van Senderen, Wemmert 1 2

Geboortenaam van Senderen, Wemmert
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1702-08-10    
 
Doop 1702-08-10 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Wemmert, zoon van Frans van Sendel en
Hillichie Wemmers woonende buijten de
Tollesteegpoort

3
Ondertrouw 1730-09-29 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Christina van Boxtel

"Willem van Senderen van Utregt oud 28 jaar
in de Koninkstraat ouders doot geassisteert
met Jannetje Arents ende
Christina van Boxstel van Amsterdam wedue
Hendrik van Rees in de Uijtregsedwarsstraat
(handtekeningen)
Willem van Senderen
Christina van Boxtel
(in de kantlijn:)
Man doot goet ingebragt
Sij weeskamer voldaen
den 30 September 1730"

Toelichting:
Jannetje Arents was de stiefmoeder van Christina van Boxstel.

Op 3 oktober 1731 werd hun dochter Hillegonda
gedoopt in de Zuiderkerk te Amsterdam:

Hillegonda, dochter van Willem van Senderen
en Christina van Boxstel
getuigen: Johanna en Margretta van Senderen

Toelichting: Het is niet bekend hoe de familierelatie
tussen Johanna en Margretta van Senderen en
Willem van Senderen was. Zusters of tantes?

Het kindje werd op 5 december 1731 te Amsterdam
op het Heiligewegs of Leidsche Kerkhof begraven.

"Kind van Willem van Senderen"

1

Ouders

Vader van Senderen, Francois
Moeder Pleskes, Hillichie
    Broer     van Senderen, Francois
         van Senderen, Wemmert

Bijzonderheden

Christina van Boxstel was op 16 januari 1728 te Amsterdam
in ondertrouw gegaan met Hendrik van Rees:

"Hendrik van Rees van A. oud 22 jaar in de Uijtregsedwarstraet
geassisteert met sijn vader Willem van Rees
ende
Christina van Boxstel van A. oud 22 jaar op de Reguliersgraft
geassisteert met haar vader Laurens van Boxstel"

Zij was gedoopt op 18 augustus 1704 te Amsterdam
in de Kerk 't Boompje (Rooms-Katholiek):

"Christina - Filia Laurentij van Boxtel et Estheris
Cellepax.
Susc.: Helena Jacobs et Evert van Boxtel"

Toelichting:
Susc. - susceptores - doopheffers, doopgetuigen

Haar vader Laurens van Boxtel trouwde als weduwnaar
in 1724 te Amsterdam met Jannetje Ariens:

inschrijvingsdatum: 24-03-1724
naam bruidegom: [van] Boxtel, Laurens
naam eerdere vrouw: Selsebag, Hester
naam bruid: Adriaans, Jannetje
naam bruid: Arians, Jannetje
naam eerdere man: Blankers, Gerrit

"Laurens van Boxtel van Ravensteijn weduwnaar
Hester Selsebag op de Reguliersgraft ende
Jannetje Adriaans van A. weduwe Gerrit Blankers
in de Lijdsedwarstraat"

Laurens van Boxtel was eerder gehuwd in 1694 met Hester
Selbach te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 03-07-1694
naam bruidegom: [de] Vos, Lourens Willems
naam bruid: Selbach, Hester

"Lourens Willems de Vos van Uijen metselaer
oud 24 jaren in de Amstelkerckstraet ouders doot
geassisteert met sijn oom ende voogt Aert Alberts de Vos
ende
Hester Selbach van Emmerick oud 27 jaren als voren ouders doot
geassisteert met haer swager Sander Wijbrants
(handtekening:)
Hester Selbach"

Toelichting:
Uijen - Uden

Oom Aert Albertse de Vos was in 1670 ondertrouwd met Trijntje Hanse te Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 11-10-1670
naam bruidegom: Aelberts, Aert, opperman, van Uden
naam bruidegom: Albertse, Aert
naam bruid: Hanse, Trijntje

Sander Wijbrants was op 18 juni 1689 te Amsterdam in ondertrouw
gegaan met Annetje Selbach. zuster van Hester Selbach:

inschrijvingsdatum: 18-06-1689
naam bruidegom: [van de] Jouwer, Alexander, boekverkoper in de Heerestraet
naam eerdere vrouw: Martens, Anna
naam bruid: Selbagh, Annetje

Toelichting:
De Jouwer - Joure

Naaste verwanten

 1. van Senderen, Francois
  1. Pleskes, Hillichie
   1. van Senderen, Francois
   2. van Senderen, Wemmert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. Doopboeken Amsterdam
 3. Doopboek Utrecht (gereformeerd)