Fransen, Tomas

Geboortenaam Fransen, Tomas
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1700-10-13    
1
Doop 1700-10-13 Dantumadeel (Damwoude), Friesland, Nederland  

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1700
Dopeling: Thomas
Gedoopt op 13 oktober 1700
Zoon van Frans Johannes en niet genoemde moeder
Herv. gem. Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude,
doop 1697-1812

1
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Anjum, Friesland, Nederland  

Tomas Fransen
Aangeboden capitalen: 10
Personen: 6
Anjum

2
Quotisatie 1749 Anjum, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Tomas Fransen, Oostdongeradeel
               Plaats:  Anjum
         Omschrijving:  gemeen in staat
           Gezin volw:  2 en kind: 1
              Aanslag:  27-9-0
            Verhoging:  3
             Vermogen:
                 Bron:  Oostdongeradeel, fol. 7

3

Ouders

Vader Johannes, Frans
Moeder Jurjens, Wytske
         Fransen, Tomas

Families

Getrouwd Vrouw Jans, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1725-01-28    
 
  Bijz.

Overzicht van alle kinderen:

1. Jeskjen, gedoopt 28 januari 1725 te Engwierum
2. Bauk, gedoopt 9 maart 1727 te Engwierum
3. Baukjen, gedoopt 29 augustus 1728 te Anjum
4. Frans, gedoopt, 12 augustus 1731 te Anjum
5. Frans, gedoopt 30 augustus 1733 te Anjum
6. Wytske, gedoopt 15 april 1733 te Anjum
7. Grytje, gedoopt 3 juli 1740 te Anjum

  Kind.
 1. Thomas, Baukje

Naaste verwanten

 1. Johannes, Frans
  1. Jurjens, Wytske
   1. Fransen, Tomas
    1. Jans, Antje
     1. Thomas, Baukje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749