686, Minke, 31 mei 1688, curator over Jan: Pope Liebbes

Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Naaste verwanten

 1. Jans, Liebbe
  1. Popes, Jets
   1. Liebbes, Poope
   2. Liebbes, Wolter
    1. Sytses, Lysbeth
     1. Wolters, IJbeltje
     2. Wolters, Sijtse

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 2. Collectie Pieter Nieuwland
 3. Stemkohieren Friesland