Woudstra, Sipke Lieuwes 1

Geboortenaam Woudstra, Sipke Lieuwes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 68 jaren, 3 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1781-12-31 Warns, Friesland, Nederland  
2
Doop 1782-02-03 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1781,
doopjaar 1782
Dopeling: Sipke
Geboren op 31 december 1781 in Warns
Gedoopt op 3 februari 1782 in Warns en Scharl
Zoon van Lieuwe Sipkes en Aag Andrijs

2
Huwelijk 1810-06-10 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Martje Willems Vermeulen

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 juni 1810 in Warns
Man       : Sipke Lieuwes afkomstig van Scharl
Vrouw     : Martjen Willems afkomstig van Warns

Martjen Willem was geboren in 1784:

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Dopeling: Martjen
Geboren op 29 januari 1784
Gedoopt op 7 maart 1784 in Warns en Scharl
Dochter van Willem Sijmons ter Meulen en Sjoukje Siebes

Kind van Sipke en Martjen:

1. Aag
Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1817
Aangiftedatum 23 december 1817, blad nr. 104
Aag Woudstra, geboren 21 december 1817
Dochter van Sipke Lieuwes Woudstra en
Martje Willems Vermeulen

-Sipke Lieuwes Woudstra, binnen schipper,
wonende te Warns-

3 4 2
Familienamen 1811-12-30 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, deel 1 folio 70 verso
Woudstra, Sipke Lieuwes, gehuwd, Warns
Kinderen:
geen

"Sipke Lieuwes wonende te Warns heeft dezelve
verklaard, dat hij aanneemt de naam van Woudstra
voor familie-naam,
Dat hij is getrouwd en geene kinderen heeft.
En heeft deze met ons vertekend, Stavoren,
den 30 december 1811.

Sipke Lieuwes Woudstra".

5
Overlijden 1850-04-26 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1850
Aangiftedatum 26 april 1850, akte nr. 19
Sipke Lieuwes Woudstra, overleden 26 april 1850
68 jaar, man
Gehuwd

"Sipke Lieuwes Woudstra, geboren te Scharl en
als Koopman gewoond hebbende te Warns
oud 68 jaren Echtgenoot van Martje Willems Vermeulen
zonder beroep woonachtig te Warns, zoon van
Lieuwe Sipkes en Aag Andries beiden overleden
en in tijden echtelieden"

Martje Willems Vermeulen is op 7 maart 1855 te Warns
overleden:

"Martje Willems Vermeulen, geboren en als
winkeliersche gewoond hebbende te Warns,
oud 72 jaren, weduwe van Sipke Lieuwes Woudstra
dochter van Willem Sijmons Vermeulen en
Sjoukje Siebes, beide overleden, in tijden
echtelieden".

6

Ouders

Vader Woudstra, Lieuwe Sipkes
Moeder Andriesdr, Aag
    Broer     Woudstra, Sipke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sijke Lieuwes
         Woudstra, Sipke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sijke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sibbel Lieuwes
    Broer     Woudstra, Andrijs Lieuwes
    Broer     Woudstra, Titte Lieuwes
    Broer     Woudstra, Gerben Lieuwes

Bijzonderheden

Sipke Lieuwes Woudstra komt dikwijls voor
in de Notariële archieven: (o.a.)

12 juni 1823 Koudum, notaris G. Keuchenius
Borgstelling
Betreft een zathe en landen te Scharl
- Lieuwe Sipkes Woudstra te Scharl, borg
- Sipke Lieuwes Woudstra te Warns

5 januari 1828 Koudum, notaris G. Keuchenius
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/5 gedeelte in een zathe en landen te Scharl
- Sibbel Lieuwes Woudstra te Molkwerum, verkoper
- Sipke Lieuwes Woudstra te Warns, koper

Opm: Na het overlijden van vader Lieuwe Sipkes Woudstra
in 1827 zijn er nog vijf kinderen in leven: Sipke, Sijke, Sibbel,
Titte en Gerben. Sibbel verkocht haar aandeel in de zathe
aan haar broer Sipke.

19 december 1838 Balk, notaris W. J. Hemsing
Royement, akte niet aanwezig
- Sipke Lieuwes Woudstra, schipper en winkelier te Warns
- Ygle Lieuwes de Vries, herbergier te Warns

25 september 1843, Notaris W. J. Hemsing te Balk
Afsluiting van eigendommen
-Sipke Lieuwes Woudstra, koopman te Warns

30 oktober 1846 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/5 gedeelte in een zathe en landen te Warns, Laaxum en
Scharl, koopsom fl. 2150
- Jacob Blom te Warns, verkoper
- Pitter Andries Blom te Akkrum, gehuwd met Hette Klazes Laagland, verkoper
- Andries Jacobs Blom te Warns, verkoper
- Sipke Lieuwes Woudstra te Warns, koper

Opm: Jacob, Andries en hun zuster Pitter
waren kinderen van Sijke Lieuwes Woudstra en verkochten,
net als Sibbel Lieuwes Woudstra in 1728, hun deel
aan hun oom Sipke Lieuwes Woudstra.

27 november 1849 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Verpachting
- Gerben Lieuwes Woudstra te Scharl, verpachter
- Uilke Durks Bouwsma te Warns, verpachter
- Freerk Popkes Steiginga te Warns, verpachter
- Jacob Hendriks de Vries te Warns, pachter
- Sipke Lieuwes Woudstra te Warns, borg

Opm: Sipke was borg voor zijn broer Gerben.

 

27 november 1827 Workum, notaris H. Albarda
Inventaris
- Lieuwe Sipkes Woudstra, erflater; in leven woonachtig te Warns
- Sipke Lieuwes Woudstra, schipper te Warns; en anderen

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep binnenschipper, winkelier, koopman
 

Naaste verwanten

 1. Woudstra, Lieuwe Sipkes
  1. Andriesdr, Aag
   1. Woudstra, Sipke Lieuwes
   2. Woudstra, Sijke Lieuwes
   3. Woudstra, Sipke Lieuwes
   4. Woudstra, Sijke Lieuwes
   5. Woudstra, Sibbel Lieuwes
   6. Woudstra, Andrijs Lieuwes
   7. Woudstra, Titte Lieuwes
   8. Woudstra, Gerben Lieuwes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 4. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 5. Familienamen 1811
 6. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd