Kooijker, Hendrik Willems 1 2 3a

Geboortenaam Kooijker, Hendrik Willems
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 76 jaren, 6 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1761-01-18    
 
Doop 1761-01-18 Zwolle, Overijssel, Nederland  

Hendrik, gedoopt op 18 januari 1761
te Zwolle, zoon van Willem Engbers en
Jannigjen Egbers

4
Belijdenis 1785-05-05 Mastenbroek, Overijssel, Nederland  

folio 27 Nieuwe Wetering en Hasseler Dijk
"Den 5 Maij 1785 , na voorgaande Belijdenisse tot Lidmaat aangenomen Hendrik Willems , servus Lubbert Herms"

Toelichting:
servus - De uitdrukking "zijn servus ergens onder schrijven" betekent iets ondertekenen.

2
1e Huwelijk 1788-05-04 Mastenbroek, Overijssel, Nederland Getrouwd met Hilligjen Herms

"1788 den 11 April zijn
ten overstaan van getuigen
Willem Engberts wonende
in de Velde onder Hasselt
en Roelof Herms wonende
in Mastebroek
ten Huwelijk opgetekent
Hendrik Willems J.M
een Boereknegt
en
Hilligjen Herms J. Boere D.
beide in Mastebroek
geproclameert III maal
in den Huwelijke Staat hier
bevestigt den 4 Maij"

Hilligjen was op 1 maart 1761 gedoopt te
Mastenbroek, dochter van Harmen Engberts
en Hermina Roelofs.

Hilligjen Herms is overleden op 1 juni 1813
te Mastebroek, oud 51 jaren, huisvrouw van
Hendrik Willems Kooijker.

5 1
2e Huwelijk 1818-05-01 Zwollerkerspel, Overijssel, Nederland Getrouwd met Geertjen Derks

Datum: 1 mei 1818, Zwollekerspel
Aktenr: 26

"Hendrik Willems Kooijker landbouwer
woonagtig te Mastebroek, weduwenaar
van Hilligje Herms, gedoopt te Zwolle
18 Januarij 1761, meerderjarige zoon van
wijlen Willem Engbers en Jannigjen Egbers,
en
Geertje Derks, weduwe van Harm Jans Knol,
overleden den 9 November 1809, doende
boerenbedrijf, woonagtig te Mastebroek,
meerderjarige dochter van wijlen Derk Herms
en Derkje Goossens"

Zie de huwelijksbijlagen bij de bijzonderheden.

6
Overlijden 1837-08-09 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Overlijdensakte Hasselt
Datum: 10 augustus 1837
Aktenr: 35

"Hendrik Willems Kooijker, zonder bewijs,
geboren te Zwollekerspel den 18 januari 1761,
oud ruim 70 jaren, gehuwd, wonende te Hasselt,
overleden 9 augustus 1837 des avonds te elf ure
in het huis staande in de Hoogstraat W(ijk) A. Nr. 27"

Overlijdensakte Hasselt
Datum: 6 juni 1850
Aktenr: 21

"Geertje Derks oud 83 jaren en 5 maanden,
geboren te Zwollekerspel, weduwe van
Hendrik Willems Kooiker, vroeger weduwe van
Harm Jans Knol, dochter van Derk Derks en
Derkje Meuleman, echtelieden, beide overleden,
zonder beroep, wonende te Hasselt, overleden
op den vijfden dezer des avonds te zes ure in het
huis staande aan de Hoogstraat Wijk A Nr. 29"

Aangevers waren Jan Knol, oud 58 jaar, landbouwer te
Zwollekerspel, en Derk van Spijker, oud 45 jaar,
veehouder te Kampen, zoon en schoonzoon
van de overledene.

7a

Ouders

Vader Engbers, Willem
Moeder Engbers, Jannigjen
    Zus     Willems, Jannigjen
    Zus     Willems, Egberdina
    Zus     Willems, Aaltien
    Broer     Willems, Gerrit
    Zus     Willems, Everdina
         Kooijker, Hendrik Willems

Bijzonderheden

Kinderen geboren en gedoopt te Mastenbroek:

1. Willem, geboren 3 maart 1784, gedoopt 4 maart 1789,
zoon van Hendrik Willems en Hilligjen Herms
Nieuwe Wetering onder Mastenbroek
getuige: Hendrikje Hendriks

2. Harmina, geboren 8 januari 1791, gedoopt 9 januari 1791,
dochter van Hendrik Willems en Hilligjen Herms
Nieuwe Wetering onder Mastenbroek
getuige: Aaltje Gerrits

3. Willem, geboren 14 augustus 1793, gedoopt 18 augustus 1793
zoon van Hendrik Willems en Hilligjen Herms
Nieuwe Wetering onder Mastenbroek
getuige: Aaltjen Lubberts van Hasselt

Toelichting:
Aaltjen Lubberts was gehuwd met Gerrit Willems.

4. Herm, geboren 8 september 1796, gedoopt 11 september 1796
zoon van Hendrik Willems en Hilligjen Herms
Nieuwe Wetering onder Mastenbroek
getuige: Maria Herms onder Westenholte

5. Jennigjen, geboren 3 juni 1801, gedoopt 7 juni 1801
dochter van Hendrik Willems en Hilligjen Herms
Mastenbroek
getuige: Geesjen Jans

Hendrik Willems Kooijker was landbouwer in Mastenbroek,
en ouderling van de kerk aldaar en is geschorst en afgezet in 1817
omdat hij niet mee wou zingen met de evangelische gezangen.
En is daarna vertrokken naar Hasselt.
(Bron: Gegevens Margreet Lemmens-Goossen)

Lidmatenboek Mastenbroek:
folio 36 Nieuwe Wetering en Hasselerdijk
"Den 30 Maij 1794 met attestatie van Hasselt ingekomen Lubbert Peters,
servus Hend. Will. Kooijker".

Huwelijksbijlagen bij het 2e huwelijk op 1 mei 1818 te Zwollerkerspel van
Hendrik Willems Kooijker met Geertje Derks, weduwe van Harm Jans Knol,
leveren de volgende informatie:

1. Doopinschrijving uit het register van de Hervormden te Zwolle:

Hendrik, zoon van Willem Engbers en Jannigjen Egbers gedoopt op 18 januari 1761.

2. Extract uit het register der akten van overlijden van de Gemeente Zwollerkerspel:

Op 1 juni 1813 is overleden Hilligjen Herms, huisvrouw van Hendrik Willems Kooijker
oud 51 jaren in het huis No. 47 in de Buurtschap Mastebroek.

3. Akte van Bekendheid:

(1e blz.)

"Voor mij Mr. Lucas Hendrik Coenraad Nilant, openbaar
notaris residerende te Zwolle, standplaats van de provincie
Overijssel, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen
Compareerden Hendrik Rietman, Hendrik Cornelis Lindeboom,
Hillebrand Jans van Millegen en Willem Knol alle vier land-
bouweren woonachtig in de velden van Masteboek ge-
meente Zwollerkerspel, canton Zwolle, dewelke ter instan-
cie van Hendrik Willems Kooijker landbouwer mede aldaar
woonachtig verklaarden wel te hebben gekend des zelfs ouders Wil-
lem Engberts en Jannigje Egberts, en wel te weten dat
de eerste voor ongeveer zestien Jaren overleden is in de Velde
en begraven op het Zwarte Waters Klooster, en dat aldaar ter
dien tijde geene aantekening op overleedene of begravene lijken
gehouden is, en de tweede voor ongeveer zevendertig jaren
te Genne is overleden en begraven op het St. Angenieten
Klooster, en dat haar naam op het register van de begravene
lijken niet te vinden is, waarvan acte. Gedaan en
gepasseert te Zwolle ten mijn Kantore en Brevet den ze-
ventiende April achtienhondert achtien, in tegenwoordigheid

(2e blz.)

van Abraham Voetelink deurwaarder en Teunis
Jansen veltwagter beide woonachtig te Zwolle
als hiertoe verzogte getuigen, de welke dese
na gedaane voorlezing beneffens comparanten en mij
Notaris hebben ondertekend, uitgezonderd Hendrik Rietman
welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven.
(handtekeningen)
Hilbrant Jans van Milgen
H.C. Lendeboom
Gerrit Willems Knol
Teunis Janse
Abm. Voetelink
L.H.C. Nilandt, Notaris"

Toelichting:

Willem Engberts is dus overleden rond 1802 in De Velde en begraven op
het Zwarte Waters Klooster. Jannigje Egberts is overleden rond 1781 te
Genne en begraven op het St. Angenieten Klooster.

Brevet - akte

4. Extract uit het Doopboek van Mastebroek:

"(Den) 31 Januari 1768 gedoopt Geertjen dogter
van Derk Herms en Dirkje Goossens"

5. Extract uit het Doodboek van Mastebroek:

"(Den) 23e van Slagtmaand (=november) 1809 is overleden
Herm Jans van de Oude Wetering"

Toelichting:
Herm Jans - Herm Jans Knol

6. Extract uit het Doodboek van Mastebroek:

"(Den) 5 November 1790 begraven Derk Herms
in 't Vosjen"

7. Extract uit het Doodboek van Mastebroek:

"(Den) 19 october 1797 is begraven Derkjen Goossens"

Naaste verwanten

 1. Engbers, Willem
  1. Engbers, Jannigjen
   1. Willems, Egberdina
   2. Willems, Aaltien
   3. Willems, Gerrit
   4. Willems, Jannigjen
   5. Willems, Everdina
   6. Kooijker, Hendrik Willems

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Mastenbroek
 2. Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805
 3. Huwelijksbijlagen Zwollekerspel
   • Datum: 1818-05-01
   • Pagina: Huwelijksbijlagen 1817-1820, image 360 - 368
 4. Doopboek Zwolle
 5. Trouwboek Mastebroek
 6. Huwelijksakte Zwollekerspel
 7. Overlijdensakte Hasselt
   • Datum: 1837-08-10
   • Pagina: Overlijdensakten Hasselt 1814-1842, aktenr:35, image 388