Hoytema, Antje Hommes 1

Geboortenaam Hoytema, Antje Hommes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 57 jaren, 5 maanden, 9 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1785-04-17 Langweer, Friesland, Nederland  
2
Doop 1785-04-14 Langweer, Friesland, Nederland  

Doniawerstal, dopen, geboortejaar 1785, doopjaar 1785
Dopeling: Antje
Geboren op 14 april 1785 in Langweer
Gedoopt op 17 april 1785 in Langweer
Kind van Homme Foppes Hoytema en Froukjen Halbes

2
Huwelijk 1810-06-03 Jutrijp, Friesland, Nederland Getrouwd met Okke Edjes

Wymbritseradeel, huwelijken 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 juni 1810 in Jutrijp
Man       : Okke Edjes afkomstig van Hommerts
Vrouw     : Antje Hommes Hoitema afkomstig van Abbega

Okke Edjes was geboren op 25 juli 1778 te Grouw,
gedoopt te Grouw op 8 augustus 1778,
zoon van Hedzer Okkes en Pietje Jans.

Kinderen van Okke en Antje:

1. Pietje, geboren 31 maart 1811 te Hommerts
en gedoopt 7 april 1811 te Hommerts

2. Froukjen, geboren 18 agustus 1813
te Hommerts

3. Homme, geboren op 10 december 1815
Hommerts

4. Edjer, geboren op 31 januari 1818
te Nijland

5. Tjitske, geboren 8 maart 1821 te
Nijland

6. Fimke, geboren 12 maart 1823 te
Nijland

7. Geertje, geboren 28 januari 1825
te Nijland

Okke Edjers Hoekstra is op 20 april 1858
te Nijland overleden:

Okke Edjers Hoekstra, oud 79 jaren, zonder
beroep, geboren te Grouw, wonende te Nijland,
weduwenaar van Antje Hommes Huitema,
zoon van Edjers Okkes en Pietje Jans,
beide overleden.

3 4 5 6 7
Overlijden 1842-09-26 Nijland, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1842
Aangiftedatum 26 september 1842, akte nr. 105
Antje Hommes Huitema, overleden 26 september 1842,
57 jaar, vrouw
Gehuwd

Antje Hommes Huitema, oud zevenenvijftig jaren,
zonder beroep, geboren te Langweer, wonende te Nijland,
huisvrouwe van Okke Edjers Hoekstra, Timmerknecht
te Nijland, dochter van Homme Foppes Huitema en
Froukje Halbes, beide overleden.

Memories van Successie.
Kantoor Sneek, overl. jaar 1842

Overledene  : Antje Hommes Huitema
Overleden op: 26 september 1842
Wonende te  : Nijland
Tekst:
57 jaar (geboren 1785 te Langweer); gehuwd met kind.
Certificaat van Onvermogen
van gemeente bijgevoegd.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

7 1

Ouders

Vader Hoitema, Homme Foppes
Moeder Halbes, Froukje
         Hoytema, Antje Hommes
    Zus     Hoitema, Tjitske Hommes
    Zus     Hoitema, Halbertje Hommes
    Zus     Hoitema, Fopkjen Hommes
    Broer     Hoitema, Foppe Hommes
    Broer     Huitema, Halbe Hommes
    Broer     Huitema, Tjitse Hommes

Bijzonderheden

Memories van Successie

Kantoor Sneek, overl. jaar 1825

Overledene : Edjer Okkes Okkema
Overleden op: 21 oktober 1825
Wonende te : Nijland
Tekst:
zoon van Okke Edjers Okkema, boerenarbeider & Antje Hommes Huitema; broer van
minderjarige Pietje, Froukje, Homme, Tjetske en Fimke Okkes Okkema.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Memories van Successie

Kantoor Sneek, overl. jaar 1826

Overledene : Pietje Okkes Okkema
Overleden op: 13 september 1826
Wonende te : Nijland
Tekst:
dochter van Okke Edjers Okkema, boerenarbeider & Antje Hommes Huitema; zuster
van minderjarige Froukje, Homme, Tjitske, Fymke? en Geertje Okkes Okkema.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Naaste verwanten

 1. Hoitema, Homme Foppes
  1. Halbes, Froukje
   1. Hoytema, Antje Hommes
   2. Hoitema, Tjitske Hommes
   3. Hoitema, Halbertje Hommes
   4. Hoitema, Fopkjen Hommes
   5. Hoitema, Foppe Hommes
   6. Huitema, Halbe Hommes
   7. Huitema, Tjitse Hommes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Memories van Successie Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Nijland
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oosthem Abbega Folsgare
 5. Doopboek Hervormde gemeente Grouw
 6. Geboorteakte Wymbritseradeel
 7. Overlijdensakte Wymbritseradeel