Gravius, Agniet Martensdr

Geboortenaam Gravius, Agniet Martensdr
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1650-07-11 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 11-07-1650
Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden: Op 11 juli 1650 belijdenis
Lidmaat Agneta Gravius

"Het Avontmael des Heeren
wederom gehouden den
11 Julij 1650
Ende zijn dese navolgende
personen op haars geloofs
belijdenisse toeghekomen
(o.a.)
Agneta Gravius"

 

1
Lidmaat 1663-12-18    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1663
Man: Dr. Adius
Vrouw: Agnieta Gravius
- Op 18 december 1663 lidmaat

Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns

"Agnieta Gravius, weduwe van wijlen Dr. Adius"

 

2

Ouders

Vader Gravius, Martinus Johannis
Moeder van Oss, Geeske Rijcx
         Gravius, Agniet Martensdr
    Zus     Gravius, Antje
    Broer     Gravius, Johannes Martens
    Zus     Gravius, Berber Martens

Families

Getrouwd Man Adius, Lambertus
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1649-05-25 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1649
Vermelding: Ondertrouw op 12 mei 1649
Man: Lambertus Adius
Vrouw: Agneta Gravius
Opmerking: hij is advocaat, NB

"Den 12 Meij 1649
Dr. Lambertus Adius advocat voor
den hove van Friesland ende Agneta
Gravius zijn d'echts geboden
geaccordeert"

Leeuwarden, huwelijken 1649
Vermelding: Attestatie afgegeven op 25 mei 1649
Man: Lambertus Adius
Vrouw: Agneta Gravius

"Dr. Lambartus Adijes Advocat voor den
hoove van Frijeslandt ende Agneta Graveijes
sijn voor die eerste mael den 14 Meij 1649
Afgheleesen ten twede den 20: dito ten derde
den 23: dito den 25: dito attestatije paseert"

 

3 4
  Kind.
 1. Adius, Geescke
 2. Adius, Maria
 3. Adius, Tjetscke (of Titia)
 4. Adius, Adigerus
 5. Adius, Barbara

Media

Naaste verwanten

 1. Gravius, Martinus Johannis
  1. van Oss, Geeske Rijcx
   1. Gravius, Agniet Martensdr
    1. Adius, Lambertus
     1. Adius, Adigerus
     2. Adius, Geescke
     3. Adius, Maria
     4. Adius, Tjetscke (of Titia)
     5. Adius, Barbara
   2. Gravius, Johannes Martens
   3. Gravius, Antje
   4. Gravius, Berber Martens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmaten Leeuwarden
 2. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden